Informácie Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika - pobočky Trenčín
TN hrad L_39 Znak SLZ AN_26 PK TN

Malá vojna a účasť letectva v nej - úvod k prednáške
( súčasťou informácie sú aj prílohy )

Rakúsko-Uhorsko sa v roku 1918 rozpadlo. Vznikli nové štáty a medzi nimi aj Maďarská republika, vyhlásená v novembri 1918. Maďarská republika bola ale následníckym štátom porazenej a rozpadnutej monarchie a naplno ju zasiahli reštrikčné opatrenia víťazných mocností. Dňa 15. januára 1920 Vrchné velenie víťazných mocností predostrelo maďarskej delegácii mierové podmienky v zámku Trianon vo Versailles:

 • Maďarsko odstúpi veľké územia okolitým novým štátom a 3 263 000 Maďarov sa stane ich občanmi,[1]
 • zákaz všeobecnej brannej povinnosti, armáda 35 000 mužov a žiadne ťažké zbrane
 • obmedzenia v polícii a pohraničnej stráže,
 • konfiškácia vojenského materiálu a zákaz výroby zbraní,
 • zákaz letectva a výroby lietadiel,

  Maďarsku bola ponechaná lehota 1 rok na ratifikáciu. V súlade s tým bola mierová zmluva ratifikovaná 26. júla 1921,

  Plnenie podmienok mierovej zmluvy dozorovala Medzinárodná spojenecká vojenská komisia. Dohľad na d letectvom mal francúzsky generál Barrés. Na jeho rozkaz bolo okamžite zničené 119 lietadiel, 77 motorov, viac ako 200 vrtulí, zariadenie v leteckých továrňach bolo demontované a zničené alebo odvezené. Bol vyhlásený všeobecný zákaz lietania do roku 1922, ktorý bol predĺžený do r.1923. Garanciou proti prípadnej maďarskej rozpínavosti boli štáty susediace s Maďarskom, ktoré vytvorili zoskupenie Malá dohoda – ČSR, Rumunsko, Kráľovstvo SHS (YU) a boli plne podporované mocnosťami Veľkej dohody (1921).

  Obdobie 1923 -1927: Maďarsko buduje civilné letectvo. Roku 1922 uchopil moc v Taliansku Benito Mussolini, ktorý šetril sympatiami voči dohodovým mocnostiam – Maďarsko sa tým vymanilo z politickej izolácie. Prevádzkované lietadlá boli demilitarizované, veterány z vojny prevažne talianskeho a spojeneckého pôvodu (na rozdiel 1918-1921), ako aj športové lietadlá tej doby. Uskutočnili sa prvé pokusy o rozbeh výroby vlastných konštrukcií. V roku 1927 ukončila činnosť medzinárodná spojenecká vojenská komisia.

  Obdobie 1928 -1938: v týchto rokoch začalo Maďarsko systematicky budovať armádu a samozrejme aj letectvo spolu s príslušnými výrobnými kapacitami. Import vojenskej leteckej techniky diskrétne prebiehal hlavne z Talianska. V roku 1934 malo Maďarsko 200 vojenských lietadiel rôzneho určenia. V roku 1933 sa v Nemecku chopil moci Hitler a v spojenectve s Mussolinim vznikla nová politická situácia, z čoho vyplynula nutnosť uzavrieť nové dohody v oblasti zbrojenia. Prvá dohoda vznikla medzi Nemeckom a Veľkou Britániou a týkala sa vojenského námorníctva. V Taliansku prebehli rokovania v Locarne. 22.augusta 1938 sa stretli delegácie štátov Malej Dohody, Československa, Rumunska a Juhoslávie s delegáciou Maďarska v meste Bled a uzavreli dohodu, ktorá umožnila Maďarsku dozbrojenie podľa vlastnej potreby.

  Rok 1938 priniesol zásadné politické udalosti: 13. marca sa začali meniť hranice v Európe, keď Nemecko zabralo Rakúsko (Anschluss), 30. septembra Mníchovská kríza – Nemecko zabralo Sudety; a 2. novembra prvá Viedenská arbitráž - jej rozhodnutím muselo Slovensko, resp. Československo odstúpiť Maďarsku južnú časť Slovenska.

  15. marca 1939 vstúpil Wehrmacht na územie Čiech a zbytkové Česko-Slovensko zaniklo. Vznikol „Protektorát Čechy a Morava“ a na Slovensku „Slobodný Slovenský štát“. Podkarpatská Rus vyhlásila nezávislosť.

  Len krátko po vzniku Slovenskej republiky musel nový štát čeliť útoku zo strany Maďarska. Pritom letecké provokačné akcie maďarského letectva začali už v roku 1938, ešte v trvaní Česko-Slovenska. Pri jednej z týchto akcií 25.októbra 1938 maďarský Ju-52 v doprovode dvoch stíhačiek Fiat Cr-32 Chirri od letky 1/2 „Ludas Matyi“ nad územím južného Slovenska zhadzoval letáky. Npor. István Pongrácz pritom zostrelil nad Česko-Slovenským územím Letov Š-328 od 10.letky. Stroj havaroval pri obci Hodžovo, jeho pilot des. Ján Kello bol zranený, pozorovateľ slob. abs. Jaromír Šotola zahynul.

  Po rozpade Česko-Slovenska v marci 1939 Podkarpatská Rus vyhlásila nezávislosť napriek tomu, že spolu s južnou časťou Slovenska bola Viedenskou arbitrážou pridelená do Maďarska. Maďarská armáda začala obsadzovať Zakarpatie už 16. marca 1939, pričom 23. marca ráno maďarské jednotky prekročili východnú hranicu Slovenska a začali postupovať ďalej na západ do slovenského vnútrozemia. Slováci pod velením podplukovníka gen.štábu Augustína Malára sa postavili Maďarom na rozhodný odpor. Do tohto konfliktu zasiahlo aj letectvo obidvoch bojujúcich strán.

  Poznámky :

  [1] Vrchné velenie víťazných mocností predostrelo maďarskej delegácii mierové podmienky v zámku Trianon vo Versailles:

 • 282 000 km2 -> 93 000 km2 ;
 • 18 mil.obyv.   -> 9,5 mil.obyv. ( -> 3 263 000 Maďarov sa stali občanmi cudzích štátov );

  ( Text: MUDr. Marián Hrodegh )

        <<< späť na informáciu č. 476                                                                   >>> vpred na informáciu č. 476b
  Vymenené 25.4.2024 - Aktualizované 27.4.2024