Trianonská zmluva oslobodila nemaďarské národy Uhorska
( odkazy na informácie a pojmy použité na stránke č. 94 )

Zmluva je dodnes pre časť "Maďarstva" traumou, ovplyvňujúcou ich vzťah k dnešným susedným štátom. Na rozšírenie informácií a vysvetlenie pojmov súvisiacich s podpisom Trianonskej mierovej zmluvy, administrátor odporúča otvoriť si nasledujúce stránky Wikipédie :

 • Prvá svetová vojna
 • Rakúsko-Uhorsko
 • Vznik Československa
 • Trianonská sústava
 • Trianonská mierová zmluva
 • Administrátor tiež odporúča otvoriť si rovnaké informácie ( pre porovnanie ich obsahu ) aj v iných jazykových mutáciách.

  ( administrátor )


  <<<  späť na info č.94
  Vložené 12. 11. 2016