Informácie Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline
Francúzski bojovníci v SNP Plaketa G. B. de Lannuriena Znak Klubu priateľov Francúzska a Slovenska Plaketa M. B. de la Ronciérea Nemecké tanky pod Strečnom

Výstavy „Na večnú slávu synom Francúzska“ a „Francúzi v SNP“

Dňa 14. februára 2008 bola vo výstavných priestoroch Múzea Slovenského národného povstania Banská Bystrica slávnostne sprístupnená autorská výstava akad. sochára Štefana Pelikána pod názvom „Na večnú slávu synom Francúzska“. Pozostávala z krajinomalieb, portrétov a plastík autora. Portrétna tvorba bola zameraná na sériu portrétov francúzskych partizánov, účastníkov SNP. V rámci sochárskej tvorby predstavil Štefan Pelikán busty partizánskych veliteľov z obdobia SNP.

obr. 1 obr. 2 obr. 3

Zároveň bola vo výstavných priestoroch Múzea SNP inštalovaná aj dokumentárna výstava „Francúzi v SNP“, ktorej autorom scenára je Dušan Halaj, CSc. Akad. sochár Štefan Pelikán je prezidentom Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline, Dušan Halaj, CSc. členom výboru klubu.

obr. 4 obr. 5 obr. 6

Obe výstavy boli v Múzeu SNP prístupné verejnosti do 16. marca 2008. Ako sprievodné podujatia múzeum zorganizovalo dňa 5. marca 2008 pre stredoškolskú mládež besedu „Francúzi v SNP“ spojenú s premietaním dokumentárneho filmu v pôvodnom znení „radšej byť mŕtvi ako byť otrokmi“ o účasti francúzskych partizánov v odboji. Prednášal Dušan Halaj, CSc.

obr. 7 obr. 8 obr. 9

Dňa 15. februára 2008 si obidve výstavy s veľkým záujmom prezreli francúzski učitelia, hostia bilingválneho gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici v počte 60 ľudí. Zároveň navštívili aj expozíciu v Múzeu SNP a tiež si zhliadli dokumentárne filmy o SNP vo francúzskom jazyku.

Návštevnosť na výstavách bola asi 2500 osôb.


<<<  späť                                           <<<  späť  na hlavnú stránku.
MirOn © 2008
Aktualizované 14. 12. 2008


DVE VÝSTAVY1a. Na večnú slávu
synom Francúzska

a
1b. Francúzi v SNP :

G. B. de Lannurien Výstavy sú venované pamiatke Francúzov, ktorí bojovali v SNP.2. Výstava venovaná
pamiatke K. Pajera

Slovák K. Pajer Slovák Karol Pajer pomohol zachrániť stovky aj židovských
detí vo Francúzsku.