VENOVANÉ PAMIATKE VOJAKOV TRENČIANSKEHO C. a K. PEŠIEHO PLUKU 71
  Poprava dňa 8. 6. 1918 na Stanovlianskom poli Pomník 44 popravených vojakov v Kragujevaci Posledný R-U cisár Karol Pamätník 44 popravených vojakov v Trenčíne 8. júna 1918 po poprave na Stanovlianskom poli
90. VÝROČIE KRAGUJEVSKEJ VZBURY TRENČIANSKEHO 71. PEŠIEHO PLUKU

Pri príležitosti príprav na pripomenutie 90. výročia Kragujevskej vzbury boli pripravené dve zaujímavé publikácie a dva lístky polnej pošty Ozbrojených síl SR s pečiatkami na dané téma :

 • Výberová bibliografia, vydaná Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne

 • Publikácia o histórii 71. pešieho pluku, priebehu vzbury a jej odkaze, doplnená dobovými fotografiami, farebnými kresbami hodností a uniforiem C. a.K armády, fotografiami z akcií počas výročia v Trenčíne a Kragujevaci, vrátane pamätníkov a pamätných tabúľ popravených vojakov.

  Na medzinárodných seminároch v Trenčíne a Kragujevaci bolo prednesených niekoľko veľmi kvalitných prednášok na téma 1. svetovej vojny, jej dopadoch na obyvateľstvo Slovenska, ako aj o odporu slovenských vojakov voči pokračovaniu už Rakúsko-Uhorskom prehratej vojny :

 • Prvá svetová vojna a Slovensko - vznik, vývoj a priebeh vojny, situácia na Slovensku
 • Hnutie odporu slovenských vojakov v rakúsko-uhorskej armáde v záverečnej fáze 1. svetovej vojny
 • Stručná história vzniku cisárskeho a kráľovského pešieho pluku č. 71

  O priebehu jubilea v Trenčíne a Kragujevaci bolo uverejnené v miestnych médiach a na internetových stránkach niekoľko informačných článkov :

 • Deň, keď tiekla krv slovenských vojakov
 • 90. výročie kragujevacej vzbury príslušníkov trenčianskeho 71. pešieho pluku
 • Pietna spomienka na popravených slovenských vojakov v Kragujevaci

  V časopise MO SR OBRANA č. 8 bola uverejnená prehľadná informácia o 71. pešom pluku, Kragujevskej vzbure, ako aj o cintoríne štyridsaťštyri slovenských vojakoch, popravených a pochovaných v Kragujevaci.

  Celý jeden týždeň bola v trenčianskej televízíí prezentovaná informácia o význame vzbury a priebehu jej výročia v meste Trenčín - jej záznam je uvedený na prvom z vydaných DVD. DVD sú určené predovšetkým pre knižnice a školy v Trenčíne a jeho okolí.



  Videoinformácia (.wmv ) o 90. výročí vzbury a sprievodných akciách v Trenčíne, ktorá bola vysielaná Trenčianskej televízií.

  Na druhom DVD, určenom pre použitie v PC, je uložená prezentácia všetkých doposiaľ uvedených informácií a dáta - zložky s článkami a stovkami fotografií, ktoré vznikli na téma výročia v roku 2008, vrátane niekoľko desiatok archívnych fotografií.

  <<<  späť



  Aktualizované 25. 11. 2008