Nezabudli sme ani na bojovníkov partizánskej brigády Jana Žižku
obr.1cast2pr obr.mpbjzx obr.mpbjmv obr.mpbjmy obr.2cast2pr

Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku"
( predbežná informácia )

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB "generála Goliana" Trenčín - 1 sa pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania rozhodol vyhotoviť aj vlastné klubové vyznamenanie - pamätnú medailu "Partizánska brigáda Jana Žižku". Bude určená na oceňovanie aktívnej práce členov klubu a SZPB aj členov spolupracujúcich klubov a organizácií, ktorí prezentujú účasť Slovákov v protifašistickom odboji (1939 - 1945) ako významnú etapu moderných dejín národa aj Slovenska.

obr.pamedr1 obr.pamedr1
Pracovný odražok pamätnej medaile PBJŽ
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Vzorom pre pamätnú medailu sa stal odznak Partizánskej brigády Jana Žižku a fotografia veliteľa kombinovanej organizátorskej skupiny Jan Žižka I ppor. Teodora Polu, príslušníka roty ZÚ 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v Sovietskom zväze. Skupina po vysadení koncom augusta 1944 pri Sklabini sa postupne presunula na západné Slovensko a úspešne operovala na území dnešného Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spojením sa s miestnymi partizánskymi družinami vytvorila "partizánsku brigádu Jana Žižku" (1). Viac je tu :  otvoriť >>>

Brigáda ovládla veľký priestor : Považská Bystrica - Trenčín - Bánovce nad Bebravou - Partizánske (Baťovany) - Prievidza - Handlová. Jej aktivity a smelosť však vyvolali odvetné akcie nemeckých protipartizánskych jednotiek. Bola asi jedinou partizánskou jednotkou, ktorej početné stavy nepoklesli ani po potlačení Povstania dokonca sa v novembri 1944 rozrástla na 1590 osôb. To podnietilo štáb 4. Ukrajinského frontu povýšiť brigádu na "Zväz partizánskych oddielov Jana Žizku" - združoval 11 oddielov, vrátane štábneho a diverznej roty.

obr.pola-1 obr.pola-2 obr.kascak
Veliteľ brigády Pola pred vysadením, po oslobodení a komisar brigády Kaščák
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Keď nemecké jednotky podnikli 22.11.1944 rozsiahle útočné akcie, partizáni ustúpili smerom na Zlaté Moravce do Tribečských vrchov a časť z nich sa vrátila do priestoru Banskej Bystrice, aby sa tam pripojili k brigáde Jegorova. Po vypálení obce Kľak ustúpili 2.2.1945 smerom na Valaskú Belú a do Strážovských vrchov, kde jednotlivé oddiely až do príchodu frontu podnikali sabotážne akcie. Po priblížení frontu sa brigáda 13.4.1944 zlúčila s Červenou armádou v obci Zemianske Podhradie.

obr.odzpbjz
Pôvodný odznak vydaný pre PBJŽ - asi k výročiu SNP
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Brigáda Jana Žižku bola trikrát (a to 19.11.1944, 4.1. a 28.3.1945) letecky zásobená zbraňami aj muníciou. K výrazným rysom jej činnosti patrila aj ochrana vojenskej cti. Strážila svoju povesť v očiach civilného obyvateľstva prísnymi trestami všade, kde prišlo k neodôvodneným násilnostiam (2). Partizánska brigáda Jana Žižku má múzeum v Bánovciach nad Bebravou, vybudované členmi Oblastnej organizácie SZPB Trenčín z iniciatívy aj veľmi veľkého úsilia jej predsedu Jána Holičku a tajomníčky Kataríny Plevovej. Viac je tu :  otvoriť >>>

Poznámky :

(1) Partizánska brigáda Jana Žižku, pôsobiaca na západnom Slovensku ( veliteľ T. Pola ) je často stotožňovaná s 1. čs. partizánskou brigádou Jana Žižku, pôsobiacou v Beskydoch na Morave. Jej veliteľom bol Slovák Ján Ušiak a sformovala ju organizačná skupina JAN ŽIŽKA II, vysadená 21.8.1944 tiež pri Sklabini. Externá informácia o nej je tu :  otvoriť >>>

(2) Pre opilstvo, neuposlúchnutie rozkazu, lúpeže a znásilňovanie bolo zastrelených 5 príslušníkov brigády, z toho 4 Rusi. To bolo aj predmetom roztržky medzi sovietskymi dôstojníkmi a komisárom Kaščákom. Vyvrcholila odpojením sa skupiny ruských partizánov, vedených kpt. Klotovom a ich odchodom od brigády.

( KVH PFO - ZO SZPB Trenčín 1 )

<<<  späť na hlavnú stránku.
Vložené 30.3.2019 - aktualizované 28.4.2019