Venované pamiatke francúzskych bojovníkov v SNP - partizánov brigády J. Žižku
Bodina Hradná ... Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline ... Malá Čierna Vrchteplá

Memoriál Louisa Crosa má za sebou úspešný prvý ročník

( Malá Čierna – 13.9.2009 ) V nedeľu 13. septembra sa uskutočnil 1. ročník turistického podujatia pre peších a cyklistov – Memoriál Luisa Crosa. Zorganizoval ho Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny v spolupráci s obcami Malá Čierna, Bodiná, Vrchteplá a Súľov - Hradná. Trasy mali vlastné značenie. Na peších čakalo trinásť kilometrov s viacerými prevýšeniami a cyklistov dvadsaťštyri kilometrov v kopcovitom teréne.

Mapa trasy Memoriálu Louisa Crosa
Mapa trasy 1. ročníka Memoriálu Louisa Crosa - 2009

Po registrácii účastníkov každý dostal účastnícky list s vyznačenou trasou na umiestnenie pečiatok z kontrolných miest na trase turistického pochodu, pamätný list za účasť a lístok poľnej pošty. Podujatie slávnostne otvoril minister obrany Jaroslav Baška a turistom zaželal úspešné dorazenie do cieľa.

foto č. 1 foto č. 2 foto č. 3
Po prezentácii a prevzatí účastníckych lístkov bol MLC-2009 odštartovaný

Starosta obce Jozef Filo po krátkom príhovore zacitoval z listu od Marion Cros, vnučky Luisa Crosa, francúzskeho partizána, na počesť ktorého sa tento memoriál uskutočňuje, adresovaný obyvateľom Malej Čiernej. „Ak si obyvatelia Malej Čiernej opatrujú v pamäti Luisa Crosa, tak si uchovávajú v pamäti všetkých tých, ktorí sa postavili na odpor vo všetkých dobách. Dnes môžem povedať – môj dedko vzdoroval.“

Krátko zo života Luisa Crosa

Narodil sa 20. októbra 1920 vo francúzskom meste Murat. Počas vojny ho Nemci deportovali do továrne na výrobu leteckých motorov vo Viedni. Keď sa stupňovali nálety, Nemci v júli a auguste 1944 predisponovali s časťou zariadenia aj pracovníkov do Škodových závodov v Dubnici nad Váhom. Francúzi zachytili informácie o vypuknutí Slovenského národného povstania. Niekoľkým desiatkam sa z dubnickej zbrojovky podarilo v polovici septembra ujsť a spojiť sa s jednotkou francúzskych dobrovoľných bojovníkov kpt. Georgesa de Lannuriena, ktorá už v prvých dňoch SNP bojovala proti okupantom v Strečnianskej tiesňave.

Hromadný útek 186-tich Francúzskych robotníkov sa podaril 5. a 6. februára 1945 a medzi nimi bol aj Luis Cros. Počas bojov sa pohybovali v priestore Strážovských vrchov, v južnej časti Malej Fatry a v Súľovských skalách. Louis zotrval medzi partizánmi až do 21. marca 1945, kedy ho aj s ďalšími šiestimi Francúzmi na ceste do Kamennej Poruby zajala nemecká hliadka a vrátila ich do Dubnice. Tu sa dočkal oslobodenia a domov sa vrátil cez Prahu 6. júna 1945. Zomrel v januári tohto roku.

Po stopách francúzskych partizánov

Ako prví na pochod vyrazili cyklisti, medzi ktorými nechýbal ani minister obrany J. Baška a za nimi nasledovali peší turisti. Hmlisté ráno sa do jedenástej hodiny vytratilo a slnečné lúče blahodárne žiarili a neprestali ani po troch hodinách, keď sa dobre naladení cyklisti a turisti postupne vracali do cieľa, kde dostali poslednú pečiatku do účastníckeho listu. Krátko po pätnástej hodine sa všetci zišli pred obecným úradom, kde sa zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov k pamätnej tabuli venovanej Luisovi Crosovi a ostatným francúzskym partizánom bojujúcim v Rajeckej doline.

foto č. 4 foto č. 5 foto č. 6
Memoriálu sa zúčastnilo veľa mladých, ale aj skúsenejších turistov a cyklistov

Slová jednej piesne

Vzápätí nasledovala slávnostná inaugurácia publikácie Luisa Crosa - Slová jednej piesne. Z originálu " Paroles d´ une chanson " ju preložil Karol Líška, syn manželov Líškových z Malej Čiernej, ktorým autor venoval kópiu rukopisu ako „rozprávanie o zlých časoch a dávny príbeh bratstva“. viac >>>

Práve toto rozprávanie prezrádza, prečo organizátori prišli s myšlienkou každoročne pripravovať memoriál. Trasa turistického pochodu totiž sleduje cestu, ktorú ukrývajúc sa pred Nemcami absolvovali Luis a jeho spolubojovníci od Rajeckej doliny až po Súľov. A, v Malej Čiernej, v tejto dedinke ukrytej v kopcoch, našiel na niekoľko hodín útulný preteplený domov, pohostinných ľudí, ktorí mu dokonca rozumeli, pretože jeden z rodiny Líškových ako-tak hovoril po francúzsky. O tejto šťastnej chvíli, ale aj útrapách zo zimy v horách až do odchodu domov je útla knižka, ktorá práve uzrela svetlo sveta. Vydal ju Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline.

foto č. 7 foto č. 8 foto č. 9
Pamätná tabuľa je umiestnená na budove OÚ Malá Čierna

A potom sa už zaplnilo ihrisko, kde nutne pribudli ďalšie stoly so stoličkami, pretože sa na záver celodenného programu chystalo losovanie bohatej tomboly a nechýbal ani chutný guláš z diviny. Popri podpore starostu Malej Čiernej Jozefa Fila memoriál zaštítil Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline a predovšetkým Juraj Nedorost, ktorý zvládol podstatnú časť organizačných príprav a ešte celú akciu aj štedro finančne zasponzoroval. Prvý ročník Memoriálu Luisa Crosa na bicykli a pešo absolvovalo 130 účastníkov.

Text a foto: Oľga Kajabová


V Malej Čiernej sa oficiálne prihlásilo 125 účastníkov, z toho mužov 71 a 33 žien. Mládeže do 18 rokov prišlo 21. Peších turistov bolo 93, cyklistov 31 a jeden absolvovať trať pre peších koňmo. Najviac účastníkov bolo zo Žiliny : 30, z Malej Čiernej 13, z Rajca 11, najvzdialenejší účastník bol z Bratislavy. Najmladší boli 8 mesačné dojča, jeho brat mal 18 mesiacov a spolu s rodičmi "prešli" na ich chrbáte celú trať pre peších ...

Súvisiace informácie :

  • Spomienky Louisa Crosa na Slovenské národné povstanie :  viac >>>
  • Nové turistické podujatie pre peších a cyklistov v obciach pod Súľovom : viac >>>

    ( administrátor )


    <<<  späť na hlavnú stránku.
    Aktualizované 28. 09. 2009