Film je venovaný pamiatke vojakov čs. 11. pešieho práporu - Východný
... ... ... ...

PREMIÉROVÉ UVEDENIE FILMU TOBRUK V TRENČÍNE

Premiérovému uvedeniu filmu TOBRUK v Trenčíne 5. septembra predchádzala „roadshow“ automobilovej techniky, zbraní, materiálu a výstroja z afrického bojiska, ako aj prezentácia Regrutačného strediska Trenčín. Vždy hlučne ozvučené námestie pri tribúne aj počas najmenších podujatí bolo však nemé.

foto č. 1 - MirOn foto č. 2 - MirOn foto č. 3 - MirOn
Roadshow pred uvedením filmu v Trenčíne 5. 9. 2008

V malom stánku pred tribúnou bol premietaný videofilm o filme, na stole ležalo niekoľko plagátov a pohľadníc na dané téma. Pomerne veľa ľudí vôbec nechápalo, čo sa to na námestí deje, čí sú to vojaci a čo tam chcú. " Dobrovoľníci " v exotických rovnošatách čs. 11. pešieho práporu - Východného sa tu pokúšali najsmelším zvedavcom poskytnúť aspoň minimálne informácie. Jeden starší pán bol doslova šokovaný, keď na otázku v anglickom jazyku dostal odpoveď v češtine a slovenčine ! Pre mnohých návštevníkov, dokonca aj z radov staršej generácie, bolo prekvapením, že naši vojaci bojovali v 2. svetovej vojne aj na africkom bojisku...  Viac >>> 

foto č. 4 - MirOn foto č. 5 - MirOn foto č. 6 - MirOn foto č. 7 - MirOn
Atmosféra na Mierovom námestí počas roadshow v Trenčíne 5. 9. 2008

Pred zahájením filmového predstavenia bolo zrejmé, že kinosála v ZOC MAX - Cinemax nebude kapacitne stačiť. Organizátori akcie sa snažili zachrániť vzniknutú situáciu – napr. osobne režisér Marhoul zisťoval, kde sú ešte niekde voľné miesta a pokúšal sa umiestniť v hľadisku niekoľko pozvaných hostí. Mnoho ľudí muselo nakoniec z kinosály odísť...

<<<  späť na hlavnú stránku.


Aktualizované 7. 9. 2008