Československí výsadkári bojovali proti nemeckým okupantom pri Dukle a potom aj v SNP
obr.09120i obr.10138b obr.10138a obr.09120j

2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR ( 1. časť )
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Jednou z najlepšie pripravených a najbojaschopnejších jednotiek a zväzkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR bola 2. čs. samostatná paradesantná brigáda ( 2. ČSSPB ). Jej vznik úzko spätý s hromadným prechodom vojakov 1. pešej divízie vojnového Slovenského štátu na stranu Červenej armády pri Melitople v októbri 1943. Následne boli slovenskí vojaci internovaní v tábore po talianskych zajatcoch v Usmani, kde 29. decembra 1943 prijali tzv. PREVOLANIE príslušníkov Pluku slovenských dobrovoľníkov, ktorým sa jednoznačne zaradili na stranu protihitlerovskej koalície, ako aj za obnovu nového a demokratického Česko-slovenska. Ich prevolanie malo veľkú politickú odozvu u vlád Spojencov .

Prevolanie príslušníkov Pluku slovenských dobrovoľníkov

Text prevolania : „Bojujeme za nové, demokratické Československo, v ktorom bude rozhodovať vôľa ľudu, vôľa oslobodeného českého a slovenského národa. Pripájame sa k tým, ktorí prehlasujú, že v budúcej ČSR má byť upravený vzájomný pomer medzi Čechmi a Slovákmi na podklade úplnej rovnoprávnosti, podľa slovanskej zásady „rovný s rovným“. Sme presvedčení, že takéto Československo bude vnútorne silné, vyrovnané a navonok odolné a jednotné. S nadšením vítame 12. decembra 1943 v Moskve uzavretú spojeneckú zmluvu medzi ZSSR a ČSR a vidíme v nej záruku toho, že sloboda a nezávislosť ČSR, za ktorú ideme svoje životy položiť, spočíva na dobrých a spoľahlivých základoch. Vieme, že vyjadrujeme mienku prevažnej väčšiny slovenskej verejnosti, keď sa vyslovujeme pre bratský zväzok s veľkým ruským národom a víťazným Sovietskym Ruskom, touto mohutnou a spoľahlivou oporou a záštitou všetkých slovanských národov.“

mapa-0877m1
Mapa okolia mesta Melitopoľ na území Ukrajiny pri Čiernom mori

Nedá sa nepripomenúť úprimnosť a odhodlanosť týchto slov, ktoré po rokoch opätovne odzneli na stretnutí bývalých príslušníkov 2.ČSSPB v Martine a spolu so slovami piesne „Povedzte mojej materi“ zanechali slzy v očiach všetkých prítomných. Cítiť ten obrovský emocionálny náboj v vojnou a životom ošľahaných ženách a mužoch bol neopakovateľný zážitok.

Po previerke spravodajskými orgánmi čs. armády, NKVD a GRU bolo na najvyšších miestach rozhodnuté vytvoriť v ZSSR novú, modernú čs. paradesantnú jednotku s cieľom jej využitia pre bojové akcie v blízkom tyle nepriateľa pri oslobodzovaní územia ČSR. Tak sa príslušníci pluku slovenských dobrovoľníkov stali jadrom 2. ČSSPB a spolu s ostatnými doplnkami začali organizovať v meste Jefremov v Tulskej oblasti.

Miroslav Malay

Poznámky :

1) Po prevzatí strategickej iniciatívy Červenou armádou na celom východnom fronte v januári 1943, ustupovala z Kaukazu na Krym aj slovenská 1. pešia divízia so stavom asi 10.000 vojakov. Koncom októbra 1943 sa divízia ocitla v nogajskej stepi pri Melitopole. Aj keď po strate ťažkých zbraní, množstva techniky a materiálu pri ústupe už nebola schopná plniť aktívne bojové úlohy, nemecké velenie jej prikázalo zastaviť rozširujúci sa prielom vojsk ČA. Pri ich bleskových útokoch v dňoch 29. a 30. októbra padlo do zajatia Červenej armády min. 2.200 vojakov slovenskej 1. pešej divízie :Videoklip z filmu "Prerušená pieseň" je prevzatý z YouTube

2) Zajatí slovenskí vojaci boli internovaní v zajateckom tábore v Usmani vo Voronežskej oblasti. Postupne ich tam sústredili asi 2000. Dňa 9. novembra 1943 bolo povolené v ich tábore vydať rozkaz o zriadení „pešieho pluku slovenských dobrovoľníkov v ZSSR“ s vlastným velením. Početný stav „pluku“ bol v tom čase 1977 mužov, z toho 39 bolo dôstojníkov. Rokovania čs. exilového prezidenta Beneša a zástupcov čs. vojenskej správy v Moskve priniesli rozhodnutie o rozšírení čs. vojska v ZSSR. Slovenský pluk sa mal stať základom 2. čs. paradesantnej brigády, ktorá sa od 20. januára 1944 začala formovať v Jefremove.

3) O spôsobe organizácie a vybavenia novej brigády bolo rozhodnuté už 28. decembra 1943 v Moskve na porade s predstaviteľmi generálneho štábu ČA. Do rozhodnutia sa premietlo podpísanie československo-sovietskej zmluvy a výsledky celej série predchádzajúcich rokovaní. Paradesantný charakter novej brigády bol zvolený s predpokladaným skorým prenesením bojov ČA na územie ČSR a leteckou dopravou novej čs. brigády k jej nasadeniu do bojov v oslobodzovacích operáciách.

4) Nová parabrigáda sa budovala podľa organizácie sovietskych výsadkových jednotiek. Mala dva pešie prápory, delostrelecký, protitankový a protilietadlový oddiel, ženijnú, spojovaciu a štábnu rotu. Samostatný priezvedný oddiel mal dve tankové roty, rotu obrnených automobilov, cyklistickú rotu a spojovaciu čatu. Neskoršie sa tankové roty osamostatnili na tankový prápor, priezvedný oddiel dostal ešte prieskumnú a motorizovanú rotu.

5) Červená armáda dodala pre vznikajúcu čs. parabrigádu zbrane aj výsadkový materiál a súčasne k nej vyslala skúsených výsadkových inštruktorov. Velením brigády bol poverený podplukovník Vladimír Přikryl.

( Text : Miroslav Malay )

Nasleduje 2. časť informácie : otvoriť >>>

( administrátor sa v texte odvoláva aj na informácie Wikipédie )


<<<  späť na stránku KVV TN
Vymenené 3.12.2013 - Aktualizované 29.10.2020