VENOVANÉ PAMIATKE VOJAKOV TRENČIANSKEHO C.a K. PEŠIEHO PLUKU 71
  Poprava dňa 8. 6. 1918 na Stanovlianskom poli Cintorín 44 slovenských vojakov v Kragujevaci 8. júna 1918 po poprave na Stanovlianskom poli

Pietna spomienka na popravených slovenských vojakov v Kragujevaci

V čase, keď veľká časť občanov Trenčína sa náhlila dňa 19. júna 2008 do práce, alebo niektorí už aj pracovali, vydali sa dva autobusy do srbského Kragujevca, plno obsadené členmi speváckeho zboru Zvon a študentmi Gymnázia Ľ. Štúra a Piaristického gymnázia J. Braneckého, aby aj oni prispeli svojou účasťou a s pripraveným kultúrnym programom osláv 90. výročia pamätnej vzbury vojakov 71. pešieho pluku v júni 1918 ukončenej 44 zavraždenými obeťami.

Cesta prebehla veľmi rýchlo, pretože spriaznené duše na palube autobusov si našli spoločné témy rozhovorov či iných aktivít. Večer po príchode do Kragujevca pred mestským úradom nás prevzali sprievodcovia, aby nás odviedli do stredoškolského internátu na ubytovanie. Čas po večeri využili mnohí na večernú prehliadku mestom, mnohí na prenos televízneho futbalového zápasu a časť sa vysporiadala na izbe v polohe ležiaceho strelca.

Dňa 20. júna sa pracovný deň začal stretnutím primátora mesta Kragujevac Dobroljuba Stevanoviča s podpredsedom Vlády Slovenskej republiky Dušanom Čaplovičom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku Igorom Furdíkom, štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Annou Vítekovou, štátnym tajomníkom Ministerstva obrany Slovenskej republiky Danielom Duchoňom a poslankyňou uvoľnenou pre výkonom funkcie Mesta Trenčín Jankou Fabovou, zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádny generál Miroslav Kocian a riaditeľ Vojenského historického múzea podplukovník Miloslav Čaplovič. Poslankyňa uvoľnená pre výkonom funkcie Janka Fabová odovzdala primátorovi mesta Kragujevac futbalové dresy pre hráčov futbalového klubu Bergman, z mestskej časti Kragujevac, za pomoc pri údržbe pamätníka obetí Kragujevackej vzbury. Po rozhovoroch sa všetci presunuli do priestoru Stanovljanskeho pola k pamätníku posledného odpočinku 44 popravených príslušníkov 71. pešieho pluku, miesta, kde sa zúčastnili pietneho aktu za značnej účasti obyvateľstva mesta a širokého okolia.

Začiatok pietneho aktu patril bohoslužbe slova s ekumenickým charakterom, v ktorom vystúpili s modlitbami evanjelický a katolícky kňaz. Po nej zúčastnené delegácie za doprovodu smútočných chorálov vojenskej hudby položili k pamätníku vence spomienky a vďaky. Za Mesto Trenčín veniec položila dlhodobo uvoľnená poslankyňa pre výkon funkcie Janka Fabová s manželmi Jurčovými z Chocholnej, príbuznými popraveného Jána Križana. Program pokračoval štátnou hymnou Slovenskej republiky zaspievanou speváckym zborom Zvon a hymnou Srbskej republiky zaspievanou komorným speváckym zborom z Kragujevca. Hymny boli sprevádzané čestnými salvami zo samopalov nastúpenej vojenskej jednotky. Po hymnách sa k účastníkom pietneho aktu prihovorili viacerí rečníci. Ako prvý vystúpil s príhovorom primátor Mesta Kragujevac Verljolub Stevanovič. Po jeho príhovore vystúpil podpredseda Vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý poďakoval za pozvanie na dnešné jubileum smútočnej udalosti a mohol tak vzdať hold 44 slovenským junákom. Vyjadril poďakovanie aj tým, ktorí sa zaslúžili o vybudovanie pamätníku v Kragujevaci - menovite československému vojenskému atašé Františkovi Melichárkovi, veliteľovi vojenskej hudby Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov Nikolovi Stefanovičovi, vtedajším poslancom Národného zhromaždenia Československej republiky Otmarovi Kalinovi a Martinovi Oříškovi a plukovníkovi Derži Pašičovi. „Neželám si, aby ich mená upadli do zabudnutia. Považujem totiž za správne, že na veľkorysé a ušľachtilé činy sa nezabúda, ale pamätá.“ Vo svojom príhovore pripomenul, že pamätník bol v roku 2007 obnovený zásluhou príslušníkov UN Veterán Slovakia za podpory Mesta Trenčín, Spoločnosti Alexandra Dubčeka, pánov P. Čapu a Pudelku. Týmto všetkým v mene Vlády Slovenskej republiky ďakujem.

V ďalšej časti príhovoru sa podpredseda Čaplovič vrátil k príčinám vzbury. Tie s odstupom času sú charakterizované ako prozaické, ktoré vznikli z dôvodu oneskoreného príchodu vojaka z vychádzky do kasární a následnom konflikte s nadriadeným. Veď až do spomínaného konfliktu sa javil 71. peší pluk ako pomerne spoľahlivé disciplinované vojenské zoskupenie. Potvrdzujú to aj vojenské vyznamenania odsúdených a popravených vojakov. Rozhodujúcim faktorom bola zrejme únava z vojny, rozklad autority nadriadených a odcudzenie veľkej väčšiny vojakov od vojenských cieľov Rakúsko-Uhorskej monarchie. Rozsah vzbury nebol príliš nebezpečný, veď neprišiel nikto o život. Práve preto zaráža brutálny odpoveď vojenských orgánov 44 rozsudkami smrti. Ale toto sa nedá súdiť dnešnou optikou. Čo znamenala svetová vojna pre ľudstvo použil podpredseda Čaplovič verš barda slovenskej poézie P. O. Hviezdoslava, že vojna znamenala „zdivočenie a zosurovenie mravov“. Cena ľudského života neznamenala nič pre tých, ktorí vojnové peklo rozpútali na zemi.

Ešte pred obedom sa uskutočnila prezentácia nového dokumentárneho filmu pod názvom „Kto spí u dvoch levov a orla“, venovaného Kragujevackej vzbure, ktorý aj s prispením Ministerstva kultúry a Ministerstva obrany Slovenskej republiky natočil srbský režisér Gordan Marič, podľa srbského prekladu knihy Laca Zrubca „Kragujevská vzbura“. Po nej sa uskutočnil odborný seminár venovaný tejto udalosti a spolupráci Slovákov a Srbov v uplynulom období, v ktorom vystúpili zo Slovenska historici Marián Hronský, Miloslav Čaplovič a študenta Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne Erika Príbusová.

Po obede sa stredoškolskí študenti z Trenčína a Kovačice zúčastnili s podpredsedom Vlády Slovenskej republiky Dušanom Čaplovičom a veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku Igorom Furdíkom pietneho aktu pri pamätníku popravených študentov a učiteľov počas druhej svetovej vojny. So záujmom si vypočuli smutnú históriu, keď fašistická mašinéria povraždila jednu generáciu mladých ľudí Kragujevca. Následnou návštevou Múzea 21. októbra, všetko to, čo počuli pri pamätníku, umocnili ich emócie, najmä však zverejnené listy študentov rodičom pred popravou, ktorými obnažili svoju dušu prežívaných ťažkých chvíľ.

Hektický slávnostný deň sa zavŕšil kultúrnym programom, v ktorom vystúpil v Kniežacom srbskom divadle Vojenský folklórny súbor Jánošík a trenčiansky spevácky zbor Zvon. Treba oceniť výkon členov oboch kultúrnych telies, keď ich vystúpenie prebiehalo v žiari reflektorov, ktoré znásobovali teplotu sále bez klimatizácie. Ich profesionálny výkon ocenilo obecenstvo dlhotrvajúcim potleskom.

Pri tvorbe programu delegácie a ostatných účastníkov z Trenčína na oslavách vojenskej vzbury v Kragujevci, poslankyňa uvoľnená pre výkon funkcie Janka Fabová Mesta Trenčín s Veľvyslanectvom SR v Belehrade spojili pobyt v Srbsku s návštevou dediny Kovačice, známej silnou slovenskou menšinou. Ubytovanie v slovenských rodinách a živý kontakt v nich opäť potvrdili ľahkosť komunikácie spôsobený príbuznosťou jazyka a tým aj ľahšie spoznávanie históriu Kovačice, Trenčína, ale aj záujem o poznanie súčasného spoločenského diania, kultúry, športu v oboch bratských štátoch. Zaujímavé bolo, že hostitelia svojich hosťov upozorňovali na tvrdosť jazykového prejavu pri konverzácii. Oni stále komunikujú medzi sebou slovenčinou zo stredného Slovenska, čo je výsledok aktívneho pôsobenia evanjelických kňazov medzi pospolitým ľudom.

V Kovači nám hostitelia umožnili navštíviť Galériu insitného múzea a čo to sme sa dozvedeli z jej histórie. Že bola založené v roku 1955 a do dnešných priestorov sa presťahovala v roku 1989. V priebehu rokov mala galéria 37 členov, z ktorých ju najviac preslávili vo svete Zuzana Chalupová a Martin Jonáš. Kniha hostí je svedectvom frekvencie návštevníkov. V nej sme pri prelistovaní zaregistrovali niektoré významné osobnosti celého sveta ako napr. futbalista Pelé, herečka Elizabet Taylor, Sofia Loren, posádka kozmickej lode Apolla 11, Brigit Bardot a ďalšie. Okrem toho sme navštívili aj pred dvomi týždňami nové otvorené rekreačné a relaxačné centrum s otvoreným a krytým bazénom, saunou, fitneskom a ubytovacími objektmi. Keďže bolo pekné počasie a bazény boli v prevádzke, nedalo ich nevyskúšať.

Delegácia na čele s podpredsedom Vlády SR Dušanom Čaplovičom v rámci svojho programu navštívila :

 • Smeredevskú Palanku, kde je najväčší výrobca vagónov firma GOŠA, ktorá je najväčšou investíciou Slovenska realizovanej v Srbsku;

 • obec Jánošík, v ktorej si prezrela stavbu modernej čističky odpadových vôd financovanej prostriedkov Fondu Bratislava – Beograd;

 • obec Hajdučica, v ktorej sa stretli so zástupcami samosprávy obce, aby sa hľadali možnosti pomoci Slovenska pri výstavbe slovenského domu pre obyvateľov Hajdučice;

  Podnetné bolo aj stretnutie so zástupcami Matice slovenskej v Srbsku.

  Ako každej piesni býva vždy koniec, tak aj náš koniec nášho pobytu v Kovačici sa priblížil. Rozlúčili sme sa s obyvateľmi Kovačice na voľnom priestranstve rekreačného zariadenia Relax kultúrnym programom, v ktorom vystúpili v rezkom tempe tanečníci, speváci a muzikanti Vojenského folklórneho súboru Jánošík, miešaný spevácky zbor Zvon z Trenčína, ktorý interpretoval pre zbor upravené ľudové a náboženské piesne za dirigovania zbormajsterky Soni Zajacovej a veľmi jedinečným vystúpením sa predstavil herec Juraj Sarvaš, ktorý prednesením básní predstaviteľov štúrovského obdobia zabodoval u publika. Odmenou pre vystupujúcich bol dlhotrvajúci potlesk publika, v ktorom program sledovali podpredseda Vlády SR Dušan Čaplovič a veľvyslanec SR v Srbsku Igor Furdík.

  Bolo nám veľmi dobre v tomto takmer rodinnom prostredí, preto aj lúčenie bolo veľmi ťažké, najmä medzi kovačickými a trenčianskymi gymnazistami. Všetci si sľúbili, že si budú písať, esemeskovať a využijú všetky možnosti na to, aby sa ešte niekedy stretli. Atmosféru, ktorú sme prežili dva dni v Kovačici najlepšie vystihuje vyslovené osobné prianie riaditeľa Gymnázia v Kovačici Pavla Rohárika, keď povedal „prajem si, aby sa nadviazali živé kontakty medzi školami gymnázií z Trenčína a Kovačice.“

  Na všetko to krásne, čo sme prežili je potrebné poďakovať spoločnostiam Expo a.s. Trenčín a Konštrukta Industry a.s. Trenčín, ktoré sponzorovali cestu autobusov so spevákmi a študentmi do Kragujevca a Kovačice.

  Vrátili sme sa domov k svojím blízkym naplnení dojmami s pevným predsavzatím, že sa k našim priateľom ešte vrátime.

  <<<  späť
  Aktualizované 2. 7. 2008