VENOVANÉ PAMIATKE VOJAKOV TRENČIANSKEHO CaK PEŠIEHO PLUKU 71
  Poprava dňa 8. 6. 1918 na Stanovlianskom poli Pomník 44 popravených vojakov v Kragujevaci PoSlovenská poštová známka Pamätník 44 popravených vojakov v Trenčíne 8. júna 1918 po poprave na Stanovlianskom poli
90. VÝROČIE KRAGUJEVSKEJ VZBURY TRENČIANSKEHO 71. PEŠIEHO PLUKU

V dňoch 4.- 6. júna 2008 si Trenčania pripomenuli 90. výročie "Kragujevskej vzbury" C. a K. pešieho pluku 71 v Trenčíne, 19. a 20. júna v srbskom meste Kragujevac. Súčasťou 90. výročia vzbury a popravy príslušníkov trenčianskeho pluku boli aj sprievodné akcie. Vydané boli dve zaujímavé publikácie a dve DVD, ktoré dokumentujú význam a priebeh výročia.

História C. a K. IR 71
Kragujevac 8. 6. 1918
Trenčín 4.- 5. 6. 2008
Pamätník v Trenčíne
Kragujevac 19. 6. 2008
Cintorín v Kragujevaci
Vzbura náhradného práporu 71. pešieho pluku ( trenčianskeho ) na sklonku 1. svetovej vojny v Kragujevaci, srbskom meste na brehu rieky Lepenec, bola najväčšou a najtragickejšou vzburou v rakúsko-uhorskej armáde.
<<<  späťAktualizované 25. 11. 2008