Spomienky veteránov na službu vo výsadkových jednotkách
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Prieskumné prápory motostreleckých a tankových divízií ČSĽA
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Koncom 60-tych rokov boli v ČSĽA divízne prieskumné roty rozšírené na prieskumné prápory, riadené spravodajskými orgánmi na štábe divízie. Úlohou pzpr bolo vykonávať taktický prieskum pred bojovou zostavou divízie v rozsahu potrebnom pre rozhodnutie veliteľa. Prieskumné skupiny vyslané do zostavy protivníka (do hĺbky 30 - 60 km) získavali informácie o protivníkovi, jeho zložení, výzbroji alebo získavali zajatcov (jazykov) pre ich vypočutie spravodajskými orgánmi divízie. Skupiny hĺbkového prieskumu (SHPs) plnili prieskumné úlohy v hĺbke až do cca 100 km. V závislosti na situácii a úlohe divízie mohol byť zo síl a prostriedkov pspr (divízie) vytvorený prieskumný odriad (PsO), posilnený špecialistami- prieskumníkmi delostrelectva, ženistami. Tento plnil úlohy do 40 km i viac. Je samozrejmé, že pred zasadenými plukmi pôsobili prieskumné jednotky plukov, v hodnote samostatnej prieskumnej hliadky a hĺbkou pôsobenia do 20 km. Popisované otázky prieskumu sú návrhom na aktivovanie spomienok našich kolegov, doložené fotografiami a prípadne aj príbehmi. Nasledujúce video približuje výcvik prieskumných skupín v zime :

obr.para01e obr.para01f
Veľká pozornosť pri výcviku prieskumníkov bola venovaná
streleckej príprave zo všetkých typov ručných zbraní v pspr

Prieskumné skupiny vyslané pri cvičení do terénu museli zvládnuť aj veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky a prežiť vo voľnej prírode. Výsadkári a prieskumníci absolvovali špeciálny výcvik prežitia, kam patrilo napríklad založenie ohňa, získanie potravy, sebaobrana, stavba a maskovanie prístrešku. To všetko im malo umožniť splnenie hlavnej úlohy – získať požadované informácie o protivníkovi.Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

Prieskumné skupiny vyslané pri cvičení do terénu museli zvládnuť aj veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky a prežiť vo voľnej prírode. Výsadkári a prieskumníci absolvovali špeciálny výcvik prežitia, kam patrilo napríklad založenie ohňa, získanie potravy, sebaobrana, stavba a maskovanie prístrešku. To všetko malo prieskumným skupinám umožniť splnenie ich hlavnej úlohy – získať štábom ich divízie požadované informácie o protivníkovi.

V roku 1966 vznikli divízne prieskumné prápory v posádkach :

 • 1. prieskumný prápor ......................... Podbořany
 • 2. prieskumný prápor ......................... Janovice nad Úhlavou
 • 3. prieskumný prápor ......................... Kroměříž
 • 4. prieskumný prápor ......................... Jindřichův Hradec
 • 9. prieskumný prápor ......................... Vimperk – Kašperské hory
 • 13.prieskumný prápor ........................ Levice
 • 14.prieskumný prápor ........................ Prešov
 • 15. prieskumný prápor........................ Vimperk
 • 19. prieskumný prápor........................ Tachov
 • 20. prieskumný prápor........................ Cheb
 • Organizačná štruktúra 4. prieskumného práporu ( 1.9.1966 - 31.12.1992 )

 • veliteľstvo a štáb pspr
 • 1. prieskumná rota
 • rota hĺbkového prieskumu
 • tanková rota - do roku 1978
 • rádiová rota - do roku 1978
 • spojovacia čata
 • jednotky zabezpečenia
 • 2. prieskumná rota - od roku 1978
 • rota rádiového a rádiotechnického prieskumu - od roku 1978
 • Organizačná štruktúra prieskumného práporu 14. motostreleckej divízie

 • veliteľstvo a štáb 14. prieskumného práporu (pspr)
 • 1. prieskumná rota (psr)
 • 2. tanková rota (tr)
 • 3. rota hĺbkového prieskumu (rhps)
 • 4. rota rádiového a rádiotechnického prieskumu (rrrtps)
 • čata technického zabezpečenia (čtz)
 • čata opráv techniky (čot)
 • spojovacia dielňa (SD)
 • 14. pzpr pripravoval pre službu v útvaroch v jednom vycvikovom turnuse do 210 vojakov prieskumných odborností, keďže v tej dobe boli dva nástupné termíny, tak za rok okolo 400 čiastočne vycvičených prieskumníkov. Podľa odborností v jednom turnuse ich cvičili takto : 1. psr (3 čaty po 30 vojakoch) cca 90 priezkumníkov, 3. rhps 30 prieskumníkov, 15 vodičov a 15 radistov - spolu 60 výsadkárov pre shpz, 4. rádiová rota 30 nemčinárov a 30 angličtinárov - spolu 60 vojakov.

  Trenčiansky oblastný KVV SR privíta pripomienky aj návrhy na rozšírenie alebo doplnenie tu vloženého textu. Fotografie veteránov pspr budú veľmi vítané.

  Podrobnejšia súvisiaca ( externá ) informácia : PRŮZKUMNÉ JEDNOTKY 1950 - 1990

  ( Jozef Krajčír a Miroslav Ondráš )


  <<<  späť
  Vložené 18.3.2017 - Aktualizované 26.3.2017