Proti fašizmu bojovali Česi a Slováci na viacerých bojiskách 2. svetovej vojny
obr.0818a obr.0810a obr.0810b obr.10136e

Cesta po stopách generála Rudolfa Viesta vo Francúzsku a Nemecku
( súčasťou informácie sú prílohy )

RTVS pripravuje dokumentárny film o generálovi Rudolfovi Viestovi. Jeho súčasťou bude aj významný podiel generála na sformovaní 1. československej pešej divízie vo francúzskom meste Agde a Béziers v rokoch 1939 -1940. K natáčaniu epizód o miestach vzniku a bojov čs. vojakov, ktorí vo Francúzsku bojovali za slobodu aj svojej vlasti proti nemeckým okupantom, požiadala RTVS aj Klub generálov SR. Vedenie ich klubu sa rozhodlo aktívne spolupracovať vyslaním svojej delegácie do Francúzska, pre ktorú pripravilo program súvisiaci so zámyslom RTVS. Účasť na ceste z miest vzniku na bojiská čs. jednotiek z juhu na sever Francúzska ponúkol KG SR aj delegácii Spoločnosti M. R. Štefánika a trenčianskemu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja. Podrobnejšie informácie o vzniku centra vtedy už druhého čs. zahraničného odboja vo Francúzku v marci 1939 sú tu : otvoriť  >>>

obr.22453m1
Rozmiestnenie jednotiek 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku (1939 -1940)
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Vedenie KG SR pri zostavovaní programu požiadalo o podporu veľvyslanca SR aj pridelenca obrany v Paríži, ktorí oslovili autority vo vybraných mestách a dohodli možnosť usporiadať u nich slávnostné stretnutia s konkrétnym programom. Na cestu z Bratislavy do Francúzska sa 5. júna 2022 vydalo na troch automobiloch celkom 14 účastníkov troch delegácií, 5 filmárov RTVS cestovalo samostatne. Po nocľahu v Taliansku pri hraniciach s Francúzskom pricestovali sme na druhý deň do mesta Béziers.

Vznik prvých čs. vojenských jednotiek vo Francúzsku v roku 1939

Prvé stretnutie sa konalo v prístavnom meste Agde pri pamätníku na mieste, kde bol v roku 1939 starý poľný tábor, určený k formovaniu čs. vojenských jednotiek vo Francúzsku. Stretnutie 6. júna odpoludnia otvoril primátor mesta a zúčastnili sa ho aj členovia miestneho Združenia pre pamäť Camp d´Agde. Po privítaní hostí, príhovoroch a položení vencov k pamätníku ocenil predseda KG SR primátora Agde a miestnych aktivistov klubovými medailami. Zásluhy vyslanca Š. Osuského pre filmárov priblížil predseda KVH-PFO, ktorý im venoval aj klubovú brožúru o čs. vojsku vo Francúzsku v rokoch 1939 -1940. Obdobie vzniku a formovania čs. jednotiek v Agde priblížil pre RTVS gen. mjr. S. Naďovič. Po stretnutí a prehliadke mesta nasledovalo filmovanie v prístave mesta Séte, z ktorého po kapitulácii Francúzska 22.6.1940 odchádzala loď s gen. Viestom s časťou dobrovoľníkov z jeho divízie do Británie.

obr.22453a obr.10136a
Slávnostné stretnutie v meste Agde pri pamätníku
na mieste kde bol poľný tábor čs. dobrovoľníkov
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na nasledujúci deň, 7. júna bola v Béziers odhalená na budove Mestského múzea pamätná tabuľa armádnemu generálovi Rudolfovi Viestovi, prvému veliteľovi 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. Veliteľstvo čs. divízie bolo dislokované po jej vzniku v Béziers a jej jednotky mali posádky v okolitých mestách. Stretnutie otvoril primátor mesta s poslancami a zástavníkmi klubov vojenských veteránov. Odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnil aj veľvyslanec SR vo Francúzsku a delegácia z Revúcej, rodiska armádneho generála Rudolfa Viesta. Podrobnejšie informácie o vzniku 1. čspd. vo Francúzsku (1940) je tu : otvoriť  >>>

obr.22453b obr.22453b1
Odhalenie pamätnej tabule armádnemu
generálovi Rudolfovi Viestovi v Béziers
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po obede sa konalo stretnutie v meste Paulhan pri pamätníku so sochou M. R. Štefánika, družobného mesta Brezovej pod Bradlom a obce Košariská. Po položení vencov k pamätníku a udelení medailí súčasnému aj predchádzajúcemu primátorovi mesta starostovi predsedom KG SR, udelil podpredseda Spoločnosti M. R. Štefánika ich pamätnú medailu predsedovi Spolku priateľov Štefánika v Paulhane. Na záver si delegácie prezreli v mestskom múzeu pamätnú izbu ich spolku.

obr.22453c1 obr.22453c1 obr.22453c1
Socha letca M. R. Štefánika v meste Paulhan
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Nasledujúcou zastávkou bolo mesto Pézenas, v ktorom sa nachádza pomník letca Loisa Paulhana. Okrem iných slávnych činov Paulhan ako kapitán prepravil ťažko chorého M. R. Štefánika v roku 1915 zo Srbska cez albánske hory do Vlory a zachránil mu tak život. Po privítaní primátorom mesta a položení venca delegáciou k pamätníku L. Paulhana udelil predseda KG SR primátorovi mesta pamätný kríž. Stretnutia sa zúčastnil a veľvyslanec SR. V mete bol dislokovaný aj 1. čs. peší pluk.

obr.22453m2
Presun "divíznej pechoty" na front a jej boje vo Francúzsku (1940)
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Počas cesty z Béziers do Paríža filmári s gen.mjr. S. Naďovičom rekognoskovali 8. júna bojiská divíznej pechoty 1. čs. pešej divízie na rieke Loira blízko mesta Gien, kde sa v júni 1940 jej jednotky podieľali na obrane priechodov cez rieku. Ďalšia rekognoskácie sa konala na mieste prvých bojov s nemeckými jednotkami pri meste La Ferté sur Jourare pri rieke Marna a obrane mesta Coulommiers, pri rieke Grand Morin. Podrobnejšie informácie o bojoch dvoch plukov čs. "divíznej pechoty" sú tu : otvoriť  >>>

obr.22453e obr.22453f
Pamätník so sochou M.R.Š v záhrade pod hvezdárňou v Medone
a delegáti klubov s diplomatmi SR po položení venca k pamätníku
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po prijatí vedenia delegácie KG SR a filmovaní na veľvyslanectve ČR v Paríži, kde pôsobil aj vyslanec Š. Osuský, navštívili všetky tri delegácie aj p. veľvyslanec SR observatórium v Medone. Prehliadli si výstavu o hvezdárovi M. R. Štefánikovi na hornej terase observatória a položili v zámockej záhrade vence k soche generála M.R.Š. Na záver udelil predseda KG ST a podpredseda SMRŠ ocenenia našim diplomatom. Predseda KVH-PFO im venoval publikácie o čs. vojskom odboji vo Francúzsku (1939 -1940) a pridelencovi obrany súbor výstavy o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku vo formáte A3. S výstavou súvisiaca brožúra vo formáte PDF je tu : otvoriť  >>>

obr.22453g obr.22453g
Časť delegácie zájazdu pred pamätníkom maršala Josepha Joffre
členovia trenčianskeho KVH PFP pred veliteľstvom maršala Joffre
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Nasledujúca zastávka bola v meste Chantilly, kde delegácia KG SR položila veniec k pamätníku so sochou maršala Joffre, hlavného veliteľa francúzskej armády 1914-1916. Vypočula si aj informácie P. Kanisa, exministra obrany SR, o návštevách M. R. Štefánika na veliteľstve, kde presvedčil hlavného veliteľa generála Philippe Pétaina, aby nezasadzovali Čechov a Slovákov do Cudzineckej légie, pretože čs. vojsko vo Francúzsku je autonómnou armádou, podliehajúcou ČSNR.

obr.22453i obr.22453i1
Obnovený vagón v múzeu o jeho použití v 1. aj 2. svetovej vojne
a delegáti klubov pred pamätníkom so sochou maršala Focha
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Posledným cieľom cesty na území Francúzska bol lesík s múzeom pri meste Compiégne, kde 11. novembra 1918 po podpise kapitulácie Nemeckom bola ukončená prvá svetová vojna, ale aj kapitulácia francúzskej armády v prítomnosti Hitlera dňa 22. júna 1940. Po prehliadke múzea s vagónom položila delegácia KG SR veniec v parku k pamätníku maršala Ferdinanda Focha, francúzskeho národného hrdinu prvej svetovej vojny. Podrobnejšia informácia je tu : otvoriť  >>>

obr.22453j obr.22453j2
Pamätná tabula popraveným štyrom slovenským generálom
a posledné zábery pred krematóriom, kde boli spopolnení
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Poslednou zastávkou filmového štábu RTVS s členmi zájazdu po stopách generála Viesta bol koncentračný tábor Flossenbürg, kde bol div.gen. Rudolf Viest, zajatý po potlačení Slovenského národného povstania, popravený pred koncom vojny. Popravení tam boli aj ďalší traja slovenskí generáli : brig.gen. Ján Golian, gen. II. triedy Štefan Jurech a gen. II. triedy Augustín Malár.

Text : Miroslav Ondráš, predseda KVH-PFO

Vyhodnotenie cesty predsedom Klubu generálov SR : "Som presvedčený, že umiestnením pamätnej tabule generálovi Viestovi a našou prítomnosťou na významných miestach vo Francúzsku a Nemecku sme vykonali záslužný čin pre naše Slovensko. Bolo mi potešením prežiť s Vami tú náročnú ale zaujímavú cestu, boli ste skvelí a teším sa na budúce spoločné podujatia!" Externá informácia KG SR o vykonanej ceste je tu : otvoriť  >>>

( administrátor použil foto od účastníkov zájazdu a video z YouTube )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 20.6.2022 - Aktualizované 16.7.2022