Zostane klenovský rodák Karol Pajer hrdinom boja proti fašizmu iba vo Francúzsku ?
obr.0818a  obr.mace  obr.szpb  obr.mace  obr.frcomb

Nezabúdame na Karola Pajera - učiteľa a záchrancu stoviek detí vo Francúzsku

Na Deň učiteľov si pripomeňme aj mladého učiteľa Karola Pajera, čs. vojaka a spoluzáchrancu stoviek bezprizorných detí, túlajúcich sa na juhu Francúzska po kapitulácii v lete 1940. Rodák z Klenovca, vojak čs. zahraničného vojska vo Francúzku, padol ako veliteľ čaty síl domáceho odboja FFI v boji proti presile nemeckých okupantov pri obrane Mont-Mouchet. Francúzsky prezident mu po vojne udelil Vojnový kríž zo striebornou stuhou in memoriam a prezident obnovenej ČSR mu udelil Československý vojnový kríž 1939. Po roku 1948 však upadlo jeho meno do zabudnutia a objavil ho až jeho rodák Ľudovít Moncoľ, pôsobiaci na čs. veľvyslanectve v Paríži ako kultúrny atašé. Člen súčasného KVH-PFO Juraj Nedorost, nechal vyrobiť o Karolovi Pajerovi putovnú výstavu v slovenskom aj francúzskom jazyku. Viac je tu : otvoriť >>>

Po vypuknutí druhej svetovej vojny Karol Pajer, 20 ročný študent na štátnom učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, začal s priateľmi písať, rozmnožovať a vylepovať po meste protifašistické letáky. Keď ŠTB ich činnosť odhalila, Karola vylúčili zo štúdia a skupine hrozilo trestné stíhanie aj väzenie, rozhodli sa v januári 1940 odísť cez Maďarsko a Juhosláviu do Francúzska. V tej dobe sa tam už formovala 1. čs. pešia divízia, do ktorej chceli vstúpiť ako dobrovoľníci. Podrobnejšie informácie o vzniku a osudoch 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku ( 1939 - 1940 ) sú vo formáte PDF tu : otvoriť >>>

V polovici marca sa stal vojakom čs. jednotky v Agde, kde nastúpil do výcviku pre nováčikov základnej vojenskej služby. V máji 1940 Nemecko napadlo Francúzsko, ktoré prinútilo v júni kapitulovať, čs. vojaci boli demobilizovaní a malej časti z nich bolo umožnené prepraviť na Britské ostrovy. Karol sa na evakuačnú loď nedostal a ocitol na Nemeckom neobsadenom území nového "Francúzskeho štátu" s kolaborantskou vládou vo Vichy. Tam smerovali aj tisíce utečencov takmer z celej Európy. V Marseille sa na Ústredí sociálnej pomoci zoznámil s Josefom Fišerom. Spolu vytvorili operatívnu skupinu, ktorá pomáhala prežiť najmä deťom, ženám aj raneným utečencom. Z opusteného školského zariadenia neďaleko Nice vytvorili zariadenie, ktoré nazvali Kresťanský domov detí vo Vence. Viac je tu : otvoriť >>>Prezentácia výstavy o K. Pajerovi na video je uverejnená na YouTube

Po obsadení aj južnej časti Francúzska okupantmi presťahovali zariadenie do hôr v strede Francúzska a Karol Pajer sa stal bojovníkom partizánskej skupiny. Cez deň učil a vychovával deti, v noci sa zúčastňoval na akciách partizánov. V jednom z najväčších stretnutí FFI s nepriateľom, v priestore Mont - Mouchet pri mestečku Pinos, padol 11. júna 1944 v boji proti presile jednotiek SS a kolaborantského Francúzskeho štátu. Pri pomníku na Mont - Mouchet sa každým rokom konajú spomienkové stretnutia, ktorých sa tradične zúčastňuje aj prezident Francúzskej republiky. Na pomníku je uvedené aj meno čs. vojaka, slovenského učiteľa a príslušníka francúzskeho domáceho odboja Karola Pajera. Viac je tu : otvoriť >>>

Súvisiace informácie :

  • Vznik centra čs. zahraničného odboja vo Francúzsku (1939)
  • Vznik 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku (v januári 1940)
  • ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


    <<< späť na hlavnú stránku
    Vložené 27.3.2022 - Aktualizované 4.4.2022