Výstava je venovaná pamiatke Francúzov, ktorí bojovali na Slovensku v SNP

Francúzi v SNP  plaketa de Lannuriena  Zvonica na známke  plaketa da la Ronciere  nemecké tanky pod Strečnom


OBSAH :

 Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska


Kontakty :

tel. 041 7645219

Adresa:

Klub priateľov Francúzska
a Slovenska
Kamenná-Štrková 10A
910 01 Žilina

e-mail:
tajomník klubu

Predovšetkým pre našu mladú generáciu pripravil Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline putovnú medzinárodnú výstavu o bojoch mladých Francúzov proti nemeckým okupantom a súčasne aj za slobodu svojej vlasti v Slovenskom národnom povstaní ( 1944 - 1945 ). Výstava nesie názov :

" Na večnú slávu synom Francúzska -
A la gloire éternelle des fils de France "
Pamätník francúzskych partizánov na vrchu Zvonica pod Strečnom, kde sníva svoj večný sen o slobode 56 francúzskych bojovníkov, ktorí padli v dobe SNPPoštová známka s pamätníkom francúzskych partizánov na Zvonici, vydaná Slovenskou poštou v roku 1994 k 50. výročiu SNP

Výstava predstavuje históriu francúzskych partizánov, ktorí v čase 2. svetovej vojny bojovali v našej krajine proti fašizmu. Výstava vychádza z publikácie " Francúzi v SNP", ktorú pre Múzeum SNP napísali autori Ľ. Moncoľ, J. Stanislav a D. Halaj. Výstavu dopĺňajú portréty francúzskych bojovníkov v SNP od akademického sochára Štefana Pelikána a známková tvorba Slovenskej pošty, zameraná na predmetné téma.

Po úspešnom predstavení výstavy v Lietavskej Lúčke ( okres Žilina ) v r. 2002, sa jej repríza uskutočnila pri príležitosti 60. výročia SNP na hrade Strečno, nad miestom prvého boja jednotky proti nemeckým okupantom na Slovensku. V roku 2005, pri príležitosti 60. výročia skončenia 2. svetovej vojny sa výstava predstavila verejnosti v Ostrave-Porube ( ČR ) a na Slovensku v KaMC OS SR Trenčín, v Sklabini a Vrútkach. V roku 2006 bola výstava predstavená francúzskej verejnosti v meste Malestroid ( Bretónsko ) a pri príležitosti osláv SNP sa výstava konala opäť na Slovensku v Rajeckých Tepliciach.

<<< späť


MirOn © 2008

Prepínač na :

KaMC OS SR

Spoločnosť M.R.Štefánika

Múzeum SNP

SZPB