Letci 1. čs. samostatného leteckého pluku v ZSSR bojovali v SNP na území Slovenska
obr.10141a obr.10122a obr.10141b

Letectvo 1. čs. povstaleckej armády v SNP
( modrý text je aj prepínač na podrobnejšie informácie )

Krátko po vypuknutí Slovenského národného povstania vznikla na povstaleckom území Kombinovaná letka na letisku Tri duby. Významnou pomocou pre SNP bol 17. septembra 1944 prílet 1. československého samostatného stíhacieho pluku z územia ZSSR, ktorý bol prvou čs. jednotkou, presunutou na Slovensko zo zahraničia. Pluk pôsobil v tyle nepriateľa až do 25. októbra 1944 najskôr z poľného letiska Zolná a neskôr z letiska Tri duby.

Prvou leteckou jednotkou v SNP bola Kombinovaná letka

Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa na povstaleckom území nachádzala iba Letecká škola v Banskej Bystrici a neďaleké letisko Tri duby. Odzbrojením väčšiny útvarov východoslovenskej armády a letísk Slovenských vzdušných zbraní, ako aj odletom 27 lietadiel do ZSSR, stratilo povstalecké velenie nielen rozhodujúcu časť pozemných síl, ale aj väčšinu letuschopných bojových lietadiel. Jediné letisko Tri duby disponovalo pestrou zmesou školských a cvičných lietadiel, ako aj niekoľkými staršími nemeckými bojovými strojmi. Organickou súčasťou Leteckej školy bola cvičná letka, padáková škola a niekoľko ďalších zabezpečovacích, technických a tylových jednotiek.

obr.10122b
Stíhačka Avia B - 534 Slovenských vzdušných zbraní
( po kliknutí sa foto zväčší )

Po vstupe nemeckých okupačných síl na územie Slovenska a vyhlásení bojovej pohotovosti na letisku Tri duby bola z cvičnej letky sformovaná Kombinovaná letka, ktorá bola jedinou povstaleckou bojovou leteckou jednotkou. V krátkej dobe získala ďalšie posily preletmi niekoľkých lietadiel z letísk ohrozených postupom okupačných vojsk a návratom strojov zo ZSSR. Letisko Tri duby sa v krátkej dobe rozrástlo na povstaleckú leteckú základňu. Časť lietadiel a leteckého materiálu bola presunutá na pomocnú letiskovú plochu Veľká lúka, ktorá slúžila predovšetkým na odvedenie pozornosti Luftwaffe od letiska Tri duby. Kombinované letka zohrala významnú úlohu hlavne v počiatočných bojoch proti nemeckým okupantom. Podrobnejšie externé informácie sú tu : viac >>>

Prílet 1. československého stíhacieho pluku zo ZSSR

Významnou pomocou Povstaniu bol prílet 1. československého stíhacieho pluku v ZSSR, ktorý bol ako prvá čs. zahraničná jednotka presunutý na Slovensko. 17. septembra 1944. Úlohou pluku bolo hneď po prílete ovládnuť vzdušný priestor a znemožniť Luftwaffe bombardovanie povstaleckého územia. Pluk mal k prvému dňu operačného nasadenia celkom 21 stíhacích lietadiel La- 5FN, ktoré museli často plniť aj úlohy podpory vlastných pozemných jednotiek aj bombardovaním. Stíhací pluk pôsobil v tyle nepriateľa až do 25. októbra 1944 najskôr z poľného letiska pri obci Zolná a neskôr z letiska Tri duby. Podrobnejšie externé informácie sú tu : viac >>>

obr.10141c
Sovietska stíhačka typu La - 5 FN ( po kliknutí sa foto zväčší )

Už 18. septembra napadlo 8 strojov pluku Nemcami obsadené letisko Piešťany, na ktorom zničili 6 strojov Bf 109G. Po úspešnom útoku nemecké velenie stiahlo proti čs. pluku frontové stíhacie útvary zo severného Maďarska. Počas takmer štyridsaťdňovom operačnom nasadení do bojov na Slovensku uskutočnil pluk 563 operačných letov v trvaní 379 hodín a 10 minút. Na nepriateľa vystrieľal asi 50 000 kanónových nábojov a zvrhol 624 bômb. Svojou bojovou činnosťou pluk spôsobil okupantom nezanedbateľné straty a poskytoval všestrannú leteckú podporu povstaleckým pozemným jednotkám. Po prechode vojsk na boj v horách bolo rozhodnuté presunúť pluk späť na územie ZSSR, kde sa stal súčasťou organizačnej štruktúry 1. čs. leteckej divízie v ZSSR. Podrobnejšie externé informácie sú tu : viac >>>

( administrátor použil fotografie a informácie aj z Wikipedie )

Súvisiace informácie : Československí letci v bojoch proti nacistickému Nemecku ( 1939 -1945 )


<<<  späť
Vymenené 19.9.2014 - Aktualizované 16.9.2017