Informácie Klubu filatelistov 5219 pri KaMC OS SR Trenčín
Súsošie M.R.Štefánika z roku 1938 Slovenská známka s M.R.Štefánikom Mohyla M.R.Štefánika na Bradle Francúzská známka s M.R.Štefánikom Súčasný pamätník M.R.Štefánika v TN

Filokartistická výstava k 90. výročiu vzniku ČSR

Dňa 27. októbra 2008 sa uskutočnila v Kultúrnom a Metodickom centre Ozbrojených síl SR ( KaMC OS SR ) Trenčín vernisáž výstavy venovanej 90. výročiu vzniku ČSR, na ktorej bol prezentovaný exponát “ Cesty M. R. Štefánika po svete na pohľadniciach “. Výstava veľmi zaujímavou formou približuje putovanie Štefánika po svete od jeho narodenia v Košariskách až po jeho tragickú smrť v Ivánke.

obr. 1 obr. 2 obr. 3
Otvorenie výstavy oslovilo predovšetkým staršiu a strednú generáciu ...

Výberom a spracovaním exponátov na výstavu poveril Klub filatelistov 5219 pri KaMC OS SR Trenčín Jozefa Koreného – čestného predsedu klubu, ktorému jej príprava zabrala celý rok. Jozef Korený (1938) sa venuje filatelii od roku 1947, keď začal zbierať známky ako školák a svojej záľube sa venuje dodnes.

obr. 4 obr. 5 obr. 6
Vernisáže sa zúčastnili aj miestne média a mnohí priatelia kurátora výstavy

Ďalšiu časť tvoril výber z kurátorovej zbierky, ktorý sa v tých dňoch dožil 70 rokov. Vystavil v nej aj nové exponáty, približujúce históriu poštového styku na našom území. Zaujímavosťou boli aj exponáty, ukazujúce na podiel klubu na propagácii mesta participáciou na jeho podujatiach formou príležitostných pečiatok a prítlače.

obr. 4 obr. 5 obr. 6
Kurátor výstavy dosiahol vek 70 rokov

Výstavu obohatil Klub numizmatikov pri KaMC OS SR Trenčín vyznamenaniami, medailami a plaketami viažucimi sa k osobe Štefánika a 90. výročia ČSR. Vystavená bola aj bronzová hlava zo sochy gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika, ktorá bola dominantou súsošia z roku 1938 v trenčianskom parku, strhnutého v roku 1953.

obr. 4 obr. 5 obr. 6
Poštové lístky s prítlačou a pečiatka výstavy vždy vzbudzujú záujem verejnosti

K výstave bol KaMC OS SR Trenčín vydaný poštový lístok poľnej pošty OS SR s prítlačou a kašetom výstavy a príležitostnou poštovou pečiatkou na dané téma. Pri otvorení výstavy pracovala priamo vo výstavnom priestore improvizovaná stanica poľnej pošty.

obr. 4 obr. 5 obr. 6
Vernisáž využili priatelia kurátora výstavy aj na gratulácie k jeho 70. narodenenám

Súčasťou výstavy bola aj expozícia, ktorú pripravil Klub filatelistov z partnerského mesta Cran-Gevier vo Francúzsku exponátom „Pošta - filatelia - ľudia“. Výstava bola prístupná verejnosti do polovice novembra 2008.


<<<  späť                                           <<<  späť na hlavnú stránku.
MirOn © 2008
Aktualizované 11. 12. 2008