Aktuálne informácie o činnosti vybraných profesijných klubov v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána znakSZPB Štúrovci PK OS SR TN

Zájazd po stopách bojov za našu slobodu pri Žiline
( súčasťou informácie sú prílohy )

V tomto roku OS SR nevyčlenili autobusy pre ÚR SZPB na prepravu delegácií členov SZPB na oslavy 79. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov KDO (6.októbra) na Dukle a vo Svidníku. Pre oslavy pri pamätníku 1. ČSAZ v ZSSR s vojnovým cintorínom na Dukle bol dočasnou vládou SR zvolený "štátno-reprezentačný charakter.“ Pre kladenie vencov na cintoríne vojakov Červenej armády a pri soche armádneho generála Ludvika Svobodu vo Svidníku bol vyčlenený čas pre „individuálne“ delegácie. Externá informácia je tu : otvoriť >>>

Keďže na vlastný dvojdňový zájazd s ubytovaním vo Svidníku nemal OblV SZPB Trenčín prostriedky a účastnícky poplatok by pre záujemcov bol veľmi vysoký. POblV SZPB TN bol prijatý návrh umožniť delegátom jednotlivých ZO účasť na zájazde po stopách bojov v okolí Žiliny. Program zájazdu spracoval Miroslav Ondráš, predseda ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Zájazd sa uskutočnil 26. októbra 2023.

Náučno-poznávací zájazd do Žiliny

Cieľom zájazdu bola pieta na cintoríne vojakov Červenej armády v Žiline - Bôriku a následne pri mohyle Francúzov padlých v SNP na vŕšku Zvonica pod hradom Strečno. Predseda ZO SZPB Trenčín-1 požiadal o spoluprácu Juraja Drotára, predsedu HDK ÚR SZPB, aby účastníkom zájazdu predniesol výklad na cintoríne Červenej armády v Žiline - Bôriku a následne pri mohyle Francúzov padlých v Slovenskom národnom povstaní na vŕšku Zvonica pod hradom.

Pieta na cintoríne Červenej armády v Žiline

obr.23466a obr.23466b obr.23466c
Pietne stretnutie na cintoríne ČA v Žiline-Bôriku
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na vojenskom cintoríne sovietskych vojakov na Bôriku je pochovaných 1907 vojakov ČA, ktorí padli počas oslobodzovania severného Slovenska na Liptove Orave v okresoch Bytča, Považská Bystrica a Žilina. Vďaka spolupráci s ruským veľvyslanectvom sa v rokoch 2016, 2017 a 2018, podľa frontových dokumentov, podarilo zistiť mená všetkých vojakov Červenej armády pochovaných na tomto vojenskom cintoríne. Ich mená sú vyryté na dvoch veľkoplošných pamätných tabuliach, ktoré boli odhalené v roku 2018. Podrobnejšia externá informácia a video o vojenskom cintoríne v Žiline - Bôriku je tu : otvoriť >>>Reportáž je umiestnené na : YouTube

Pieta pri pamätníku Francúzov padlých v SNP

Účastníci zájazdu sa poklonili aj pamiatke padlých francúzskych partizánov na vŕšku Zvonica pri Strečne. Pod pamätníkom sa nachádza krypta, v ktorej sú uložené telesné pozostatky 24 francúzskych partizánov, ktorí prišli o život v bojoch o Strečniansku tiesňavu proti nemeckej armáde. Jej okupačné jednotky postupovali v smere na Martin s cieľom potlačiť Slovenské národné povstanie. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.23466d obr.23466e obr.23466f
Pietne stretnutie pri mohyle pod Strečnom s výkladom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Účasť Francúzov v Slovenskom národnom povstaní je typickým príkladom medzinárodného rozmeru tohto ozbrojeného vystúpenia proti nacistickej okupácii, ktorým sa Slovensko začlenilo do širokého celoeurópskeho hnutia odporu počas druhej svetovej vojny. Je konkrétnym výrazom medzinárodnej solidarity, keď príslušníci iného štátu bojovali za slobodu slovenského národa a na Slovensku žijúcich národností so zbraňou v ruke, riskujúc vlastné životy. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>Reportáž je umiestnené na : YouTube

Prehliadka Budatínskeho hradu

obr.23466g obr.23466h obr.23466i
Po prehliadke hradu ukončenej v kaviarni bol odjazd domov
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Poobedňajším programom náučno-poznávacieho zájazdu bola návšteva Budatínskeho hradu. Hrad bol postavený v 13. storočí a slúžil na ochranu Diaľkových ciest vedúcich popri riekach Váh a Kysuca. Najstaršou časťou hradu je valcovitá veža, ktorá bola pôvodne obklopená obvodovou hradbou a vodnou priekopou. Budatínsky hrad bol jeden z mála vodných hradov na Slovensku. Externá informácia o hrade je tu: otvoriť >>>Reportáž je umiestnené na : YouTube

Hlboko si vážime obete bojovníkov, ktorí položili svoje životy za našu slobodu.

Náučno-poznávací zájazd, usporiadaný ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1 aj pre členov ZO v organizačnej štruktúre OblV SZPB Trenčín splnil svoje ciele. Potvrdili to viaceré pozitívne ohlasy účastníkov zájazdu. Za pomoc pri návšteve cintorína ČA v Žiline a mohyly na Zvonici spojenej s výkladom úprimne ďakujeme Jurajovi Drotárovi, predsedovi HDK pri ÚR SZPB.

( Text : K. Glamoš - Foto : E. Talianová, A. Pindáková a D. Mokráňová)

Súvisiace informácie na video:

Pri plánovaní invázie na Slovensko vychádzali nemeckí okupanti z chybného predpokladu, že pôjde len o "pacifikáciu bánd" v zmysle likvidácie partizánskych skupín, ktorých členovia sa najmä vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách voľne pohybovali a ľudácky režim nebol schopný voči nim zasiahnuť. Šlo však o hrubé podcenenie situácie. Okrem spomínaných bojových skupín a formácii ako Schill, Ohlen, Dirlewanger, Horst Wessel pri potláčaní povstania vypomáhali v menšej miere aj ďalšie nemecké jednotky, ako aj jednotky Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy ( POHG ) a tzv. Domobrany. Video je tu : otvoriť >>>

Boje v Slovenského národného povstania sa začali hodinách 29. augusta 1944 a to prestrelkami v Hornom Hričove. Postupne prerástli do bojov v Strečnianskej tiesňave a odtiaľ do Vrútok a Priekopy. Na čiare Záturčie - Priekopa - Súčany - Šútovo sa vojakom Československej armády na Slovensku a partizánom darilo zadržiavať nemeckých nápor až do až do začiatku poslednej dekády septembra. Video je tu : otvoriť >>>

( Krúžok výpočtovej techniky pri PK Trenčín )

<<< späť na hlavnú stránku
Vložené 4.11.2023 - Aktualizované 5.11.2023