Aktuálne informácie o činnosti vybraných profesijných klubov v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána znakSZPB Štúrovci PK OS SR TN

Stretnutie k 78. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe
( súčasťou informácie sú prílohy )

Výbor ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 organizuje každoročne stretnutie k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe pred Posádkovým klubom Trenčín na Hviezdoslavovej ulici. Stretnutie k 78. výročiu dňa 10. mája 2023 sa konalo netradične pri pamätníku s delom na Soblahovskej ulici z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác pred PK Trenčín. Súvisiace informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.23461a obr.23461b
Otvorenie stretnutia pri pamätníku s delo na Soblahovskej ulici
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po štátnej hymne SR stretnutie otvoril Miroslav Ondráš, predseda ZO SZPB Trenčín 1, ktorý privítal delegácie štátnej správy a samosprávy, spolupracujúcich klubov, občianskych združení aj členov z oboch ZO SZPB v Trenčíne. Po privítaní účastníkov stretnutia ich delegácie položili vence a kytice k pamätníku, venovanému pamiatke bojov pri oslobodzovaní mesta Trenčín na západnom brehu Váhu od nemeckých okupantov v apríli 1945. Súvisiace informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.23461c obr.23461d
Kladenie vencov k pamätníku a príhovory k účastníkom stretnutia
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Vence k pamätníku položil prednosta Okresného úradu Trenčín Roman Kozáček, zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák s asistentom primátora Róbertom Švehlom a delegácia výboru ZO SZPB Trenčín 1. Prvý príhovor k účastníkom stretnutia predniesol zástupca primátora Patrik Žák, ktorý zdôraznil význam porážky nacizmu a fašizmu v druhej svetovej vojne, zavŕšenej bezpodmienečnou kapituláciou Nemecka. Súvisiace informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.23461e obr.23461
Delegácie účastníkov stretnutia pred pamätníkom s delom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Predseda ZO SZPB Trenčín 1 vo svojom príhovore pripomenul udalosti predchádzajúce podpisu kapitulácie Nemecka v Berlíne 8. mája 1945, ako aj významné udalosti nasledujúce po oficiálnom ukončení druhej svetovej vojny v Európe. Po príhovore poďakoval prítomným za účasť na stretnutí a pozval ich otvorenie výstavy v Posádkovom klube Trenčín o bojoch čs. zahraničného vojska po boku víťazných spojencov. Podrobnejšie informácie o výstave sú tu : otvoriť >>>

( Text : M. Odráš - Foto : E. Talianová a ... )

Súvisiace externé informácie na YouTube :

  • 8. mája sa skončila druhá svetová vojna v Európe : otvoriť >>>

  • Praha vítá československé vojáky ze Západu : otvoriť >>>

  • Přehlídka 1. československého armádního sboru : otvoriť >>>
  • ( Krúžok výpočtovej techniky pri PK Trenčín )

    <<< späť na hlavnú stránku
    Vložené 16.58.2023 - Aktualizované 18.5.2023