Informácie Klubu priateľov ( už zrušených ) VKK Tatranské Matliare
T. Matliare T. Matliare T. Matliare T. Matliare Biela voda Na štíte...

OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

  Klub priateľov
  (EX) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska



Kontakty :

tel. 0907 689 107

Adresa:

JUDr. Štefan MAJTÁN
Duklianskych hrdinov 4/6
911 05 Trenčín

email:
predseda klubu


Na tejto stránke prezentuje informácie o svojej činnosti Klub priateľov ( v súčasnej dobe už zrušených ) Vojenských klimatických kúpeľov Tatranské Matliare. Zrušením VKK Tatranské Matliare zanikol aj zmysel existencie Klubu. Rozhodnutie zrušiť klub prijali účastníci členskej schôdze na tradičnom stretnutí členov klubu v Tatranských Matliaroch, ktoré sa koncom augusta 2010 konalo v hoteloch HUTNÍK :   viac  >>>


Z histórie Tatranských Matliarov

Tatranské Matliare v r.1886 Tatranské Matliare vznikly na mieste poľnohospodárskej usadlosti. V blízkosti terajšej osady v XIV. storočí na majeri veľkolomnického veľkostatku hospodárili tirolskí kolonisti, pochádzajúci z horskej usadlosti Matrei. Aj keď okolo roku 1360 majer zanikol, pre pasienky a lesy ktoré tam kolonisti obhospodarovali, sa zachovalo ounačenie Matreier Laren - horské pasienky Matreičanov.

Časom sa pôvodný význam pojmu Matrei Laren postupne zmenil na Matlaren, resp. v slovenčine na Matliare :   viac  >>>


168.  Rozlúčkové stretnutie členov KP VKK Tatranské Matliare

Symbolický cintorín Šestnásť najaktívnejších členov KP VKK sa stretlo v dňoch 23. až 29. 8. 2010 na tradičnom stretnutí členov Klubu priateľov ( už zrušených ) VKK v Tatranských Maliaroch na netradičnom mieste - v hoteli HUTNÍK. Miesto bolo zvolené ako náhrada za „bývalú základňu“ VKK Tatranské Matliare, ktoré ukončili svoju činnosť. Súčasťou stretnutia bola aj členská schôdza, ktorá ukončila existenciu klubu : viac >>>


125.  Stretnutie priateľov vo Vysokých Tatrách

Na štarte Sherpa Rayle Niekoľko členov Klubu priateľov VKK TM uskutočnilo už asi jedno z posledných stretnutí klubu v ( bývalých Vojenských ) Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare. Počas stretnutia uskutočnilo časť členov klubu niekoľko túr na slovenskej aj poľskej strane Tatier, v nedeľu sa zúčastnili Sherpa rayle a výstupu na Rysya a večer otvorili výstavku zo svojej tvorby a činnosti v priestoroch Klimatických kúpeľov :  viac >>>


60. Stretnutie KP VKK TM v Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare

obr.0860 V Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare sa dňom 28. 8. 2008 uskutočnilo už 3. stretnutie členov Klubu priateľov VKK TM. Členovia klubu sa počas pobytu vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili aj XIII. Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ako aj niekoľkých ďalších horských túr a kultúrnych podujatí. Rokovali aj o možných zmenách a zameraní činnosti Klubu po odpredaji kúpeľov.  Viac >>> 


06. HORY A KRAJINA VO FOTOGRAFII A OBRAZE - výstava

Autori výstavy pri jej otvorení Pod hore uvedeným názvom bola 14. júna 2008 otvorená v priestoroch už bývalých Vojenských Klimatických kúpeľov Tatranské Matliare. Výstavu pripravili štyria členovia Klubu priateľov VKK TM páni Ján Matlák, František Horečný a Stanislav Neštický spolu s Jozefom Vajčnerom. Jej autori v nej vystavujú fotografie, ktoré vznikli z ich pobytu v horách. Výstavu je možné navštíviť do konca roka 2008.  Viac >>> 


02. Stretnutie v Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare

Pod štítom [ T. Matliare - 2. 9. 2007 ] Stretnutia členov KP VKK TM, spojeného s pobytom v Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare v dňoch 24. až 31. 8. 2007 sa zúčastnilo celkom 27 členov Klubu a 3 zahraniční hostia. Členská schôdza Klubu sa konala 25.8.07. Časť účastníkov stretnutia sa pred ČS zúčastnilo aj XII. Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň.

Počas stretnutia jeho účastníci vystúpili aj na niekoľko tatranských štítov a chát, inštalovali v priestoroch kúpeľov dlhodobú výstavu, venovanú vlastencovi K. Pajerovi, príslušníkovi odboja z 2. SV vo Francúzsku a uskutočnili prednášku s besedou o horolezeckej expedícii ANNAPURNA 2007 do Himalájí.  Viac  >>>


 <<< späť na hlavnú stránku
Aktualizované 13. 9. 2010

Prepínač na :

KaMC OS SR

Vysoké Tatry

logo firmy