Aktuálne informácie Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Znak KVV SR Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

OBSAH :

    Informácie z klu-
    bov v Trenčíne

    Klub výpočtovej
    techniky Trenčín

    Klub vojenských
    veteránov ( TN )

    Klub vojenských
    výsadkárov (TN)

    Klub letcov a pa-
    rašutistov ( SLZ )

    Klub filatelistov -
    KF 52-19 Trenčín

    Klub numizmati-
    kov a historikov

    Kluby vojenskej
    histórie Trenčín


    Klub priateľov
    Francúzska
    a Slovenska ZA

    Klub priateľov
    VKK T.Matliare


počítadlo.abz.cz


Adresa:
Oblastný Klub vojen-
ských výsadkárov SR
v Trenčíne
Hviezdoslavova 16
911 01 Trenčín

e-mail :
predseda klubu

Publikácie klubov :

Publikácie KVH PFO :

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

1.ČSAZvZSSR
1.ČSAZ v bojoch
za oslobodenie
ČSR (1944-1945)

je na stiahnutie tu >

Po boku...

Po boku vojsk armád
víťaznej protifašistic-
kej koalície 1944-1945

sa dá stiahnuť tu >>>

Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>

Informácie rady predsedov Klubu vojenských výsadkárov SR

Nový web Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky

Obr.kvvsr25

Táto nová webová stránka prezentuje aktuálne informácie Prezídia Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky so sídlom v Žiline. Na stránkach KVV SR je vyčlenený priestor aj pre informácie o aktivitách a činnosti všetkých oblastných klubov KVV SR na Slovensku. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>


Vitajte na stránke oblastného KVV SR v Trenčíne

Zástava KVV TN Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky je občianske združenie bývalých aj súčasných výsadkárov, ako aj príslušníkov jednotiek ŠU a ZU. Oblastný KVV Trenčín je jedným z viacerých klubov KVV SR. Na tejto webovej stránke prezentuje Oblastný KVV SR Trenčín informácie o svojej činnosti na Slovensku aj v zahraničí. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o ( pripravovaných ) aktivitách spriatelených klubov :

Aktívna webová stránka pre výsadkových veteránov v Česku
svvz.cz2 Zaujímavá inernetová stránka ( aj pre výsadkových veteránov ) v Českej republike prezentuje rôzne aktivity bývalých výsadkárov v niekoľkých oblastiach - od zážitkov v minulosti, aktivít v súčasnosti až po dejinné udalosti, ako aj kontakty s bývalými kolegami na Slovensku. Jej administrátori prejavili záujem prezentovať aktivity ich výsadkových veteránov aj na Slovensku. Ich stránka je denne veľmi často navštevovaná. Podrobnejšie informácie sú tu >>>
Vybrané výročia druhej svetovej vojny :

  Vyslanie 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR na pomoc SNP obr.10138
Po bojovom krste o prístupy k Duklianskemu priesmyku na poľskej strane Karpát začalo sovietské letectvo 25. septembra 1944 prepravovať jednotky 2. čs. paradesantnej brigády na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Do 17. októbra 1944 prepravilo na Slovensko celkom 1739 výsadkárov. Situáciu však už nemohli zachrániť ani veľmi dobre vycvičené a po bojoch v Karpatoch stmelené jednotky 2.čs. parabrigády. Viac je tu : otvoriť >>>
Spomienky na službu vo výsadkových a špeciálnych jednotkách

obr.22pb01 Stovky mladých mužov odslúžilo - vtedy povinnú základnú vojenskú službu, v jednotkách 22. výsadkovej brigády a výsadkového pluku, 7. výsadkového pluku ZU, v skupinách hĺbkového prieskumu prieskumných práporov, alebo v "iných" špeciálnych jednotkách. Pre nich, ako aj pre sympatizantov, alebo pre záujemcov o službu výsadkárov, ponúkame niekoľko krátkych filmov z archívu ČAF, umiestnených na videách služby YouTube : otvoriť >>>
01. Bol som veliteľom skupiny hĺbkového prieskumu Obr. para01
Väčšina členov Klubov vojenských výsadkárov nastúpila na základnú službu do ČSĽA k výsadkovým, prieskumným alebo špeciálnym jednotkám ešte v minulom storočí. Odvtedy uplynulo už veľa rokov a spomienky sa vytrácajú. Aj preto sa kolega Jozef Krajčír rozhodol uverejniť našej stránke stručnú spomienku na jeho službu v divíznom 14. prieskumnom prápore v Prešove. Viac je tu : otvoriť >>>
02. Prieskumné prápory motostreleckých a tankových divízií ČSĽA Obr. para02
Koncom šesťdesiatych rokov boli v ČSĽA divízne prieskumné roty rozšírené na prieskumné prápory. Úlohou pzpr bolo vykonávať taktický prieskum pred bojovými zostavami ich divízií v rozsahu potrebnom pre rozhodnutia veliteľov. V novom 3. pzpr 3. msd v Kromeříži bola zriadená ŠDZ (škola dôstojníkov v zálohe),ktorá cvičila veliteľov jednotiek pre divízne pzpr. Stručná informácia o štruktúre vtedajších pzpr je tu : otvoriť >>> + video ČAF
Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2024 :

481. Pripomenuli sme si posledný boj Jozefa Gabčíka a čs. parašutistov

obr.24481 Členovia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín 1 si 18. júna 2024 pod Veľkou Skalkou pripomenuli 82. výročie smrti Jozefa Gabčíka. 18. júna 1944 v Prahe zahynulo v boji sedem čs. parašutistov. Stretnutie sa konalo pri pomníku venovanom Jozefovi Gabčíkovi pred bránou do bývalého armádneho skladu. Viac je tu : otvoriť >>>


477. Účasť na oslave oslobodenia obcí na západnom brehu Váhu v Drietome

obr.24477 Pred 79. výročím oslobodenia obce Drietoma od nemeckých vojsk sa 26. apríla 2024 stretli predstavitelia s občanmi obce aj s pozvanými delegáciami Klubu vojenských výsadkárov SR a dvoch ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Trenčína ale aj občanov okolitých obcí pred dvomi pamätnými tabulami rodákov Drietomy, ktorí bojovali proti okupantom a fašizmu. Viac je tu : otvoriť >>>


473. Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne

obr.24473b V posádkovom klube Trenčín sa dňa 10. februára 2024 konala Výročná členská schôdza (VČS) Oblastného KVV SR v Trenčíne. Rokovanie VČS riadil kolega Emil Vestenický. Po schválení programu rokovania a voľbe návrhovej komisie dal slovo predsedovi KVV. Správu o činnosti klubu v roku 2023 predniesol predseda Oblastného KVV SR v Trenčíne Miroslav Pivoluska. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2023 :

461. Stretnutie k 78. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

Obr.23461

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín - 1 každoročne organizoval pred Posádkovým klubom Trenčín stretnutie k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Stretnutie k 78. výročiu sa konalo netradične 10. mája 2023 pri pamätníku s delom na Soblahovskej ulici. Dôvodom boli prebiehajúce veľmi hlučné stavebné a výkopové práce na Hviezdoslavovej ulici. Viac je tu : otvoriť >>>


458. Od narodenia Jozefa Gabčíka uplynulo 111 rokov

Obr.23458

Dňa 8. apríla 2023 uplynulo 111 rokov od narodenia Jozefa Gabčíka, veliteľa skupiny Anthropoid, ktorá vykonala atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, SS-Obegruppenführera a generála polície Reinharda Heydricha. Uvedena špeciálna operácia čs. zahraničného vojska vo Veľkej Británii je dodnes najznámejším činom čs. odboja v dobe druhej svetovej vojny. Stručná informácia o Jozefovi Gabčíkovi je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2022 :

456. Pietne stretnutia ku Dňu vojnových veteránov v Trenčíne 2022

Obr.22456i

V Trenčíne si už od roku 2008 pripomíname "Deň vojnových veteránov" na dvoch vojenských cintorínoch, kde sú pochovaní vojaci, ktorí zomreli v meste počas I. svetovej vojny. Prvý je pri "srbskej" kaplnke, druhý je v Kubre-Zábraní. V októbri 2022 pribudol v parku M. R. Štefánika pamätník československým vojakom, ktorí zahynuli po bojoch o Trenčín v československo-maďarskej vojne 1918 - 1919. Viac je tu : otvoriť >>>


455. Stretnutie klubov vojenských výsadkárov SR a ČR v Trenčíne

Obr.22455

Na letisku v Trenčíne sa 24. septembra 2022 stretli delegácie členov Klubov vojenských výsadkárov SR a Klubov vojenských výsadkových veteránov ČR. Stretnutie zorganizovalo prezídium Klubu vojenských výsadkárov SR v súčinnosti s 5. plukom ŠU Žilina a Veliteľstvom síl pre špeciálne operácie Trenčín. Vedľa bývalého vojenského objektu pri kláštore Veľká skalka odhalili pamätnú tabuľu J. Gabčíkovi. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2021 :

445. Povýšenie kpt.v.v. Jozefa Jablonku do hodnosti plukovník i.m.

Obr.21445

Na slávnostnom stretnutí 25. augusta 2021 v Drietome bol kpt.v.v. Jozef Jablonka ministrom obrany SR povýšený do hodnosti plukovník i.m. Tiež mu bola odhalená aj pamätná tabuľa o jeho povýšení. Prieskumník-parašutista J. Jablonka bol jedným z najúspešnejších účastníkov spravodajských výsadkov v závere druhej svetovej vojny v kompetencii 4. ukrajinského frontu Červenej armády. Viac je tu >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2020 :

434. Vyhodnotenie činnosti Oblastného KVV Trenčín v roku 2020

Zástava KVV TN Po VČS sa podmienky pre činnosť klubu podľa plánu práce zásadne zmenili v polovici marca, keď bol pre pandémiu vydaný zákaz ďalších stretnutí v PK TN. Do konca decembra 2020 už nebolo možné organizovať žiadne stretnutie. Počas krátkeho uvoľnenia opatrení sa časť členov klubu zúčastnila aktivít iných klubov v Trenčíne aj v Česku : otvoriť >>>


420. Spomienka na čs. prieskumníka - parašutistu Jozefa Jablonku

obr.19404ppl Kapitán v.v. Jozef Jablonka sa podľa historika Jiřího Šolca radí na prvé miesto v rebríčku úspešnosti čs. parašutistov tromi výsadkami do nemeckého tyla. Prvýkrát bol vysadený 19. januára 1945 pri Závadnej Porube v okr. L. sv. Mikuláš v operácii JAVOR. Druhýkrát 22. februára pri Kroměříži a tretíkrát 26. marci pri Krhovej v okr. Valašské Meziříčí. Po splnení úloh prešiel cez front späť k útvaru : otvoriť >>>


419. VČS Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne

obr.20419a V sobotu 22. februára 2020 sa v Posádkovom klube Trenčín konala Výročná členská schôdza trenčianskeho Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Na VČS bolo vyhodnotené plnenie úloh stanovených si na rok 2019, ako aj účasť členov klubu na jednotlivých aktivitách a bol schválený Plán práce na rok 2020. Rokovania sa zúčastnil prezident KVV SR a hostia zo spolupracujúcich klubov. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2019 :

404. Účasť členov KVV SR na stretnutí k dvom výročiam v Drietome

obr.19404 Pred blížiacim sa 74. výročím oslobodenia obce Drietoma od nemeckých vojsk sa 25. apríla 2019 stretli predstavitelia obce, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína aj členovia ďalších organizácií a združení spoločne s občanmi obce pred dvomi pamätnými tabulami ich rodákov, ktorí bojovali proti okupantom a fašizmu. Viac je tu : otvoriť >>>


398. Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov v Trenčíne

onr.19398 V sobotu 9. februára 2019 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila v poradí už 15. výročná schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Klub vznikol v apríli 2003 a za 15. rokov sa dostal do povedomia vojenskej aj civilnej verejnosti. Viceprezident KVV SR odovzdal expredsedovi klubu Jozefovi Krajčírovi certifikát o udelení titulu Čestný predseda oblasti Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2018 :

392. V Drietome bola odhalená pamätná tabula čs. legionárovi

obr.18392 V obci Drietoma, severne od Trenčína, si 25. októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku Československa a zásluh čs. vojska (čs. légií) na vybojovaní územia štátu Čechov a Slovákov. Súčasťou podujatia bola z iniciatívy kolegu D. Pelecha odhalená pamätná tabula čatárovi Jánovi Minárikovi, príslušníkovi 22. čs. streleckého pluku, ktorý bojoval na fronte vo Francúzsku v rokoch 1917-1918 a účastníkovi bojov o hranice ČSR : otvoriť >>>


387. Trenčania na slávnostnej členskej schôdzi ZO SZPB Očová

obr.18387 Na pozvanie KVV SR Banská Bystrica sa dve delegácie členov KVV SR Trenčín a ZO SZPB Trenčín - 1 zúčastnili slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB Očová. Na ČS prijali názov „ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku Očová“. Pred ČS sa konalo pietne stretnutie, venované príslušníkom 2. čs. samostatnej "parabrigády" v ZSSR a osádke Li-2, ktoré spadlo v r. 1944 pri Očovej. Viac >>>


377. Vyhodnotenie činnosti Klubu výsadkárov za rok 2017 na VČS

Obr.18377 V súlade s plánom činnosti oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, konala sa výročná členská schôdza 3. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín. Na rokovaní bola vyhodnotená činnosť výboru, ako aj účasť členov na aktivitách klubu v roku 2017. Správa o činnosti potvrdila, že úlohy boli splnené so cťou. Po diskusii bolo doplnené uznesenie aj Plán činnosti na rok 2018. Viac je tu >>>


375. Prednáška o histórii výsadkového vojska ČSLA

Obr.18375 V rámci pravidelných stretnutí trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov 10. januára 2018 predniesol člen Klubu vojenských výsadkárov kol. B. Bočkay prednášku na tému História vzniku a činnosti čs. výsadkového vojska. "To, čo ich spája letcov a výsadkárov, je padák. Bratstvo týchto zbraní je preto pochopiteľné aj v tomto duchu treba chápať aj túto prednášku" uviedol. Viac je tu >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2017 :

368. XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska

Obr.17368 V Prostějove sa konal 20. až 22. septembra 2017 už XIII. ročník tradičného Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska - gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černotu a IX. ročník Memoriálu vynálezcu padáku Štefana Baniča. Akcie sa zúčastnili družstvá z českých aj zo slovenských klubov výsadkových veteránov. Družstvo vyslal aj Oblastný KVV SR z Trenčína. Viac je tu >>>


367. Oslavy výročí vzniku výsadkových jednotiek v meste Chrudim

Obr.17367 70. výročie vzniku prvých čs. výsadkových jednotiek ČSĽA bolo pre súčasných výsadkárov aj pre veteránov dôvodom k uskutočneniu slávnostných stretnutí v Česku aj na Slovensku. Po stretnutiach v Prostějove a Žiline sa v Chrudimi uskutočnila 26. augusta 2017 oslava až troch významných výročí. Oslavy sa zúčastnila o. i. aj delegácia trenčianskeho oblastného KVV SR. Viac je tu >>>


365. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš nás navždy opustil

Obr.17365 Vo veku 95. rokov nás 7. augusta 2017 navždy opustil generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených z Británie na územie vlasti okupovanej nacistami. Ako člen paradesantnej skupiny PLATINUM-PEWTER zabezpečoval v máji 1945 rádiové spojenie medzi Prahou, Londýnom a už oslobodenými Košicami. Náš nekrológ je tu : otvoriť >>>


363.  Stretnutie bývalých výsadkárov z Česka a Slovenska v Žiline

Obr.17363 V dňoch 5. -7. júla 2017 sa uskutočnilo v Žiline tradičné stretnutie výsadkových veteránov z Česka a Slovenska. Stretnutie organizoval oblastný KVV SR Žilina s 5. plukom ŠU Žilina v priestoroch kasární pluku pod záštitou MO SR, ŽSK a mesta Žilina. Hlavný program sa odohral druhý deň v kasárňach 5. PŠU, po prinesení zástav s vojenskými poctami. Viac je tu : otvoriť >>>


361.  23. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka sa zúčastnilo 304 bežcov

Obr.17361 V sobotu 27. mája 2017 Klub vojenských výsadkárov SR so Žilinským plukom Jozefa Gabčíka usporiadali už 23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 km cross. Memoriál sa uskutočnil k 105. výročiu narodenia genmjr. i.m. Jozefa Gabčíka, 75. výročiu atentátu na generála SS R. Heydricha a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov 18. júna 1945 v Prahe. Viac je tu >>>


359. Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v Drietome

Obr.17359 Delegácia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR sa 24. apríla 2017 zúčastnila na slávnostnom stretnutí k 72. výročiu oslobodenia obce Drietoma. Na stretnutí položili venček aj pamätnej tabuli parašutistu kapitána Jablonku, rodáka z Drietomy, úspešného prieskumníka sovietskej armády v 2. svetovej vojne. KVV SR Trenčín sa podieľal na jej odhalení v roku 2016 : Viac je tu >>>


356. Stretnutie k 70. výročiu založenia výsadkového vojska ČSĽA

Obr.17356 K 70. výročiu vzniku výsadkových jednotiek ČSĽA sa dňa 15. apríla 2017 uskutočnilo v Prostějove slávnostné stretnutie výsadkárov z Českej republiky aj Slovenskej republiky. Akcie sa zúčastnilo viac ako 300 súčasných i bývalých výsadkárov vo veku 30 až 94 rokov aj z Klubov vojenských výsadkárov SR a výsadkových veteránov z Česka. Informácia o účasti delegácie Oblastného KVV SR v Trenčíne je tu >>>


353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

Obr.17353 Svoje 95. narodeniny oslavoval generálporučík v. v. Jaroslav Klemeš, už posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Bývalý čs. parašutista - radista svoje významné výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


  <<< späť na hlavnú stránku                                                 >>> vzad na staršie stránky
Aktualizované 29. júna 2024

Linky na :
Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový
klub Trenčín

M.R.Štefánik
Spoločnosť
M.R.Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka KVV PV
KVV v Česku