Pripomíname si 65. výročie vylodenia spojencov v Normandii
obr.0995a obr.0995b c

Operácia OVERLORD = vylodenie Spojencov v Normandii
( 1. príloha k informácii č. 95 )

Po niekoľkých odkladoch otvorenia "druhého frontu" v západnej Európe velenie spojeneckých ozbrojených síl vo Veľkej Británii pripravilo a 6. júna 1944 aj uskutočnilo vylodenie na západné pobrežie Francúzska. Pripravovaná kombinovaná operácia dostala krycí názov Overlord. Jej zámyslom bolo vytvoriť predmostie na pobreží Normandie a potom z neho rozvíjať útok smerom do severovýchodného Francúzska. Plány operácie a realizácia priebehu jej prípravy boli starostlivo utajované. Kalkulovali s využitím momentu prekvapenia aj dezinformačnej kampane. Pláže určené k vylodeniu dostali krycie názvy ( od západu k východu ) : Utah, Omaha. Gold, Juno a Svord. Prvé dve vyloďovacie pláže tvorili sektor americkej armády, ostatné tri patrili do sektoru britskej armády. Pláž Juno bola kanadská :

Plán operácie Overlord

Spojenci plánovali vylodenia na 5. júna, ale počasie v ten deň bolo nepriaznivé. Bolo však potrebné vyriešiť dilema : zlé počasie nútilo akciu odložiť, ale každý odklad pritom znamenal zvýšenie rizika vyzradenia plánov nepriateľovi. Rovnako bolo potrebné využiť doby úplnku kvôli nízkemu prílivu aj kvôli tomu, aby spojeneckí letci lepšie videli na pobrežie. Nemeckí velitelia práve kvôli zlému počasiu vylodenie Spojencov v tej dobe v neočakávali a časť z nich opustila z rôznych dôvodov svoje jednotky a veliteľstvá. Nakoniec sa ukázalo, že 6. jún 1944 bol nielen kompromisný, ale aj veľmi šťastný termín...

Mapa priestoru vylodenia

Vylodenie bolo letectvom pripravované od konca apríla 1944 náletmi spojeneckých lietadiel na vybrané objekty, nachádzajúce sa najmä na území Francúzska. Bezprostredná letecká podpora vylodenia sa uskutočnila v noci na 6. júna 1944, t.j. krátko pred vlastným vylodením. Asi 5 hodín pred začiatkom vyloďovania bol v dvoch sledoch zhodený vzdušný výsadok a 40 minút trvala delostrelecká príprava. Vylodenie prvých jednotiek a útvarov na francúzskom pobreží sa uskutočnilo ráno 6. júna 1944 a do večera bolo vytvorené tri predmostia. Do 12. júna boli predmostia spojené a zväčšené do šírky 80 km a hĺbky 13 až 18 km :  2. video >>>

foto z vylodenia foto z vylodenia foto z vylodenia

( Po kliknutí sa zvolená fotografia zväčší.)

Pri rozširovaní predmostia sa prejavila malá rozhodnosť velenia spojeneckých vojsk a preto sa nedosiahlo ani plánované tempo postupu. Podľa plánu mali spojenecké vojská na 12. deň operácie postúpiť do hĺbky 100 až 110 km - v skutočnosti však za 19 až 20 dní postúpili do hĺbky iba 50 km. Za tento čas spojenecké vojská stratili 122 tisíc ľudí ( t.j. padlí, ranení a nezvestní ) a fašistické vojská 113 tisíc ľudí. Po zväčšení predmostia do šírky 100 km a hĺbky 50 km sa vyloďovacia operácia skončila 25. júla 1944.Boje po vylodení Spojencov v Normandii
Videoklip je uložený na :YouTube

Spojenecké vojská pri vyloďovaní využili svoju úplnú nadvládu vo vzduch, ako aj oneskorené zasadzovanie nemeckých záloh do bojov a ich nedostatok - hlavné zálohy nemecké velenie muselo zasadiť na východný, sovietsko-nemecký front do pásme severne od Karpát. Vďaka dosiahnutiu momentu prekvapenia, technickej prevahy, využitiu nedostatkov Atlantického valu a podpory síl francúzskeho domáceho odboja, ako aj váhavosti Hitlera ( ktorý považoval útok Spojencov ešte dlho po jeho zahájení iba za predstieraný manéver ) a úspechov sovietov na východnom fronte, bola invázia Spojencov do západnej Európy nakoniec úspešná.

( administrátor vložil foto aj z Wikipédie )

<<<  späť  na info-95
Vložené 12.6.2009 - Aktualizované 29.11.2023