Trianonská zmluva oslobodila nemaďarské národy Uhorska od asimilácie
v dôsledku realizácie brutálneho maďarského šovinizmu v štátnej politike

( odkazy na podrobnejšie informácie sú na konci stránky )

Trianonská mierová zmluva je jednou z parížskych mierových zmlúv, tvoriacich Trianonský mierový systém, ktorým boli po skončení Veľkej vojny stanové hranice nástupníckych štátov vo vojne porazeného Rakúsko-Uhorska. Trianonská zmluva riešila hranice povojnového maďarského štátu ako nástupcu bývalého Uhorska, tvoriaceho jednu časť duálneho súštátia Rakúsko-Uhorsko. Zmluva bola podpísaná predstaviteľmi nového maďarského štátu 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon v zámku Versailles pri Paríži. Nový maďarský štát sa musel vzdať 71,5 % území bývalého Uhorska, ktoré boli rozdelené medzi štáty nové nástupnícke štáty :

 • Československá republika - Slovensko a Podkarpatská Rus,
 • Rumunské kráľovstvo - Sedmohradsko ("Transylvánia")a Banát,
 • Kráľovstvo SHS - Kráľovstvo chorvatsko-slavonské, Vojvodina a Banát,
 • Rakúsko – Burgenland.

  0994m1
  Rozdelenie územia bývalého Uhorska medzi nové nástupnícke štáty
  ( mapa sa po "kliknutí" zväčší )

  V dôsledku Trianonskej zmluvy zostalo v novom Maďarsku 7 miliónov obyvateľov z 20,8 milióna obyvateľov bývalého Uhorska. Maďarsko stratilo prístup k moru, ktoré malo Uhorsko v Chorvátsku. Podobne ako Nemecko, ani maďarská armáda nesmela mať viac ako 35 000 vojakov a nesmela mať povinnú vojenskú službu. Maďarsko sa muselo vzdať aj nároku na územia mimo Európy, ktoré patrili bývalej habsburskej monarchii. Trianonská zmluva predstavuje dodnes pre Maďarov trauma, ktoré komplikovalo ich vzťahy k susedným štátom s maďarskými menšinami v minulosti a negatívne ich ovplyvňuje aj dnes.  Videoklip je prevzatý z YouTube

  O čo ide súčasným maďarským populistom, iredentistom a revizionistom všade tam, kde Maďari ako stredoeurópska menšina žijú ? Odpoveď je v súhrne maďarských štátnych politík a doktrín, ktoré vznikali po Trianone aj počas druhej svetovej vojny - práve na ne nadviazali generácie maďarských nacionalistických politikov po roku 1945, ako aj niektorí súčasní. Za rozpad Uhorska môžu hlavne maďarskí nacionalisti svojím brutálnym postojom k nemaďarským menšinám -  viac je tu : >>> 

  0994m2

  Podobnosť mapy Karpatskej kotliny a mapy bývalého Uhorska
  je vraj "iba náhodná" - podobné mapy sú dostať v obchodoch!
  ( mapa sa po "kliknutí" zväčšia )

  Maďarskí nacionalisti sa rozhodli sformovať vo viacejnárodnostnom Uhorsku jednotný politický maďarský národ. Po tzv. rakúsko-uhorskom vyrovnaní si na dosiahnutie svojho cieľa zvolili tie najhoršie formy. Dôsledky ich šovinistickej politiky k nemaďarským národom sa prejavili pri rozpade Rakúsko-Uhorska, keď nemaďarské národy bývalého Uhorska odmietli žiť s Maďarmi v ich novom - samostatnom štáte. Odporúčaná externá informácia "Ako sa Slovensko vyčlenilo z Uhorska"  viac je tu : >>> 

  Predchádzajúca súvisiaca informácia je tu >>>

  Súvisiace externé informácie - nasleduje stránka s odkazmi na podrobnejšie informácie a vysvetlenie pojmov použitých v tomto článku : otvoriť >>>

  ( administrátor použil mapy aj z Wikipedie )


  <<<  späť na hlavnú stránku.
  Vymenené 6.6.2009 - Aktualizované 26.1.2020