Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Stretnutie klubov vojenských výsadkárov SR a ČR v Trenčíne v roku 2022
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Na letisku v Trenčíne sa 24. septembra 2022 stretli delegácie členov Klubov vojenských výsadkárov SR ( KVV SR ) a Klubov vojenských výsadkových veteránov ČR ( KVVV ČR ). Stretnutie v Trenčíne zorganizovalo prezídium KVV SR v súčinnosti s 5. plukom ŠU Žilina a Veliteľstvom síl pre špeciálne operácie Trenčín. Podrobnejšie informácie o histórii spoločných stretnutí je tu : otvoriť >>>

obr.22455a obr.22455
Slávnostné otvorenie stretnutia na letisku v Trenčíne so
zástavami zúčastnených klubov zo Slovenska a Česka
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Po prvýkrát v histórii stretnutí sa toto uskutočnilo v priebehu jedného dňa. Snáď aj preto nemalo hluché miesta, bolo organizačne a logisticky dobre pripravené a zvládnuté, malo plynulý spád od nástupu jeho účastníkov o 10,00 h, až po jeho záver okolo 20,00 h. Do príprav stretnutia ani jeho priebehu nebol zainteresovaný náš trenčiansky klub. Snáď i preto účasť našich členov bola nižšia - zúčastnilo sa len 12 našich členov. Všeobecne aj účasť z ostatných klubov bola nižšia než na akú sme boli zvyknutí z predošlých stretnutí - zúčastnilo sa ho takmer 200 veteránov.

obr.22455b1 obr.22455b2
Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie členov
klubov zo Slovenska a Česka za ich aktivitu
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Slávnostný ceremoniál, vhodne moderovaný viceprezidentom mjr.v.v. Schneiderom, otvoril príchod štátnych vlajok ČR a SR a klubových vlajok z oboch republík, po ktorom odzneli štátne hymny ČR a SR. V príhovoroch prezidenta KVV SR plk.v.v. Švelku, predsedu KVV Prostějov gen. v.v. Páleníka a NŠ VeSŠO plk. Žilinčara zaznelo hodnotenie súčasného stavu vzájomných vzťahov klubov oboch republík, perspektív v klubovej činnosti i perspektív súčinnosti s VeSŠO.

obr.22455d1 obr.22455d2
časť členov trenčianskeho oblastného klubu KVV SR za ich aktivitu
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Slávnostná časť bola ukončená odovzdaním ocenení viacerým členom z klubov v SR i ČR v podobe rôznych druhov a stupňov medailí podľa Rozkazu prezidenta KVV SR. Za náš klub nebol ocenený žiaden člen, avšak zo strany ČR bol prostějovským klubom ocenený náš člen plk. v.v. Bočkay, ktorého dekoroval gen.v.v. Páleník „Zlatým odznakom výsadkového veterána“.

obr.22455c1 obr.22455c2
Ocenenie si prevzal aj MUDr. B. Bočkay
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Dve informácie zo stretnutia uverejnila RTVS vo večernom spravodajstve, sú tu : otvoriť >>>
Po otvorení stránky RTVS v menu pod prehrávačom kliknutím aktivovať klipy "Spomienka na Jozefa Gabčíka" ( je na 41:51 min.) a "Stretnutie paragánov" (je na 46:47 min.) ponuky.

obr.22455d3
Časť účastníkov stretnutia pred vrtuľníkom UH 62

Na záver dopoludňajšieho programu si delegácie prezreli ukážku súčasného výstroja a výzbroja výsadkového vojska SR, čiastočne i bojovej techniky, vrátane vrtuľníka UH 60 (Black Hawk), z ktorého nám príslušníci x. ppr predviedli niekoľko zoskokov, pričom jeden výsadkár v priebehu zoskoku rozsypal popol zosnulého bývalého predsedu KVV Žilina ppor.v.v. Glattera podľa jeho predsmrtného želania.

obr.22455f1
Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Gabčíkovi pri skladoch Skalke

Po spoločnom obede sa delegácie presunuli do historických priestorov Skalky n/Váhom, kde bola odhalená pamätná tabuľa gen.i.m. Gabčíkovi, ktorý tu ako čatár v.v. určitú dobu pôsobil. Odhalenie sprevádzal úvodný prejav plk.v.v. Lauša, ktorý opísal životnú púť gen. Gabčíka, s dôrazom na obdobie jeho pôsobenia v skladoch bojových chemických látok na Skalke. Tieto informácie boli obohatené vystúpením starostu obce Skalka n/Váhom. Potom si delegáti stretnutia prezreli, pre tento účel sprístupnené časti bývalých skladových priestorov BCHL a v pútavom prejave bývalého NGŠ ASR gen.por.v.v. Vojteka sa zoznámili s históriou a osudom týchto priestorov, najmä v období 2. svetovej vojny. Informácia zo stretnutia plus video na stránke redakcie Terajšok je tu : otvoriť >>>

obr.22455e1 obr.22455e2
Účastníkov stretnutia zaujal výklad sprievodcu,
na trenčiansky hrad prišli aj s ľudovou muzikou
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

V podvečer sa účastníci presunuli na trenčiansky hrad, zoznámili sa s jeho históriou a prezreli niektoré hradné objekty, aby spoločnou fotografiou pri studni lásky ukončili jeho prehliadku. Po presune do priestoru letiska a po spoločnej večeri nasledovalo lúčenie a odchod delegácií.

obr.22455e4
Časť účastníkov stretnutia na vyhliadke pri hradnej studni

( text : B. Bočkay - foto: výber zo stretnutia )


Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Gabčíkovi pri Veľkej Skalke

Za Klub generálov SR sa odhalenia pamätnej tabule J. Gabčíkovi zúčastnil a vystúpil s príhovorom genpor.v.v. Vojtek. Viac informácií je na stránke Klubu generálov SR tu : otvoriť >>>

obr.22455f2
K pamätnej tabuli J. Gabčíka patria aj dve informačné tabule
s jeho životopisom a pôsobením v bývalých vojenských skladoch

Odhaleniu pamätnej tabule J. Gabčíkovi pri bývalých vojenských skladoch predchádzala Informácia o novom pamätníku na Skalke od redakcie Terajšok - je tu : otvoriť >>>

obr.22455f3
Účastníci stretnutia pred vchodmi do bývalých podzemných skladov

Pred odhalením pamätnej tabule J. Gabčíkovi s dvomi informačnými tabuľami (24. septembra 2022) vedľa bývalých vojenských skladoch pri "Veľkej Skalke" boli mu z iniciatívy KVV SR odhalené už dva pamätníky - prvý v Žiline (2002) a druhý pred domom jeho rodičov v Poluvsí (2014). Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


<<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
Vložené 25.10.2022 - Aktualizované 15.1.2023