Informácie Oblastného Klubu vojenských výsadkárov Trenčín - o klube
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Oblastný Klub vojenských výsadkárov Trenčín

Oblastný Klub vojenských výsadkárov Trenčín ( KVV TN ) vznikol na ustanovujúcom rokovaní 25. marca 2003 vo vtedajšom Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR - dnes Posádkový klub Trenčín. Na tomto rokovaní prípravný výbor v zložení kolega ( kol.) Slezák, kol. Švrlo, kol. Krajčír a kol. Mikulovský prítomným kandidátom na členstvo navrhli založiť v Trenčíne pobočku Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky ( KVV SR ) ako oblastnú organizáciu s regionálnou pôsobnosťou.

obr.0982g obr.0982i

Predsedovia KVV SR, TN a ZA blahoželajú kol. Balažovičovi k 80. narodeninám

Ustanovujúce rokovanie sa uskutočnilo po ozname jeho termínu a miesta v trenčianskom periodiku, v ktorom boli vyzvaní bývalí vojenskí výsadkári, športoví parašutisti a sympatizanti k tomu, aby sa zúčastnili zakladajúceho aktu. Podrobnejšie informácie o vzniku Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne a jeho činnosti do výročnej členskej schôdze ( VČS ) v roku 2012 sú tu : otvoriť >>>

obr.10173 obr.10143

Delegáti KVV Trenčín pri pamätníku výsadkárov na Slemä a parašutistu Bublíka

Členovia KVV TN za dobu existencie KVV TN uskutočnili množstvo aktivít a zúčastnili sa mnohých podujatí - informácie o časti z nich ( v roku 2012 ) sú prezentované na úvodnej stránke klubu, informácie o aktivitách a činnosti klubu a jeho členov v rokoch 2010 až 2008 sú dostupné na nasledujúcich stránkach pomocou prepínača " vzad na staršie stránky ".

obr.0832a4 obr. 0832a9

Spoločná delegácia trenčianskych klubov na piete v Prahe 18. júna 2008

Stretnutia členov KVV TN sú organizované mesačne, vždy v prvý štvrtok v PK Trenčín okrem letných mesiacov júl a august. Dátumy konania klubových stretnutí sú na výveske, ktorá je umiestnená v jednom z výkladov budovy PK Trenčín a je podľa potreby aktualizovaná. Na mesačných stretnutiach členovia klubu informovaní o vojensko-technických otázkach, zmenách výzbroje a perspektívach ich vývoja ako v našich OS SR, tak aj v iných armád a to premietaním filmov, DVD a vlastnou prednáškovou činnosťou. Prenášky na stretnutiach sú prístupné aj pre nečlenov klubu a verejnosť. Obdobne naši členovia, ktorí sú organizovaní aj v iných kluboch, svojou činnosťou prispievajú k prezentácii klubu. Časť klubov, najmä profesijných, ktoré pôsobia v Posádkovom klube Trenčín, vzájomne spolupracuje medzi sebou.

obr.0878e obr.0878f

Dobrá je spolupráca s Klubom výsadkových veteránov ČR zo Zlína a Uh. Brodu

Na VČS, ktorá sa uskutočnila 4. februára 2012, bol zvolený nový výbor Oblastného KVV SR/TN. Od februára 2012 činnosť riadil klubu riadiť výbor v zložení : kol. Jozef Krajčír (predseda) a kolegovia Marián Mikulovský, Dušan Sadloň a Miroslav Pivoluska. Každoročne po vyhodnotení činnosti klubu v uplynulom roku je schválená aj plán na ďalší rok. Plán práce KVV Trenčín na rok 2016 je tu : otvoriť !


<<<  späť
Aktualizované 20. 02. 2016