Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Účasť delegácií KVH-PFO na viacerých oslavách 78. výročia SNP
( súčasťou informácie sú prílohy )

Výbor trenčianskeho Klubu vojenskej histórie a ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 prijal viaceré pozvania k účasti na na oslavách 78. výročia SNP. Krajskej oslavy výročia na Jankovom vŕšku sa zúčastnilo niekoľko členov ZO SZPB aj prizvaných občianskych združení :videoklip je umiestnený na : You Tube

Predseda KVH-PFO a súčasne aj ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 sa na pozvanie OblV SZPB Senica zúčastnil oslavy 78. výročia SNP. Predchádzalo jej stretnutie pri pamätnej tabuli na budove, v ktorej sídlilo gestapo aj jednotka Sicherheitsdienstu, ktoré v budovách a pivniciach vo dvore väznili a mučili príslušníkov odboja a SNP. Oslava výročia sa konala v centre mesta pri pamätníku SNP, ku ktorému položil veniec aj predseda KVH-PFO :

obr.2254a obr.22454b
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Delegácia KVH-PFO a ZO SZPB Trenčín 1 sa na pozvanie OblV SZPB Nové Mesto nad Váhom zúčastnila krajských osláv 78. výročia SNP pri pamätníku na vrchu Roh na obcou Lubina. Oslavy sa zúčastnila aj delegácia OblV SZPB Trenčín . Videoklip z oslavy je tu : otvoriť >>>

obr.2254c obr.22454d obr.22454e
Zľava: delegácia KVH-PFO, OblV SZPB TN a predseda OblV SZPB NM
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na oslavy 78. výročia SNP v Banskej Bystrici bol MO SR pozvaný tajomník KVH-PFO. Delegácia členov klubu aj ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 sa 30.8.2022 zúčastnila zájazdu do Múzea SNP a mesta, zorganizovaného Klubom vojenských veteránov Trenčín :

obr.2254h obr.22454i
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Oslava 78. výročia SNP v Trenčíne, ktorá sa konala 5. septembra, sa na pozvanie primátora mesta zúčastnili delegácie samosprávy, posádky Trenčín, Trenčianskej univerzity, KVH-PFO, KVV Trenčín, JDS, ako aj občania mesta. V delegácii KVH-PFO bol dvaja vojnoví veteráni v sprievode ich rodinných príslušníkov :

obr.2254j obr.22454k
V delegácii KVH-PFO bol aj 100 ročný kpt.v.v. Š. Šteflovič,
účastník bojov pri Dukle a tajomník ÚR SZPB V. Longauer.
Bývalý vojak 1. čs. armády na Slovensku plk. v.v. P. Liška.
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po príhovoroch primátora mesta a rektora Trenčianskej univerzity sa k účastníkom oslavy prihovoril predseda KVH-PFO a ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Plk.v.v. Ondráš pripomenul význam SNP a vymenoval aj okupačné jednotky, ktoré povstanie nielen potlačili a následne brutálne trestali povstalcov aj civilné obyvateľstvo za podporu partizánov v horách. Viac informácií je tu : otvoriť >>>

snp.mapa1
Smery vpádu nemeckých okupačných jednotiek na Slovensko
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Na záver vystúpenie predseda KVH-PFO s J. Nedorostom, členom výboru ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 udelili pamätné medaile dvom príslušníkom posádky Trenčín za pomoc a podporu aktivít klubu a jednému členovi KVH-PFO za jeho dlhodobé aktivity :

obr.2254l obr.22454m
Viac o pamätnej medaile KVH-PFO je tu : otvoriť >>>
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po slávnostnom podujatí pri pamätníku obetí, umučených a popravených nemeckými okupantmi na južnom konci lesoparku Brezina, pozval primátor mesta R. Rybníček účastníkov odboja, hostí aj delegácie, ktoré položili vence a kytice vďaku k pamätníku na priateľské stretnutie v sobášnej sieni na Mestskom úrade Trenčín. Podrobnejšie informácie o zločinoch nemeckých okupantov v Trenčíne a jeho okolí v zime 1944-1945 je tu: otvoriť >>>

obr.2254n obr.22454o
Panely o osude J. Kirchoffa popraveného na Brezine
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Predseda KVH-PFO a ZO SZPB generála Golianan Trenčín 1 sa na pozvanie riaditeľa Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom zúčastnil otvorenia dvoch výstav. Prvá bola o leteckej bitke nad Bielymi Karpatmi a druhá o hrdinstve obyvateľov nášho regiónu, ktorí poskytovali pomoc letcom z lietadiel USA, zostrelených nad moravsko-slovenským pomedzím. Viac je tu : otvoriť >>>

obr.2254p obr.22454r
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Predseda KVH-PFO a ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 sa zúčastnil zájazdu k pamätníku jednotiek 2. československej paradesantnej brigády v lokalite Dolná Lehota, vyslanej na pomoc SNP. Cestou k pamätníku sa účastníci zájazdu poklonili pamiatke vojakov Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armády pochovaných vo Zvolene. Zájazd zorganizoval Oblastný výbor SZPB Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>

( Text M. Ondráš, foto od členov OblV SE a TN )

Súvisiace informácie :

( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 25.9.2022 - Aktualizované 9.10.2022