V noci zo 14. na 15. marca v roku 1939 zanikla Česko-Slovenská republika
... ... ... ...

70. výročie rozbitia Česko-Slovenskej republiky

Vznik tzv. Slovenského štátu a vytvorenie Protektorátu Čiech a Moravy umožnil Adolfovi Hitlerovi prípravy na rozpútanie 2. svetovej vojny. Niektoré historické dimenzie týchto udalostí posudzovali historici na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutočnila v Bratislave. Ešte pred jej otvorením si podplukovníka Miloslava Čaploviča - riaditeľa Vojenského historického ústavu v Bratislave, Jana Němečka z Historického ústavu Akadémie vied Českej republiky a Valeriána Bystrického zo Slovenskej akadémie vied pozval k mikrofónu Miroslav Minár. Archívny záznam Slovenského rozhlasu z vysielania celého rozhovoru ( vo formáte MP3 ) dňa 10. marca 2009 je k dispozícii na w-stránke SRo  Kontakty.

Bol Tiso skutočne naivný, keď uveril Hitlerovi, že ak sa Slovensko neodtrhne, tak jeho územie si rozdelí Maďarsko a Poľsko ? V Berlíne predkladali Tisovi údajne aj takéto informácie. Hitlerovi však nič nesľúbil, ani sa k ničomu nezaviazal - povedal, že o vyhlásení samostatnosti musí rozhodnúť snem. Vojnový slovenský štát sa teda nezrodil z vôle národa, ale pod osobným a brutálnym tlakom Hitlera :

Štrnásty marec 1939 predstavuje krátku etapu v slovenských dejinách - nie je však dôvod ho oslavovať. Vojnový slovenský štát ako celok určite nebol vhodným vzorom a príkladom do budúcnosti. Na druhej strane, hoci išlo o vazalský totalitný štát, Slováci ukázali svoju schopnosť postarať sa sami o seba. Ak však niekto tvrdí, že bola aj iná alternatíva, mal by jasne povedať, aká. Prečo však s tou inou alternatívou neprišli československí politici už v septembri 1938, keď náš spoločný štát s dobre vyzbrojenou armádou existoval ešte neokýptený ? Prečo po Mníchove kapitulovali na celej čiare ?  Viac >>> 

Na takéto otázky by však rozhodne nemali odpovedať politici, ale minimálne slovenskí a českí historici  spoločne.


<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 15. 4. 2009