Informácie Klubu priateľov VKK Tatranské Matliare
T. Matliare T. Matliare T. Matliare Na štíte...

Členská schôdza KP VKK TM v Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare

V krásnej spoločenskej miestnosti Klimatických kúpeľov Tatranské Matliare sa 28. 8. 2008 uskutočnila v poradí už tretia „výjazdová“ členská schôdza spojená s pobytom členov KP VKK TM, ktorej sa zúčastnilo 20 členov.V úvode predseda klubu stručne informoval o činnosti KP VKK TM za prvý polrok 2008. Prítomní boli oboznámení s programom pobytu. Po prednesení programu bola rozvinutá diskusia, do ktorej sa aktívne zapojili viacerí členovia s návrhmi na upresnenie programu pobytu a výber turistických vychádzok s ohľadom na výkonnosť členskej základne.

Program bol zostavený tak, aby sa mohol každý účastník stretnutia zapojiť do aktivít podľa svojich možností. Po skončení schôdze si členovia prezreli výstavu fotografickej tvorby svojich kolegov z klubu, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch VKK. Ing. Ján MATLÁK vystavil svoje fotografie z výprav do Himalájí. Ing. HOREČNÝ krásy tatranských štítov a plies. Ing. NEŠTICKÝ prezentoval svoju maliarsku tvorbu a fotografie tatranskej kveteny. Ako hosť vystavil svoje fotografie z Álp a Dolomitov Ing. VAJČNER. Takmer každý návštevník výstavy vyjadril svoj obdiv k fotografickej zručnosti vystavovateľov. Výstava mala značný ohlas aj u ostatných návštevníkov VKK.

foto č. 1 - ŠteMaj foto č. 2 - ŠteMaj foto č. 3 - ŠteMaj
Regrutačné stredisko so stanicou poľnej pošty a pietny akt na Štrbskom plese. Vence k pamätníku SNP položil minister obrany, zahraničné delegácie a ZV SR

V čase spoločného pobytu časť členov KP uskutočnila vychádzku k Zelenému plesu spojenú s občerstvením na Brnčalovej chate. Odtiaľ pokračovala cesta k Bielemu plesu do miest, kde v minulosti stála Kežmarská chata. Ďalej sme pokračovali dolinou Bielej vody až do zotavovne VKK Tatranské Matliare. Každý účastník mal krásny zážitok z výhľadov od Zeleného plesa na Kežmarský štít, Pyšný štít, Baranie rohy, Kolový štít, Jastrabiu vežu, Jahňací štít, Žeruchovú vežu. Z Bieleho plesa sme obdivovali krásnu panorámu Belianskych Tatier. Počas túry sa ponúkal pohľad aj na tatranskú kvetenu.

foto č. 4 - ŠteMaj foto č. 5 - ŠteMaj foto č. 6 - ŠteMaj
Počasie pri výstupe na Kriváň nebolo práve najlepšie...

Piati členova klubu sa zúčastnili tradičného XIII. vojenského výstupu na Kriváň. Pred samotným výstupom sa zúčastnili kladenia vencov pri príležitosti výročia SNP k pamätníku na Štrbskom plese za účasti ministra obrany SR a jeho štátneho tajomníka, odkiaľ spoločne pokračovali vo výstupe na Kriváň. Z dôvodu silného vetra, miestami s charakterom víchrice, niektorí svoje snaženie ukončili na Malom Kriváni.

foto č. 7 - ŠteMaj foto č. 8 - ŠteMaj foto č. 9 - ŠteMaj
Vysoké Tatry sú síce prekrásne, ale môžu byť aj nebezpečné...

Ďalšia vychádzka bola naplánovaná zo Štrbského plesa na Popradské pleso spojená s návštevou symbolického cintorína pri Popradskom plese. Členovia klubu mali pekný zážitok aj z túry k Studenovodským vodopádom, pričom navštívili Bílikovu chatu, bývalú chatu Kamzík, Zamkovského chatu a Skalnatú chatu. Z magistrály sa naskytol krásny pohľad do Veľkej aj Malej studenej doliny. Obdivovali sme mohutnosť Slavkovského štítu. Po príchode na Skalnaté pleso sa naskytol pekný pohľad na Huncovský a Kežmarský štít, pričom Lomnický štít sa snažil svoju krásu ukrývať v mrakoch. Cesta zo Skalnatého plesa pre niektorých skončila v kabínke lanovky a niektorí zdatnejší pokračovali po Malej Svišťovke až do VKK Tatranské Matliare. Za odmenu sa im naskytol pekný pohľad na Skalnaté pleso z východnej strany.

foto č. 10 - ŠteMaj foto č. 11 - MirOn foto č. 12 - MirOn
Vysoké Tatry okružnou cestou cez Malú aj Veľkú Studenú dolinu

Ďalšou zaujímavou túrou bola cesta z Tatranskej Kotliny na chatu Plesnivec, ktorá leží od úpätím Belianskych Tatier. Z chaty Plesnivec pokračovala naša cesta popod hrebeň Belianskych Tatier k Bielemu plesu. Ďalší naši členovia navštívili Beliansku jaskyňu, pričom obdivovali jej jedinečnú výzdobu.

foto č. 13 - ŠteMaj foto č. 14 - ŠteMaj foto č. 15 - ŠteMaj
Vychádzky s výhľadom na Vysoké aj Belanské Tatry

Okrem turistiky sa členovia klubu zúčastnili aj podujatí organizovaných pri príležitosti Tatranského kultúrneho leta. Nezabudnuteľným zážitkom bolo vystúpenie ľudovej hudby Cigánsky diabli.

foto č. 16 - ŠteMaj foto č. 17 - ŠteMaj foto č. 18 - ŠteMaj
Technické a kultúrne zaujímavosti fotografované vo Vysokých Tatrách

Neodmysliteľnou súčasťou pobytu boli aj liečebné procedúry, ktoré pomáhali nielen k regenerácii síl po vykonaných túrach, ale aj k zlepšeniu zdravotného stavu. Tradične bolo zorganizované spoločné posedenie, kde sme si vymieňali zážitky z pobytu a spoznávali sme sa navzájom. Posedenie vyvrcholilo diskotékou a utvrdením, že na budúci rok sa znovu stretneme.

foto č. 19 - FerHor foto č. 20 - FerHor foto č. 21 - FerHor
Fotografie z výletov do poľskej časti Vysokých Tatier

Okrem účastníkov augustového pobytu využili naši členovia aj iné termíny a individuálne využili služby VKK. Takýchto pobytov sa zúčastnilo ďalších 26 našich členov.

<<<  späť na hlavnú stránku
<<<  na KP VKK TM
Vložené 25.9.2008 - Aktualizované 5.9.2010