Pripomíname si 65. výročie vylodenia spojencov v Normandii
... ... ...

65. výročie vylodenia v Normandii – kto si spomenul ?

Francúzsko a delegácie krajín z celého sveta si 6. júna 2009 pripomenuli 65. výročie vylodenia západných spojencov v Normandii. Na oslavách sa zúčastnili zástupcovia krajín, ktoré mali na operáciách proti nacistickému Nemecku hlavný podiel. Hostiteľom osláv 65. výročia vylodenia spojencov v Normandii bol francúzsky prezident. Na americkom vojenskom cintoríne pri Colleville-sur-Mer úlohu hostiteľa prevzal prezident USA. Francúzsko celý areál darovalo Američanom v 50. rokoch minulého storočia ako výraz vďaky za oslobodenie od nemeckých okupantov.

... ... ...
Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že osláv 65. výročia vylodenia Spojencov vo Francúzsku
sa zúčastnili aj ich priami účastníci - veteráni bojov z roku 1944. Veteránom bola zo strany
organizátorov, politikov a hostí podujatia, ako aj zo strany médií venovaná veľká pozornosť.

Cintorín leží tesne nad úsekom pláže Omaha, ktorá bola pred 65 rokmi skropená krvou a pokrytá mŕtvolami amerických vojakov. Preto príhovory prezidenti Spojených štátov a Francúzska, ako aj premiéri Veľkej Británie a Kanady predniesli na cintoríne. Prejavy si vypočulo cca 9000 pozvaných hostí. Medzi nimi aj veteráni vylodenia, ktorí prežili všetky boje a mohli sa ešte zúčastniť stretnutia k 65. výročiu invázie. Medzi hosťami stretnutia bol aj britský princ Charles, ale napr. aj herec Tom Hanks, ktorý účinkoval v úspešnom filme „Zachráňte vojaka Ryana“ svedčiacom o ťažkých bojoch Američanov v Normandii.Výročie vylodenia Spojencov v Normandii
Video L. Smékala je vložené na : YouTube

O potrebe otvoriť "druhý front" v západnej Európe začali Spojenci uvažovať okamžite po vzniku protihitlerovskej koalície. Plán útoku na Nemeckom okupované Francúzsko cez Normandiu schválili prezident USA Franklin D. Roosevelt a premiér Veľkej Británie sir Winston Churchill už na konferencii v Québecu. Operácii velil americký generál Dwight D. Eisenhower. Vylodenie západných Spojencov v Normandii ( Operácia Overlord ) bolo najrozsiahlejšou kombinovanou operáciou všetkých čias. Otvorenie druhého frontu v Európe inváziou západných spojencov prispelo ku konečnej porážke Nemecka v II. svetovej vojne :  viac >>> + video

Súvisiace informácie na Internete :

  • Deň D  Súbor info - CZ
  • Album  Fotografie - USA


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 12.6.2009 - Aktualizované 9.6 2013