Mníchovský diktát vypracovali politici štyroch mocností
( pokračovanie seriálu o osudoch ČSR v roku 1938 )

Keď sa Hitler presvedčil o obavách politikov Francúzska a Veľkej Británie vyvolať konflikt s Nemeckom, rozhodol sa že po obsadení Rakúska pripojí k jeho nacistickej ríši aj pohraničné územia Československa. Pod zámienkou úsilia Nemecka „oslobodiť“ nemecky hovoriace obyvateľstvo v ČSR, požadoval pripojenie jej pohraničia k Nemecku. Skutočným cieľom Hitlera však bolo oslabiť obranyschopnosť ČSR a vytvoriť si podmienky na jej rozbitie, ako aj ovládnutie celého územia v budúcnosti :Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

Nacistickému Nemecku sa podarilo cieľavedomými propagandistickými akciami vystupňovať obavy politikov Francúzska a Veľkej Británie pred vznikom ďalšej svetovej vojny. Hitlerovi sa podarilo zvolať v Mníchove medzinárodné rokovanie o budúcnosti československo-nemeckého pohraničia. Na tomto rokovaní presvedčil politikov Veľkej Británie a Francúzska, že po pripojení čs. pohraničia k jeho Nemecku už nebude mať žiadne ďalšie územné požiadavky. Hitler však svoje sľuby „dodržal“ iba do polovice marca 1939.

( Pokračovanie bude nasledovať )


<<<  späť
Vložené 19. 10. 2013