VENOVANÉ PAMIATKE VOJAKOV TRENČIANSKEHO C.K. PEŠIEHO PLUKU 71
    Poprava dňa 8. 6. 1918 na Stanovlianskom poli Mesto Kragujevac Pomník 44 popravených vojakov v Kragujevaci Pamätník 44 popravených vojakov v Trenčíne Poštová známka SP 8. júna 1918 po poprave na Stanovlianskom poli
106. VÝROČIE KRAGUJEVSKEJ VZBURY TRENČIANSKEHO C.K. PEŠIEHO PLUKU 71
(informácia má prílohy)

Po šiestich rokoch od 100. výročia sa výbor ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 a velenie 4. pluku logistiky dohodli na usporiadaní spomienkového stretnutia pri pamätníku vojakov C.K. pešieho pluku 71. Cieľom stretnutia bolo obnoviť dlhodobú tradíciu spomienkových stretnutí v trenčianskej kasárni SNP. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>> + video

obr.24480a obr.24480b
Účastníci spomienkového stretnutia v kasárni SNP
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

Stretnutie pred pamätníkom 44 vojakov pochodovej jednotky C.K. pešieho pluku 71, popravených za vzburu v Kragujevci otvoril zástupca veliteľky útvaru plukovník Juraj Olos, ktorý privítal pozvaných hostí aj účastníkov stretnutia. Po hymne Slovenskej republiky predniesla Janka Polláková báseň Janky Fabovej o slovenských vojakoch, popravených po Kragujevskej vzbure.

obr.24500c obr.24480d
Otvorenie spomienkového stretnutia v kasárni SNP
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

Úlohu moderátora spomienkového stretnutia prevzal Miroslav Ondráš, predseda ZO SZPB Trenčín 1 a KVH-PFO, ktorý vyzval delegácie účastníkov stretnutia položiť vence k pamätníku vojakov popravených po potlačení vzbury v Kragujevci. Vence k pamätníku položili delegácie útvarov, nových vojnových veteránov, mesta Trenčín, Srbsko-slovenského spolku SLOGA, Oblastného výboru SZPB Trenčín a ZO SZBP Trenčín 1.

obr.24480e obr.24480f
Delegácie pred kladením vencov k pamätníku
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

S príhovorom k výročiu vystúpila Janka Fabová, členka výboru KVH-PFO a ZO ZSPB generála Goliana Trenčín 1. Po hymnickej piesni „Hoj Vlasť moja“ plukovník Olos poďakoval všetkým prítomným za účasť na spomienkovom stretnutí a Miroslav Ondráš pred ukončením stretnutia požiadal delegácie aj účastníkov stretnutia o podpisy do kroník 4. pluku logistiky a 71. práporu podpory velenia, pripravených na stole za pamätníkom. Text príhovoru Janky Fabovej je tu : otvoriť >>>

obr.24480g obr.24480h
Delegácie príslušníkov 4. pluku logistiky
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

Delegácie a účastníci stretnutia si po podpise do kroník prevzali 4. plukom logistiky venovaných kópií brožúr o histórii C.K. pešieho pluku 71 a vzbury časti jeho vojakov v Kragujevci, k vydaných k 90. výročiu vzbury. Brožúru je možné si stiahnuť vo formáte PDF tu >>>

obr.24480i obr.24480j
Delegácia troch nových vojnových veteránov
a poslankyňa Mesta Trenčín Naďa Lorencová
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

Spomienkového stretnutia k 106. výročiu Kragujevskej vzbury v trenčianskych kasárňach SNP sa 5. júna 2024 zúčastnila poslankyňa Mesta Trenčín, 19 členov ZO SZPB z Trenčína, Trenčianskych Teplíc, Trenčianskych Bohuslavíc a Hornej Súče, traja vojnoví veteráni v modrých baretoch, traja členovia Srbsko-slovenského spolku Sloga, 6 občanov z Trenčína, príslušníci 4. pluku logistiky a 71. práporu podpory velenia.

obr.24480k obr.24480l
Príhovor Janky Fabovej a zápis do kroník dvoch útvarov
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Výbor ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 / Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja si váži dôveru velenia 4. pluku logistiky a ďakuje mu za možnosť podieľať sa po šesťročnej prestávke na usporiadaní spomienkového stretnutie k 106. výročiu Kragujevskej vzbury v kasárňach bývalého C.K. pešieho pluku 71.

Text : M. Ondráš - foto: Š. Majtán, E. Talianová, Zuzana Gottschal

(Krúžok výpočtovej techniky pri PK Trenčín)

<<< späť na hlavnú stránku
Vložené 8.6.2024 - Aktualizované 15.6.2024