Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Minister obrany povýšil vojnového veterána Štefana Štefloviča
( informácia je doplnená prílohami )

Vojnového veterána Štefana Štefloviča, jedného z doposiaľ na Slovensku žijúcich veliteľov rôt ktorí viedli svoje jednotky v boji o prístupy k Duklianskemu priesmyku, povýšil minister obrany do hodnosti kapitán ešte v roku 2020. Pre vtedajšie opatrenia proti nákaze Covid-19 mu dekrét o jeho povýšení nemohol byť oficiálne odovzdaný. Menovaný od leta 2020 býval už v penzióne, v ktorom boli prijaté mimoriadne prísne opatrenia.

obr.21443a
Otvorenie slávnostného stretnutia v Posádkovom klube Trenčín

Pred oslavou 77. výročia SNP na Jankovom vŕšku 28. augusta 2021 minister Jaroslav Naď povýšil Štefana Štefloviča v Posádkovom klube Trenčín do hodnosti kapitán vo výslužbe. Po príchode čestnej stráže, štátnej hymne, privítaní hostí a prečítaní rozkazu ministra mu Jaroslav Naď osobne odovzdal dekrét o povýšení a kazetu s náramenníkmi kapitána. Takmer 100 ročný kapitán v.v. je mladší z dvoch ešte na Slovensku žijúcich veliteľov rôt, nasadených pri Dukle. Velenie rote automatčíkov prevzal ako poddôstojník po ranenom dôstojníkovi počas útoku 3. čs. brigády 1. ČSAZ v ZSSR od poľského mesta Dukla v smere k Duklianskemu priesmyku. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.21443b obr.21443c
Náramenníky pre kpt.v.v. Štefloviča a medaila pre p. Guttmanovú
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Rozkazom ministra boli ďalej udelené aj pamätné medaile k 75. výročiu SNP piatim príslušníkom protifašistického odboja z Trenčína, Bánoviec nad Bebravou ako aj obcí z okolia mesta a na záver aj funkcionárom ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Uvedené medaile im nemohli byť pre opatrenia odovzdané k 75. výročiu SNP. Zo žijúcich vojnových veteránov si medailu osobne prevzala pani Nora Guttmannová z Trenčína, za už nežijúcich odbojárov J. Kusého a P. Múčku si medaile prevzali ich najbližší príbuzní a za pani M. Mištinovú podpredseda Oblastného výboru SZPB Trenčín. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.21443d
Spoločná fotografia ocenených s ministrom a hosťami stretnutia

Ministra obrany J. Naďa v Posádkovom klube Trenčín privítal veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl SR generálmajor Ivan Pach aj primátor mesta Trenčín Richard Rybníček - obaja zablahoželali Štefanovi Šteflovičovi k povýšeniu na kapitána v.v. a pani Nore Guttmannovej aj ostatným oceneným k udeleniu pamätných medailí. Okrem odbojárov ocenil minister obrany na návrh ÚR SZPB pamätnými medailami aj Miroslava Malaya, Miroslava Ondráša a Vieroslava Pelecha, funkcionárov Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja a členov Oblastného výboru SZPB Trenčín za ich dlhoročné aktivity. Externé video zo slávnostného stretnutia je tu : otvoriť >>>

obr.21443e obr.21443f.jpg
Všetkým oceneným blahoželali aj vysokí funkcionári MO SR
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Počas gratulácií kapitánovi v.v. Š. Šteflovičovi k povýšeniu zaznela jeho obľúbená "Pieseň frontového šoféra" a melódia "Přes spálenište, přes krvavé řeky" - neoficiálnej hymny 1. ČSAZ v ZSSR, v zostave ktorého bojoval aj po jeho nasadení do Karpatsko-duklianskej operácie. ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1, pôsobiacej v Posádkovom klube Trenčín ako "Klub vojenskej histórie protifašistického odboja" prezentovali svoju výstavu o účasti 1. ČSAZ v bojoch za oslobodenie Česko-slovenska 1944 - 1945. Publikácia na rovnakú tému vo formáte PDF je tu : otvoriť >>>

( Text : M. Ondráš - foto : P. Vitko )

Súvisiace informácie:

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja a Posádkový klub Trenčín usporiadali 10. mája 2016 stretnutie k 71. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Pred pamätnou tabulou na PK Trenčín, venovanej osloboditeľom mesta, pripomenuli význam aj poučenie z porážky Nemecka, nacizmu aj fašizmu. Po stretnutí sa konala prezentácia pamätí Štefana Štefloviča s názvom "Útek z moci šelmy" so zbierkou básni autora : otvoriť >>>

( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 6.9.2021 - Aktualizované 8.9.2021