Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

66. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

informácia bude ešte aktualizovaná

Pri príležitosti 66. výročia osláv Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly sa v dňoch 5. a 6. októbra 2010 zišli už iba nemnohí priami účastníci protifašistického odboja v druhej svetovej vojne, ako aj delegácie občanov z Česka, Poľska a Slovenska na poľskej a slovenskej strane duklianskeho priesmyku. Na vojenských cintorínoch a pri pamätníkoch vojakov Červenej armády, 1. čs. armádneho zboru a 2. čs. paradesantnej brigády si uctili pamiatku tých, ktorí bojovali a padli v oslobodzovacích bojoch počas Karpatsko-duklianskej operácie :  viac >>>

Po stopách bojov 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR

2. československá paradesantná brigáda v ZSSR bol prvý výsadkový zväzok takticko-operačného určenia v histórii čs. armády. Brigáda sa začala formovať v januári 1944 v Jefremove z prevažne slovenských vojakov súbežne s jednotkami a zväzkami, ktoré neskôr umožnili sformovanie 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Jadro parabrigády tvorili prevažne bývalí príslušníci slovenskej 1. pešej divízie, ktorí koncom roka 1946 pri Melitopole padli do zajatia :  viac >>>

... ...
2. čs. paradesantnej brigády prevzala bojovú zástavu v ZSSR

Koncom apríla 1944 po inšpekcii spojenej s bojovým cvičením prevzala brigáda bojovú zástavu a začiatkom mája 1944 bola presunutá do Proskurova. Výsadkári očakávali, že budú vysadení na Slovensko na pomoc povstalcom - brigáda po odovzdaní padákového materiálu bola včlenená do 67. streleckého zboru Červenej armády a nasadená ako pešia divízia v Karpatsko-duklianskej operácii, kde utrpela vážne straty :  viac >>>

... ...
Na pietnych aktoch v poľských obciach Nowosielce a Zarszin

Klub vojenských výsadkárov SR sa zúčastňuje už niekoľko rokov medzinárodných stretnutí vojakov, ktorí bojovali v Karpatsko-duklianskej operácii. Pred 66. výročím operácie sa delegácia Klubu vojenských výsadkárov SR zúčastnila pietnych stretnutí v dňoch 5. a 6. októbra 2010 na poľskej aj slovenskej strane bývalého bojiska s replikou bojovej zástavy 2. paradesantnej brigády. Stretnutia na poľskej strane sú spojené s pietnymi aktmi pri pamätníkoch a na cintorínoch v obciach Novosielce, Zarszin a Dukla :  viac >>>

DUKLA - SYMBOL SLOBODYReportáž odvysielala Trenčianská televízia
Videoinformácia je umiestnená na  vii.sk  od 7. 12. 2010

Videoreportáž Dr. Antona Filla ArtD vznikla v spolupráci Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín so základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín - 1 v priebehu osláv 66. výročia oslobodzovacích bojov na Poľskej aj Slovenskej strane Duklianskeho priesmyku v dňoch 5. a 6. októbra 2010.

... ...
Na vojenskom cintoríne v poľskom meste Dukla a pri
duklianskom Pamätníku československých vojakov

Dňa 6. októbra 2010 pri Pamätníku československých vojakov na duklianskom cintoríne čs. vojakov sa delegácia KVV SR zúčastnila zahájenia spomienkových slávností 66. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly. Spomienkové stretnutia vo Svidníku pokračovali pri pamätníku armádneho generála Ludvika Svobodu, veliteľa 1. čs. armádneho zboru a nakoniec pri pamätníku na cintoríne vojakov Červenej armády :  viac >>>

... ...
Pred duklianskym Pamätníkom československých vojakov

Súvisiace informácie :

  • Nezabudnite na tých, ktorí padli v týchto horách, povedal generál Beer  viac >>>
  • Účasť na oslavách 65. výročia bojov o Dukliansky priesmyk  viac >>>

    <<<  späť na klubovú stránku.
    <<<  späť na hlavnú stránku.

    Aktualizované 7. 12. 2010