Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Dve pietne stretnutia ku Dňu vojnových veteránov v Trenčíne
( súčasťou informácie sú prílohy )

Dvoch pietnych stretnutí k 103. výročiu ukončenia Veľkej vojny sa v Trenčíne zúčastnili o.i. aj delegácie profesijných klubov. Na Deň vojnových veteránov položili veniec k pamätnému krížu na vojenskom cintoríne v Kubre - Zábraní 11. novembra 2021. Na druhý deň sa na pozvanie organizátorov zúčastnila delegácia KVH-PFO aj komorného stretnutia pri kaplnke SHS s kostnicou na mestskom cintoríne. Druhej piety sa zúčastnili okrem členov o.z. SLOGA aj konzul srbskej republiky, asistent primátora mesta Trenčín, delegácia KVH-PFO a niekoľko občanov mesta Trenčín.

obr.21448aa obr.21448
Veniec ku krížu položila aj delegácia KVH-PFO

Spomienkové stretnutie k 103. výročiu ukončenia Veľkej ( I. svetovej ) vojny sa v Trenčíne konalo na vojenskom cintoríne v miestnej časti Kubra-Zábranie. Na pozvanie organizátorov stretnutia sa na Deň vojnových veteránov 11. novembra 2021 zúčastnili aj delegácie profesijných klubov, pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín. Za KVH-PFO k pamätníku položila veniec delegácia v zložení pplk.v.v. MUDr. M. Malay, PhD., mjr.v.v. Ing. J. Nedorost a kpt.v.v. Ing. Ľ. Brezovský. Na cintoríne je celkom 771 hrobov vojakov oboch bojujúcich strán, ktorí cez vojnu zomreli v trenčianskych nemocniciach na zranenia alebo na choroby. Po rozsiahlej rekonštrukcii, riadenej Klubom generálov SR bol cintorín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Podrobnejšie externé informácie sú tu : otvoriť  >>>

obr.21448ba obr.21448bb.jpg obr.21448bc.jpg
Stretnutie pri kaplnke SHS zvolalo o.z. SLOGA

Na druhý deň sa na pozvanie o.z. SLOGA zúčastnila delegácia KVH-PFO aj komorného stretnutia pri kaplnke SHS s kostnicou na mestskom cintoríne. Piety sa zúčastnili okrem členov o.z. SLOGA aj konzul srbskej republiky, primátor mesta Trenčín s asistentom, delegácia KVH-PFO a niekoľko občanov mesta Trenčín. Za KVH-PFO sa stretnutia zúčastnili pplk.v.v. J. Šatara, tajomník klubu kpt.v.v. Ing. Ľ. Brezovský a predseda klubu plk.v.v. Ing. M. Ondráš, ktorý na požiadanie organizátorov vystúpil aj s krátkym príhovorom.

obr.21448bd obr.21448be.jpg obr.21448bf.jpg
Strom zasadil srbský konzul a predseda o.z. Sloga

Po príhovore predsedu o.z. Sloga, konzula Srbskej republiky a predsedu KVH-PFO, položení vencov do kaplnky a modlitby kňaza pravoslávnej relígie pred kaplnkou, bol za jej kostnicou zasadený strom slovensko-srbského priateľstva. Informácia o rekonštrukcii kaplnky SHS a jej posvätení v roku 2019 je tu : otvoriť  >>>

( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vymenené 8.1.2022 - Aktualizované 9.1.2022