Generácie na padákoch - dokumenty z archívu ČAF
( dokumentárny film ČAF )

Komentár v tomto dokumentárnom filme ČAF je poplatný dobe jeho vzniku. Celý film je však hlavne vzácnym videodokumentom o čs. výsadkovom vojsku, o výcviku výsadkárov, ako aj v danej dobe používaného výstroja, výsadkového materiálu, zbraní a bojovej techniky. Vo filme vystupujú ešte aj osobnosti výsadkového vojska, z ktorých už mnohé nie su medzi nami. Možno si spomeniete nie len na nich, ale aj na svojich kamarátov a kolegov z výsadkových útvarov a jednotiek, alebo sa možno niektorí "paragáni" vo filme aj spoznajú :Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

Trenčiansky oblastný KVV SR privíta pripomienky aj návrhy na rozšírenie vloženého textu. Súvisiace externé informácie o výsadkovom vojsku ČSĽA sú tu >>>

( administrátor )


<<<  späť
Upravené 8. 4. 2016