Aktuálne informácie o činnosti piatich profesijných klubov v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Štúrovci ODA-1 PK OS SR TN

Pripomenuli sme si posledný boj Jozefa Gabčíka a čs. parašutistov
(v informácii sú odkazy na prílohy)

Členovia trenčianskeho Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín 1 si 18. júna 2024 pod Veľkou Skalkou pripomenuli 82. výročie hrdinskej smrti Jozefa Gabčíka. V pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe Metoda zahynulo 18. júna 1944 v poslednom boji sedem čs. parašutistov. Stretnutie sa konalo pri pomníku venovanom pamiatke Jozefa Gabčíka, ktorá je pred bránou do bývalého armádneho podzemného skladu.

obr.24481a obr.24481b
Otvorenie stretnutia pri pamätnej tabuli J. Gabčíka
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po štátnej hymne Slovenskej republiky stretnutie otvoril Miroslav Pivoluska, predseda trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR a odovzdal slovo Romanovi Hermanovi, ktorý vo svojom príhovore pripomenul informácie o operácii Antropoid. Úlohou výsadku vyslaného z Veľkej Británie na územie Protektorátu Čiech a Moravy bolo uskutočniť atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, generála SS a SD Reinharda Heydricha. Vykonanie atentátu riadil Jozef Gabčík, veliteľ výsadku Antrophoid. Podrobnejšie informácie sú tu : Výročie vysadenia troch skupín čs. parašutistov z Británie

obr.24481c obr.24481d
Kladenie venca členmi Klubu vojenských výsadkárov
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V príhovore predsedu ZO SZPB Trenčín 1 Miroslava Ondráša po pripomenutí si predchádzajúcich historických súvislostí odznelo, že Jozef Gabčík pred svojim odchodom do emigrácie pôsobil ako správca skladu chemických bojových látok S-III pri obci Skalka (okr. Trenčín). Pred samotným útekom vykonal sabotáž na skladovacom zariadení, čím spôsobil škodu nemeckej brannej moci, ktorá sa v rámci dohody na území tzv. Schutzzone zmocnila vojenských zariadení Slovenského štátu. Po tomto čine sa rozhodol pre emigráciu a účasť na zahraničnom odboji. Dnes pred bránou do bývalých podzemných skladov stojí menší pamätník a dve informačné tabule, ktoré boli slávnostne odhalené pri Stretnutí vojenských veteránov SR a ČR v roku 2022.

obr.24481e obr.24481f
Kladenie venca členmi ZO SZPB Trenčín a účastníci stretnutia
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Ďalšie osudy Jozefa Gabčíka po odchode do emigrácie sú uvedené na informačnej tabuli vpravo od pamätníka. Na vedľajšej tabuli sú uvedené informácie o bývalých podzemných skladoch. Samotný sklad nie je verejne prístupný, ale samotná lokalita a okolitý priestor, ako aj blízkosť pútnického miesta Veľká Skalka a cyklistických trás priam predurčujú k zastaveniu sa a spomienke na uvedené historické udalosti.

obr.22455v obr.22455w obr.22455x
Pamätná tabuľa J. Gabčíka je na prírodnej skalke,
vedľa ktorej sú umiestnené dva informačné panely
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Po úspešne vykonanom útoku na R. Heydricha sa čs. parašutisti ukrývali v krypte pravoslávneho kostola sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe. Po zrade a následnom niekoľko hodinovom statočnom boji zvolili si J. Gabčík a spolubojovníci zvolili dobrovoľnú smrť v ich poslednom boji. Nezabúdame na nich, o čom svedčí aj prítomnosť štrnástich členov oboch klubov na pietnej spomienke venovanej Jozefovi Gabčíkovi na mieste, kde sa začal symbolický oblúk životnej etapy hrdinu vo výročný deň, kedy sa tragicky tento oblúk uzavrel.Video je umiestnené na YouTube tu: otvoriť >>>

Na záver piety zaznela hymnická pieseň, po ktorej sa účastníci stretnutia fotografovali pri pamätníku. Podujatie sa ukončilo po spoločnom posedení v blízkom altánku. Po II. ročníku "Gabčíkovej Skalky“ sa budeme tešiť na všetkých záujemcov pri budúcoročnom stretnutí opäť. Členovia trenčianskych klubov KVV SR a ZO SZPB vytvorili 16. júna základ na vznik ďaľšej novej tradície uctenia a pripomínania si pamiatky na Jozefa Gabčíka, slovenského vojenského výsadkára čs. zahraničného vojenského odboja v trenčianskom regióne. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

( Text : R. Herman - foto : E. Talianová )
Predchádzajúce informácie:
  • Od narodenia Jozefa Gabčíka uplynulo 111 rokov
  • Stretnutie klubov vojenských výsadkárov SR a ČR v Trenčíne
  • ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 24.6.2024 - Aktualizované 25.6.2024