Politika appeasementu umožnila v roku 1938 Hitlerovi pristúpiť k rozbitiu ČSR
obr.272a obr.0861 obr.0862 obr.0863 obr.0865

Výročie všeobecnej mobilizácie čs. armády v roku 1938
( Linky na použité termíny sú v prílohe )

Keď dal Hitler obsadiť a pripojiť k Nemecku jeho rodné Rakúsko, veľmoci ani Spojené národy prakticky vôbec nezareagovali. Posmelený ich neschopnosťou voči tomu zakročiť sa Hitler rozhodol získať aj Československo, zovreté už z troch strán územím Nemecka. ČSR sa však nedala získať tak jednoducho ako susedné Rakúsko. Nacisti preto rozpútali kampaň, ktorej oficiálnym cieľom bolo "oslobodiť" nemecké obyvateľstvo, žijúce už po stáročia na čs. pohraničí českých krajín. Skutočným cieľom ich kampane však bolo rozbiť a následne aj ovládnuť územie celej ČSR, získať jej vyspelý zbrojný priemysel a vytvoriť si vhodnejšie podmienky k plánovanej expanzii Nemecka na východ Európy.

mapa 60/1
Československo zovreté z troch strán územím Nemecka

Už v prvej polovici septembra 1938 rozpútali sfanatizovaní tzv. "henleinovci" s podporou nemeckých nacistov malé povstanie v ČSR za pričlenenie tzv. "sudetského územia" k Nemecku. Československá armáda síce povstanie potlačila, no oslabilo to postavenie ČSR na medzinárodnej scéne. Francúzsko a Veľká Británia požiadali ultimatívnou nótou ČSR, aby odstúpila Nemecku územia, na ktorých žije viac ako 50 % obyvateľstva nemeckej národnosti! Čs. prezident Beneš nariadil 23. septembra všeobecnú mobilizáciu čs. brannej moci a schválil vládnu vyhlášku o vstupe štátu do brannej pohotovosti. Od nedele 25. do 29. septembra nastúpilo do zbrane 1 127 000 mužov osemnástich ročníkov tzv. 1. a 2. zálohy, čím sa stav čs. armády zvýšil na 1,3 milióna vojakov. Podrobná externá informácia o mobilizácii v roku 1938  je tu >>>Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

Overenie bojaschopnosti Československej armády a odhodlanie jej príslušníkov brániť ČSR zmarili politici Francúzska a Veľkej Británie. Ich vlády z obavy vzniku ďalšieho veľkého vojnového konfliktu s Nemeckom a preto uznali Hitlerove požiadavky za oprávnené. Mníchovský diktát z 29. septembra 1938 požadoval, aby ČSR odstúpila Nemecku svoje pohraničie aj s opevneniami a výzbrojou. Bol to v skutočnosti iba prvý krok k rozbitiu spoločného štátu Čechov a Slovákov. Jedna z najmodernejších armád vo vtedajšej Európe musela zložiť svoje zbrane, hoci bola pripravená podstúpiť aj nerovný boj. Politici veľmocí jej to však nedovolili. Za chybu Veľká Británia a Francúzska však neskôr zaplatili krvou a utrpením národy takmer celej Európy.

Odkazy na v texte použité termíny a názvy sú objasnené v prílohe : otvoriť >>>

Súvisiace informácie : Výročie všeobecnej mobilizácie v roku 1938 + videoklip a fotografie.

( administrátor použil fotografie aj z Wikipedie )

<<<  späť
Vložené 19.10.2013 - Aktualizované 30.9.2018