Na mieste atentátu na Heydricha v Porahe bol odhalený pamätník čs. parašutistom
  ... ... ... ... ...

Operácia Antropoid má v Prahe po 67 rokoch svoj pamätník

V Prahe 8 bol 27. mája 2009 pri križovatke ulíc V Holešovičkách a Zenklova, v tzv. kobyliskej zákrute, odhalený pamätník operácii Antropoid. Práve v tých miestach 27. mája 1942 zaútočili čs. parašutisti z výsadku Antropoid, Jan Kubiš a Jozef Gabčík, na automobil so zastupujúcim ríšskym protektorom Reinhardom Heydrichom. Heydrich na následky zranenia zomrel. Doposiaľ tam žiadny oficiálny pamätník, ktorý by ich akciu pripomínal, nebol. Čs. parašutisti sa oficiálneho pamätníka v Prahe dočkali presne 67 rokoch od splnení úlohy.

Generál SS R. Heydrich bol jedným z najmocnejších a najobávanejších mužov „Tretej ríše“. Okrem vlády v protektoráte Čechy a Morava zastával aj funkciu šéfa Hlavného úradu ríšskej bezpečnosti (RSHA), Bezpečnostnej služby (SD) a podliehalo mu aj Gestapo. Bol jedným z hlavných architektov Holokaustu. Jeho smrť bola vážnou ranou nacistickému režimu a jedným zo symbolov obratu v 2. svetovej vojne.  viac >>>

... ... ... ...
Dobové dokumenty o tom, ako R. Heydricha v Prahe vítali a ako ho z nej odprevádzali...

Heydrich bol najvyššie postaveným nacistom, na akého sa podarilo vykonať úspešný atentát. Bol to jeden z najvýznamnejších činov európskeho protifašistického odboja a práve vďaka nemu bola napr. anulovaná Mníchovská dohoda. Viedol k definitívnemu uznaniu československej exilovej vlády. Úspech parašutistov by nebol možný bez prispenia stoviek českých občanov zapojených do národného odboja, z ktorých mnohí za svoje hrdinstvo a pomoc parašutistom zaplatili svojim životom.

Pamätník je dielom architektonickej kancelárie „homostudio s.r.o.“- realizovali ho sochári David Maješčík, Michal Smetal a architekti Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis. Tri postavy z bronzu, dvaja vojaci v britských uniformách a jeden civilista, stojace na podstavci z ocele, symbolizujú skutok, ktorý sa v tých miestach odohral pred 67 rokmi. Je to jeden z najväčších pomníkov odhalených v České republike po roku 1989 – aj s figúrami na vrchole je vysoký takmer 11 metrov.

... ... ...
Odhalenie pamätníka venovaného pamiatke Operácie Antropoid v Prahe - 8.
( po "kliknutí" sa obrázok zväčší )

Aktu slávnostného odhalenia sa zúčastnilo zhruba 400 ľudí, medzi ktorými boli účastníci odboja v druhej svetové vojne. Prejavy predniesli minister obrany Martin Barták, predseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, starosta mestskej časti Praha 8 Josef Nosek a jeho zástupkyňa Vlastimila Lutková. Mestská časť Prahy 8 spolu so zainteresovanými stranami poskytla na jeho vytvorenie viac než 5 miliónov českých korún. Významný podiel na realizácii myšlienky pomníku má Vojenský historický ústav.  viac >>>

Základnou myšlienkou pamätníka je symbol vo forme trojuholníkového tvaru klinu československej (dnes českej) vlajky. Postavy stojace na jeho hrane vo výške deväť metrov v takmer samovražednom postoji, čo symbolizuje nimi vykonaný skutok. Dve figúry predstavujú československých vojakov a tretia zástupcu civilného obyvateľstva, ktoré v odboji hralo svoji nezastupiteľnú rolu.

<<<  späť.


Aktualizované 5. 2. 2010