Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Povýšenie kapitána v.v. Jozefa Jablonku do hodnosti plukovník i.m.
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Na Zdravotnom stredisku v Drietome bola 25. augusta 2021 odhalená pamätná tabuľa súvisiaca s povýšením kapitána v.v. Jozefa Jablonku ministrom obrany SR do hodnosti plukovník in memoriam. Memoriálny akt bol súčasťou slávnostného stretnutia k 77. výročiu SNP, otvoreného starostom obce Jaroslavom Megom. Za pobočku Klubu výsadkárov SR v Trenčíne vystúpil expredseda Jozef Krajčír, ktorý prezentoval udalosti, predchádzajúce povýšeniu J. Jablonku. Aktivista klubu Roman Herman vo svojom vystúpení zdokumentoval život a osudy Jozefa Jablonku, jedného z najúspešnejších účastníkov spravodajských výsadkov, vysadených v závere druhej svetovej vojny na území ČSR, oslobodzovanom 4. ukrajinským frontom Červenej armády.

obr.21445a
Otvorenie memoriálneho aktu povýšenia kpt.v.v. Jablonku
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Rozkaz MO SR o povýšení prečítal pán Zimányi, riaditeľ Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov a dekrét rodine aj obci odovzdal pán Jakál, riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia miestnej samosprávy, Klubu výsadkárov SR v Trenčíne, organizácií SZPB, rodina Jozefa Jablonku a občania obce Drietoma. Medzi hosťami bol aj Viktor Puchoň, prezident KVV SR a plk. Ing. Pavol Švelka, zástupca veliteľa Síl pre špeciálne operácie OS SR, ktorý prečítal výnos o udelení medaile Jozefa Gabčíka starostovi obce Drietoma a medailu mu aj odovzdal.

obr.21445b obr.21445c
Vystúpenie kolegu R. Hermana a odhalenie pamätnej tabule
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po tomto akte nasledovalo odhalenie pamätnej tabule o povýšení kpt.v.v. Jozefa Jablonku do hodnosti plk.i.m., ktorú dal vyhotoviť starosta obce Drietoma. Tabuľu vedľa už umiestnenej pamätnej tabule, venovanej pamiatke kpt.v.v. Jozefa Jablonku, odhalil jeho vnuk, ktorý sa v mene celej rodiny poďakoval ministrovi obrany SR, Klubom vojenských výsadkárov SR aj obci za vysoké ocenenie ich príbuzného.

obr.21445e obr.21445f obr.21445g
Pamätné tabule, rozkaz o povýšení a medaila J. Gabčíka
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Jozef Krajčír sa za trenčiansky KVV SR poďakoval ministrovi obrany SR za povýšenie kpt.v.v. Jozefa Jablonku do najvyššej dôstojníckej hodnosti OS SR, všetkým členom KVV SR, ktorí sa o to zaslúžili, pani Milke Kuklovej a jej rodine za podporu aj starostlivosť a na záver a uviedol : "Všetko toto by sme nemohli urobiť bez podpory starostu obce pána Jaroslava Megu. Klubu vytvoril podmienky pre prezentáciu ich rodáka, vyhotovil obe pamätné tabule. Ďakujeme! Ďakujem aj obyvateľom obce za účasť na našich aktivitách, menovite nášmu členovi a aktívnemu kolegovi v obci pánu Dušanovi Pelechovi."

( text : J. Krajčír a M. Malay, foto : M. Ondráš )

Súvisiace informácie : otvoriť >>>

( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


<<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
Vymenené 9.10.2021 - Aktualizované 11.10.2021