Vylodenie Spojencov na stredomorskom pobreží južného Francúzska 15. 8. 1944
... ... ... ...

Vylodenie spojeneckých vojsk v južnom Francúzsku - operácia Dragoon

Spojenci otvorili druhý front v Európe dvomi kombinovanými inváznymi operáciami. Dňa 6. júna 1944 sa vylodili v Normandii ( operácia Overlord ) a za sedemdesiat dní 15. augusta 1944 na stredomorskom pobreží južného Francúzska ( operácia Dragoon ). Cieľom ich druhej inváznej operácie bolo odpútať časť nemeckých síl zo severozápadného Francúzska a najmä získať významné stredomorské prístavy Marseille a Toulon. Po vylodení amerických a francúzskych inváznych síl v Provance získali Spojenci za asi dva týždne obidva prístavy a 57 000 zajatcov a to za cenu menej než 7000 mužov. Cez obidva stredomorské prístavy prúdila z USA už v októbri 1944 tretina všetkých zásob potrebných pre ďalší postup Spojencov smerom na územie Nemecka.

09110ma
Situácia pri vylodení Spojencov v Provence
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Na pobreží južného Francúzska sa v úseku o šírke 150 km vylodili jednotky amerického VI. zboru a francúzskeho II. zboru s podporou britských výsadkových jednotiek. V rovnakom čase Spojenci dokončovali obkľúčenie nemeckých vojsk zoskupených pri meste Falaise. Na juhu Francúzska sa však invázne sily nestretli s tak silným odporom, akému museli čeliť pri vylodení v Normandii. Na území južného Francúzska mali Nemci dislokovaných iba desať divízií a ani pobrežná obrana nebola tam tak silná ako Atlantický val. K úspešnému vylodeniu Spojencov významne prispela ich zdrvujúca letecká prevaha nad bojiskom a mohutná podpora vojnových lodí.

obr.09110aa
Vylodenie pozemných síl Spojencov v Provance

Hlavným cieľom vylodenia Spojencov v Provance bolo obsadiť mesto Marseille, aby mohli využívať jeho významný stredomorský prístav. Splnením tohto cieľa bola poverená Armée B pod velením generála Jean-Marie de Lattre de Tasigny, premenovaná po splnení jej úlohy na francúzsku 1. armádu. Skladala sa z Francúzskeho expedičného zboru, presunutého z územia Talianska a jednotiek zo severnej Afriky. Francúzi obsadili Marseille aj francúzsku námornú základňu Toulon už 28. augusta. Spojenecké sily potom začali rýchli postup na sever údolím rieky Rhôny s pomocou oddielov domáceho odboja FFI. Mnohé z nich boli potom včlenené do francúzskej 1. armády.Vylodenie Spojencov v Provance
Videoklip je uložený na YouTube

Pri meste Dijon sa v polovici septembra 1944 spojili spojenecké vojská postupujúce z južného Francúzska s predsunutými oddielmi francúzskej obrnenej divízie generála Philippa Leclerka, ktoré si prebojovali cestu z Normandie. Vytvoril sa tak súvislý západný front od Lamanšského prielivu po Švajčiarsko. Keď sa Spojenci prebojovali cez Normandiu a oslobodili väčšiu časť územia Francúzska aj Belgicka, začali postupovať k hraniciam nacistického Nemecka.

Predchádzajúca informácia : Operácia OVERLORD = vylodenie Spojencov v Normandii

( administrátor použil foto z Wikipedie)


<<<  späť na hlavnú stránku
Vymenené 8.12.2014 - Aktualizované 30.11.2023