Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR
  |  Aktuálne  |  Aktivity  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Výstavy klubov :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne, UTV


Kontakty :

pon.- štv.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>


VÝSTAVY KLUBOV PÔSOBIACICH PRI POSÁDKOVOM KLUBE TRENČÍN

235.   Výstava o Karolovi Pajerovi bola otvorená s múzejnou sezónou

Vernisáž výstavy Tohtoročnú múzejnú sezónu Vojenského historického múzea v Piešťanoch odštartoval 19. mája 2012 štátny tajomník MO SR Miloš Koterec otvorením výstavy o Karolovi Pajerovi a histórii 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. Výstavu pripravil Posádkový klub Trenčín a Vojenský historický ústav Bratislava v spolupráci s Klubom vojenskej histórie - protifašistického odboja Trenčín a Klubom priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline :  viac >>>


232.   Výstava Štefana Pelikána v Bratislave

Vernisáž výstavy Prezentáciu výberu z tvorby akademického sochára Štefana Pelikána pod názvom „Tvary a farby života“ otvorili 23. apríla 2012 na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave. Napriek množstvu autorských prezentácií od roku 1986 na Slovensku aj v zahraničí je to prvá samostatná výstava Štefana Pelikána v hlavnom meste SR. Majstrovi Pelikánovi bola pri jej otvorení odovzdaná soška Zlatá Europea :  viac >>>


228.   Prezentačná výstava Klub Foto 2012

Vedúci klubu fotografov pri PK TN V priestoroch Posádkového klubu Trenčín bola 1. marca 2012 otvorená výstava členov Klubu fotografov. Panely s fotografiami členov klubu pôsobiaceho v PK Trenčín je možné si prehliadnuť vo vonkajších sklenených vitrínach budovy do 28. marca 2012. Činnosť členov klubu v poslednom období prezentuje celkom 114 fotografií. O kvalite činnosti fotografov svedčia aj mnohé ocenenia, získané na celoslovenských výstavách :  viac >>>


211.   Výstava "120 rokov turistiky v Trenčíne" mala úspech

Výstava o turistike v Trenčíne Pri príležitosti 120. výročia vzniku a existencie organizovanej turistiky v meste Trenčín, pripravili turistické mestské kluby k tomuto významnému jubileu spoločnú výstavu o svojej činnosti. VV Klubu slovenských turistov (KST) venoval pri príležitosti jubilea RR KST v Trenčíne pamätnú plaketu. Výstava, ktorá bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín 20. októbra 2011, bola prístupná verejnosti až do 27. novembra 2011 :  viac >>>


206.   Výstava o Karolovi Pajerovi v Univerzitnej knižnici Bratislava

Úvodná časť výstavy so zástavou 1.čs.pp vo Franúzsku Na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave bola 12. septembra 2011 otvorená putovná výstavy Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu. Výstava je mladom slovenskom vlastencovi, učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. vojska vo Francúzsku, záchrancovi stoviek malých detí a bojovníkovi francúzskeho hnutia odporu. Po otvorení výstavy sa konala prednáška o čs. vojsku na území Francúzska v rokoch 1939 - 1940 :  viac >>>


205.   Prezentačná výstava klubov v Trenčíne

Jedna časť výstavy Prvá spoločná výstava CLUB ACTIVITY 2011, ktorá prezentuje činnosť jednotlivých klubov, krúžkov a sekcií pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín, bola otvorená 9. septembra 2011. V posádkovom klube aktívne pracuje 19 klubov s celkovým počtom 980 členov z radov vojenskej ako aj civilnej verejnosti. Najväčším klubom je Klub vojenských veteránov so svojimi 379 členmi, ktorý už oslávil 20. výročie svojho vzniku :  viac >>>


191.   Dvojvýstava o Karolovi Pajerovi v Olomouci

Vernisáž výstavy v DAO Na Deň učiteľov boli 28. 3. 2011 otvorené v Olomouci dve výstavy o Karolovi Pajerovi, čs. vojakovi a záchrancovi stoviek detí, ktorý padol vo Francúzku v boji proti okupantom. Výstavy zorganizovali Dom armády Olomouc a Slovanské Gymnázium s podporou mesta Olomouc v spolupráci s Klubom vojenských důchodců Olomouc, Klubom priateľov Francúzska a Slovenska a Klubom vojenských veteránov v Trenčíne :  viac >>>


186.   Výstava RETRO 2011 v posádkovom klube Trenčín

RETRO 2011 V Posádkovom klube Trenčín bola 4. februára 2011 otvorená výstava RETRO 2011. Výstava, ktorá je dielom súčasných a bývalých zamestnancov, členov klubov a krúžkov pôsobiacich pri Posádkovom klube v Trenčíne, predstavuje verejnosti časť techniky, používanej v domácnostiach od začiatku minulého 20. storočia. Niekoľko funkčných "domácich" počítačov vystavuje aj Klub výpočtovej techniky :  viac >>>


184.   Propagačná filatelistická výstava zo zbierok Iva Velikého

Príhovor pani Velikej Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín aktívneho filatelistu, recitátora, publicistu a organizátora mnohých aktivít v Trenčíne Iva Velikého, pripravil Klub filatelistov (KF 52-19) pri Posádkovom klube Trenčín propagačnú filatelistickú výstavu "MOJA POCTA POŠTOVEJ ZNÁMKE". Výstavu ku svojim sedemdesiatinám pripravoval sám zberateľ, ktorý sa žiaľ jej otvorenia nedožil - zomrel nečakane 1. 12. 2010 :  viac >>>


182.   Propagačná filatelistická výstava v Trenčíne

J. Korený a Ivo Veliký Pri otvorení Týždňa francúzskeho filmu v Trenčíne bola 18. 11. 2010 v priestoroch Klientskeho centra v Trenčíne otvorená propagačná filatelistická výstava troch členov Filatelistického klubu FK 52 -19 pri Posádkovom klube Trenčín. Výstava bola zameraná na spoločnú históriu Francúzska a Slovenska a na zaujímavosti poštovej prevádzky a regiónu Trenčína v minulom storočí. Výstava potrvá do 10. januára 2011 :  viac >>>


181.   Výstavka súťažných prác členov záujmových klubov v PK Trenčín

Autori výstavka v PK Trenčín V Posádkovom klube Trenčín bola 30. 11. 2010 otvorená výstavka členov záujmových klubov a pracovníkov tohto PK, ktorí v mesiaci september a október 2010 predstavili svoju tvorbu na celorezortnej súťaži MO SR v oblasti literárnej, výtvarnej, fotografickej a video tvorby. Súťaž bola vyhodnotená 19. 10. 2010 v Posádkovom klube v Liptovskom Mikuláši, v objekte Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika :  Viac >>>


176.   Československé légie prispeli k odtrhnutiu územia Slovenska od Uhorska

Otvorenie výstavy 19. októbra v 2010 bola v átriu Univerzitnej knižnice v Bratislave otvorená výstava „Československé légie 1914-1920“. Vojenská účasť čs. légií po boku Dohodových mocností prispela k vzniku Československa 28. októbra 1918. Čs. légie prispeli k porážke rakúsko-uhorskej monarchie, k rozbitiu Uhorska a odčleneniu územia dnešného Slovenska od Maďarskej republiky. Výstava bude prístupná verejnosti do 8. novembra 2010.  Viac >>>


148.   Výstava k 85. výročiu činnosti Klubu filatelistov v Trenčíne

Príležitostná poštová pečiatka Pri príležitosti 85. výročia založenia prvého Klubu filatelistov v Trenčíne ( 1925 ) zostavili dva trenčianske filatelistické kluby propagačnú výstavu zo zbierok ich členov. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 12. marca 2010 v Posádkovom klube Trenčín. Po otvorení filatelistickej výstavy sa v Trenčianskom múzeu konala inaugurácia poštovej známky s fiktívnym portrétom Matúša Čáka Trenčianskeho na keramickom reliéfe :  viac >>>


129.   S výstavou o Karolovi Pajerovi v Cran Gevier vo Francúzsku

Radnica v Cran-Gévier 20. až 25. novembra 2009 sa v Cran-Gévrier, v družobnom meste Trenčína, konal už 7. ročník Festivalu Slovenského a stredoeurópskeho filmu. Festivalu sa zo Slovenska zúčastnila aj delegácia mesta Trenčín, vedená pani Jankou Fabovou. Trenčania uskutočnili v rámci festivalu niekoľko sprievodných podujatí, ktoré prezentovali vo Francúzsku mesto Trenčín, ako aj Slovensko :  viac >>>


127.   Trenčianska fotoskupina Méta vystavovala

Autori fotofrafií na 46. výstave Méta 2009 V Posádkovom Klube OS Trenčín si mohli v novembri 2009 záujemcovia prehliadnuť v poradí už 46. výstavu trenčianskej tvorivej fotoskupiny Méta. Časť výstavnej plochy bola venovaná kolekcii fotografií jedného zo zakladajúcich členov trenčianskej fotoskupiny, významného výtvarného fotografa Antona Štubňu, ako pripomenutie jeho nedožitých 75 rokov :  viac >>> + video.


124.   Otvorenie výstavy NATO a Ministerstva obrany SR

Logo pre zasadnutie NATO v Bratislave 22.- 23. októbra 2009. Na otvorení dvoch výstav v Bratislave dňa 20. októbra 2009 použilo MO SR stanicu poľnej pošty OS SR a filatelistické militárie, vydané MO SR pre neformálne stretnutie ministrov obrany členských štátov NATO ( ktoré sa konalo prvýkrát na Slovensku ). Prevádzku prezentačnej stanice poľnej pošty OS SR zabezpečili vojenskí veteráni-filatelisti z Trenčína, Oblastné riaditeľstvo pôšt Bratislava a pošta Bratislava 1 :  viac >>>


116.   Dve výstavy k 65. výročiu SNP v Trenčíne

Výstava v Trenčianskom múzeu k 65. výročiu SNP Pri príležitosti 65. výročia SNP boli v Trenčíne otvorené dve výstavy. Prvá bola otvorená 4. septembra 2009 a pripravil ju Klub filatelistov pri Posádkovom klube OS Trenčín: 1. video >>> Druhá, zostavená zo širokej palety doposiaľ nepublikovaných dobových dokumentov, zbraní, uniforiem a materiálu zo zbierok múzea, bola otvorená 7. septembra pod názvom "No pasaran" v Trenčianskom múzeu : viac >>>


88.   Výstava "Československé légie 1914 - 1920" v Trenčíne

Čs. legionári v 1. SV Pri príležitosti 90. výročia bojov o Slovensko a tragickej smrti gen. M. R. Štefánika bola 4. mája 2009 otvorená v Kultúrnom a metodickom centre OS SR v Trenčíne medzinárodná putovná výstava na tému Československé légie 1914-1920. Výstava je venovaná pamiatke tisícom českých a slovenských vojakov, legionárov - dobrovoľníkov, ktorí ďaleko od svojich domovov bojovali za ideál národnej slobody a ktorých zásluhy o vznik samostatného štátu bývajú ešte stále prehliadané :  viac >>> 


71.   Výstava Štefana Pelikána v Prahe

Palác Křížik v Prahe Pri príležitosti 90. výročia vzniku Československa sa dňa 29. októbra 2008 uskutočnila v Paláci Křížik vernisáž výstavy diel akademického sochára Štefana Pelikána s názvom " Človek a krajina ". Autor ju venoval pamiatke Francúzov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní za slobodu Česko-Slovenska a Francúzska :  viac >>> 


69. Filokartistická výstava v Trenčíne

Pamätník M.R.Štefánika na Myjave Dňa 27. októbra 2008 bola pri príležitosti 90. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov otvorená v Kultúrnom a metodickom centre OS SR v Trenčíne filokartistická výstava „Cesty gen. M. R. Štefánika po svete na pohľadniciach“ a dve filatelistické výstavy - jedna k jubileu kurátora výstavy a druhá od hostí z francúzskeho mesta Cran-Gevier :  viac >>> 


33.   Spomienka na 90. výročie Kragujevackej vzbury v Trenčíne

Lístok poľnej pošty OS SR s prítlačou Dňa 4. a 5. júna si v Trenčíne pripomenuli 90. výročie vzbury a popravy 44 Slovákov, vojakov trenčianskeho C. a K. pešieho pluku 71 v Kragujevaci (Srbsko). Okrem pietnej spomienky s položením vencov v kasárni SNP a na vojenskom cintoríne sa uskutočnil medzinárodný seminár, koncert, premietal sa film "Štyridsaťštyri " a boli otvorené dve výstavy. Reportáž o výročí vysielala Trenčianska TV :  viac >>> 


28.   Filatelistická výstava o Veľkej vlasteneckej vojne ZSSR ( 1941 - 1945 )

Dobový plagát s výzvou Dňa 9. mája 2008 Kultúrne a metodické centrum OS SR Trenčín, Klub filatelistov 08-37 pri KaMC OS SR, Klub vojenských veteránov Zväzu vojakov SR v Trenčíne a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín otvorili výstavu zo zbierok na tému "Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941-1945 v zrkadle poštovo -filatelistických dokumentov". Výstava, ktorú pripravili filatelisti pri príležitosti 45. výročia založenia KF 08-37 Trenčín - Sihoť v roku 1963, bola otvorená pre verejnosť denne od 08.00 - 18.00 h do 30. mája 2008 :  viac  >>>


09.   Otvorenie výstavy v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Krajina pod hradom Strečno od Š. Pelikána Od 14. februára 2008 bola v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici do 16. marca 2008 otvorená autorská výstava výtvarných diel akademic. sochára Štefana Pelikána "Na večnú slávu synom Francúzska" súčasne s dokumentárnou výstavou "Francúzi v SNP". Cieľom výstavy bolo ukázať, ako udalosti 2. svetovej vojny a boj proti fašizmu ovplyvnili tvorbu Š. Pelikána a jej spätosť so SNP :  viac  >>>


01.   Dvojvýstava vo Francúzskom inštitúte v Bratislave

Otvorenie výstavy vo FI v Bratislave V galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave sa 21. augusta 2007 uskutočnili dve putovné výstavy súčasne. Prvá bola venovaná slovenskému hrdinovi boja proti fašizmu Karolovi Pajerovi, rodákovi z Klenovca, druhá francúzskym bojovníkom v Slovenskom národnom povstaní. Výstavy pri príležitosti 63. výročia SNP usporiadal Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny, Francúzsky inštitút v Bratislave a ÚR SZPB :   viac >>>

Pre vernisáž výstavy pripravila POFIS príležitostnú poštovú pečiatku, KaMC OS SR Trenčín publikácie k výstavám a lístky poľnej pošty OS SR s prítlačou na téma výstav. Výstava venovaná pamiatke vlastenca K. Pajera putovala do Bánoviec nad Bebravou a jej kópia do Tatranských Matliarov.


<<<  späť  na hlavnú stránku.
Aktualizované 9. 6. 2012

Prepínač na :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV Prostějov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


ĎAKUJEME:

Grand Power
Grand Power s.r.o.

Logo PSS
PSS.SK

Logo Prekop
Autoškola
JP + STK1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.