DUKLA - SYMBOL SLOBODY

VideoreportហDr. Antona Filla, ArtD vznikla v rámci spolupráce Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín - 1 počas osláv 66. výročia oslobodzovacích bojov na Požskej a Slovenskej strane Duklianskeho priesmyku v dňoch 5. a 6. októbra 2010.Reportហodvysielala Trenčianská televízia
Videoinformácia je umiestnená na  vii.sk  od 7. 12. 2010


  <<< viac.
7. 12. 2010