Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov Trenčín

Dňa 5. februára 2009 sa uskutočnila v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín Výročná členská schôdza ( VČS ) Klubu vojenských výsadkárov ( KVV ) Trenčín. Rokovania VČS sa zúčastnilo 12 hostí zo Slovenského leteckého zväzu ( SLZ ), z Ústrednej rady KVV SR, KVV Žilina, Klubu vojenských veteránov Trenčín a družobného Klubu výsadkových veteránov Zlín.

obr. 1 obr. 2 obr. 3
Z rokovania VČS KVV TN dňa 5. 2. 2009

Hostia a18 z 25 členov KVV TN ( 7 členov sa nemohlo z rôznych dôvodov VČS zúčastniť ) si vypočulo Správu o činnosti a aktivitách klubu za rok 2008. Členovia klubu sa v roku 2008 viac-menej pravidelne zúčastňovali vlastných členských schôdzí a stretnutí. Okrem toho sa diferencovane zúčastnili aj akcií, usporiadaných Klubmi vojenských výsadkárov Bratislava a Žilina, Klubmi výsadkových veteránov Praha, Prostejov a Zlín, ako aj občianskymi združeniami a záujmovými klubmi v Trenčíne. Mnohí členovia klubu sú súčasne členmi aj v rôznych ďalších kluboch a občianskych združeniach v Trenčíne. Dvom členom klubu udelil v roku 2008 minister obrany a náčelník generálneho štábu pamätné medaile k 15. výročiu OS SR a jednému medailu M. R. Štefánika III. stupňa ( bronzová ). Niekoľkým členom klubu boli v ČR udelené pamätné a čestné odznaky výsadkových veteránov.

obr. 4 obr. 5 obr. 6
Delegácie KVV dostali Pamätné listy KVV SR

Prítomní hostia klubu prevzali za spoluprácu v uplynulom roku Pamätné listy KVV TN pre svoje kluby. Pri príležitosti významného životného jubilea (80 r.) bola okrem pamätného listu KVV TN udelená pplk.v.v. Ing. Jozefovi Balažovičovi Ústrednou radou KVV SR medaila J. Gabčíka. Novoprijatá členka klubu p. Evka mu upiekla a venovala tortu ozdobenú o.i. aj padákom...

obr. 7 obr. 8 obr. 9
Predsedovia KVV SR, TN a ZA blahoželajú kolegovi Balažovičovi k narodeninám.
Tortu mu odovzdali dvaja noví členovia klubu

Na záver VČS bola schválená Správa o činnosti klubu za rok 2008, uznesenie a výhľadový plán činnosti a aktivít klubu na rok 2009. Po ukončení VČS sa uskutočnila v spoločnej klubovni pobočky SLZ a KVV Trenčín výmena skúseností, na ktorú si účastníci VČS priniesli množstvo fotografií, CD / DVD a rôznych publikácií o výsadkároch a ich kluboch doma aj v zahraničí.

Text a foto : MirOn


<<<  späť
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 13. 2. 2009