Na mieste atentátu na Heydricha v Porahe bol odhalený pamätník čs. parašutistom
  ... ... ... ... ...

Na mieste atentátu na Heydricha je v Prahe pamätník Operácie Antropoid

Československí parašutisti z výsadku Antropoid, vyslaní z Veľkej Británie na pomoc domácemu odboju a poverení prípravou atentátu, boli vysadení na územie vtedajšieho Protektorátu Čechy a Morava v decembri 1941. Rotmajstri Kubiš s Gabčíkom, ku ktorým sa pridal Josef Valčík z výsadku Silver A, zaútočili na Heydricha 27. mája 1942 v kobyliskej zákrute :

... ... J. Kubiš (1) signálom oznámil príjaz auta z Heydrichom
Označenie miesta a priebehu vykonania atentátu na R. Heydricha

Priebeh atetátu : J. Kubiš (1) signálom oznámil príjaz auta z Heydrichom do zákruty. Vozidlu "ríšskeho protektora" v zákrute vstúpil do cesty J. Gabčík (2), ktorému sa v samopale vzpriečil náboj. J. Kubiš potom na Heydrichove auto hodil bombu (3). Netrafil sa síce do vozu, ale úlomky z vozidla po výbuchu bomby pred pravým zadným kolesom Heydricha vážne zranili. Čechmi nenávidený esesák R. Heydrich zraneniu neskôr podľahol v nemocnici. Úloha daná výsadku ANTROPOID bola za pomoci príslušníkov domáceho odboja splnená !

... ... ...
Priebeh atentátu na Heidricha dokresľujú fotografie z filmu "Atentát"

Okamžite po atentáte okupanti vyhlásili v protektoráte stanné právo a začali masové popravy. Nacistický teror vyvrcholil vyhladením obcí Lidice a Ležáky. Parašutisti sa skrývali viac ako tri týždne. Nakoniec ich jeden z nich, Karel Čurda, zradil. Na základe jeho informácií sa nemeckej polícii podarilo parašutistov vypátrať v krypte chrámu svätého Cyrila a Metoda na Resslovej ulici, neďaleko Karlovho námestia. V krypte kostola padlo celkom sedem čs. parašutistov : Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc. Boj s okupantmi neprežil ani jeden z nich. Okupanti popravili aj biskupa Gorazda za to, že im poskytol úkryt. Zradca Čurda bol po vojne popravený.

... ... ...
Vozidlo Heydricha po atentáte, boj s parašutistami v krypte kostola a likvidácia Lidic.

Atentát na Heydricha, uskutočnený Janom Kubišom a Jozefom Gabčíkom 27. mája 1942 v Prahe, patrí k najvýznamnejším činom československého odboje v rokoch druhej svetovej vojny. Aj v celoeurópskej protifašistickej rezistencii bol výnimočnou akciou. Ohlas na atentát presiahol hranice protektorátu a preniesol sa aj do oblasti medzinárodnej politiky. Po po atentáte nasledujúcich krvavých represáliách nacistov na českom obyvateľstve prehlásila 5. augusta 1942 vláda Veľkej Británie mníchovskú dohodu za neplatnú. 29. septembra 1942 vydal francúzsky Národní výbor prehlásenie, že mníchovskú dohodu pokladá za neplatnú od samého počiatku.

Rotmajster Jozef Gabčík Rotmajster Jan Kubiš Rotmajster Josef Valčík
Atentát na Heydricha uskutočnili rotmajstri Jozef Gabčík, Jan Kubiš a Josef Valčík

Podrobnejšie informácie o prípravách, priebehu, dôsledkoch a význame atentátu na Heydricha pre čs. zahraničný odboj, odvysielané ČT sú tu.

Na w-stránke "You-Tube" je možné si prezrieť 4 videoinformácie ( v anglickom jazyku ). Sú v nich použité autentické fotografie z výcviku čs. parašutistov vo Veľkej Británii, fotografie z protektorátu po atentáte a zábery z čs. filmu ATENTÁT :  prehrať 1.časť

<<<  späť.
Aktualizované 5. 2. 2010