VÝSADKÁRI ČSĽA NA SPOJENECKOM CVIČENÍ VLTAVA 66
( videoklip z dokumentárneho filmu )

Komentár v tomto dokumentárnom filme NDR je poplatný dobe jeho vzniku. Celý film je však hlavne vzácnym videodokumentom o čs. výsadkovom vojsku a jeho účasti na veľkom spojeneckom cvičení Varšavskej zmluvy v roku 1966 pod názvom " VLTAVA 1966 ". Podrobnejšie ( externé ) informácie o cvičení sú tu >>>Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

Účasť 22. výsadkovej brigády a 7. výsadkového pluku ZU (ČSĽA) na tomto vojenskom vystúpení bola najväčším nasadením československých vojenských výsadkárov od ukončenia bojov v druhej svetovej vojne. K vysadeniu na hlavnú doskokovú plochu bolo určených 1635 osôb a na dobytie letiska bol vyčlenený výsadok o sile práporu, zložený z troch rôt s počtom 220 osôb. Na leteckú prepravu čs. výsadkárov boli vyčlenené dva vrtuľníkové pluky Mi-4, doplnené štyrmi sovietskymi vrtuľníky Mi-6 a 12 lietadiel Il-14T od 1. dopravného leteckého pluku ČSLA.

Keďže sily dopravného letectva ČSLA v uvedenej zostave na prepravu tak veľkého množstva výsadkových jednotiek nestačili, boli na naše územie zo ZSSR presunuté ďalšie dva dopravné letecké pluky, oba vybavené 45 lietadlami AN-12, - časť ich veľkokapacitných lietadiel bola použitá pre výsadok na hlavnú doskokovú plochu. Oba čs. výsadkové útvary predviedli na cvičení okrem ich technických možností predovšetkým svoje mimoriadne majstrovské schopnosti a zručnosti svojich príslušníkov - výsadkárov, do tej doby v nevídanej miere.

Podrobnejšie informácie o tom, koľko ktorá jednotka na cvičení mala osôb a aké úlohy plnila je uvedené v obsiahlom článku Výsadkáři na VLTAVĚ, ktorý publikoval kolega Petr Čejka na stránkach ČSĽA je tu >>>

( administrátor )


<<<  späť na stránku KVV Trenčín
Vložené 25.02.2016 - Aktualizované 30.03.2017