Dvojvýstava pri príležitosti 63. výročia SNP v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave

  jednotka K. Pajera  foto z MACE  portrét K.Pajera znak KPFaS Žilina portrét Ch.B.dr Lannurien  Francúzi v SNP  nemecké tanky pod Strečnom


OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

 

 Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska


Kontakty :

tel. 0960 333 836

Adresa:

Klub výpočtovej techniky
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
webmaster

Prepnuť na ..   Prepnuť na ..

V galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave 21. augusta otvorili výstavu venovanú slovenskému hrdinovi boja proti fašizmu Karolovi Pajerovi, rodákovi z Klenovca. Usporiadal ju Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline, Francúzsky inštitút v Bratislave a ÚR SZPB.

Autori výstavy (v strede)
a riaditeľ FI v BA (vľavo)
0701-a
riaditeľ FI, riaditeľ MúSNP,
kurátor výstavy a Š. Pelikán
0701-b
Hostia zo zahraničia,
zo Žiliny a ÚR SZPB
0701-c

Výstavu slávnostne otvoril kultúrny radca Francúzskeho veľvyslanectva v SR a riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave Didier Talpain. Vo svojom vystúpení ocenil prínos Karola Pajera a ďalších Slovákov, ktorí bojovali v radoch hnutia odporu vo Francúzsku, ako aj francúzskych bojovníkov, ktorí sa zúčastnili SNP.

Riaditeľ Múzea SNP Mgr. Stanislav Mičev zdôraznil iniciatívu Ľ. Moncoľa a D. Halaja, CSc., ktorí doslova "vyhrabali" zo zabudnutia nášho veľkého hrdinu Karola Pajera. Uviedol, že túto výstavu v najbližšej budúcnosti chcú inštalovať aj v ďalších mestách na Slovensku a priblížiť ju najmä stredoškolskej mládeži. Potom sa slova ujali samotní autori výstavy, D. Halaj, CSc. a JUDr. Ĺ. Moncoľ, ktorí vyzdvihli najmä prínos K. Pajera pri záchrane 525 detí v Kresťanskom domove vo Vence, kde sa venoval deťom aj ako učiteľ.

Pohľad na výstavu
o K. Pajerovi vo FI
0701-d
M. Kučera, Š. Pelikán,
Š. Kollár a S. Mičev
0701-e
Majster Š. Pelikán
pri priehradke POFIS
0701-f

Pre vernisáž výstavy pripravila POFIS príležitostnú poštovú pečiatku, Kultúrne a Metodické centrum OS SR Trenčín publikácie k výstavám a lístky poľnej pošty OS SR s prítlačou na téma výstav vo franúzskom aj slovenskom jazyku.

Lístok poľnej pošty OS SR
s portrétom K. Pajera
LPP K. Pajer-F
Pohľadnica Strečna
a pamätníka na Zvonici
Strečno-líc
Použitá je známka
" Na večnú slávu..."
Strečno-rub

Súčasťou expozície vo FI bola aj ďalšia výstava s názvom "Na večnú slávu synom Francúzska". Okrem vzácnych fotografií a dokumentov obsahuje aj výber z tvorby akademického sochára Štefana Pelikána, prezidenta Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline, ktorý venoval významnú časť tvorby pamiatke francúzskych bojovníkov v SNP.

Výstava vo FI Bratislava bola intalovaná do 12. 9. 2007 a potom bola presunutá na ObÚ Bánovce nad Bebravou. Kópia výstavy, doplnená o stručne informácie, približujúce historické súvislosti z rokov 1939 až 1945, bola inštalovaná 28. 8. 2007 ako dlhodobá výstava v Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare, odštepný závod Vojenských zdravotníckych zariadení, a.s.

  <<<  späť na hlavnú stránku

  <<<  späť na hlavnú stránku Klubu priateľov Francúzska a Slovenska


MirOn © 2007

  Prepínač na :

KaMC OS SR

Spoločnosť M.R.Štefánika

Múzeum SNP

SZPB