Čs. letci v zahraničných vojenských jednotkách prispeli k porážke nacistického Nemecka
obr.10141a obr.10141b obr.10141d obr.10141e

Československí letci nevzdali boj proti nacistickému Nemecku (1939 – 1945)
( modrý text je súčasne prepínačom na viac informácií )

Po mníchovskej dohode a rozbití Československa Hitlerom v roku 1939, umožnenom zradou Francúzska a Veľkej Británie, odišlo do zahraničia s cieľom bojovať proti nacistickému Nemecku aj mnoho českých a slovenských letcov. Veľká časť našich letcov odišla za hranice vlasti do susedného Poľska, kde sa ich stretlo okolo 660. Pretože poľská armáda nemala zo začiatku o našich letcov záujem, odišla väčšina z nich do Francúzska.

obr.0818e obr.csletznak obr.0818e
Čs. dobrovoľníci v Krakove, čs. letecký znak a čs. tábor Malé Bronovice
- po "kliknutí" sa obr. zväčšia.

V tej dobe však Poľská ani Francúzska vláda nedovolili vytvoriť na svojom území zahraničné čs. vojenské jednotky pre boj proti nacistickému Nemecku. Vo Francúzsku však mohli čs. občania vstúpiť iba do Cudzineckej légie a to s prísľubom, že v prípade vyhlásenia vojny Nemecku im bude umožnené prestúpiť do čs. vojenskej jednotky vo Francúzku tak, ako tomu bolo v I. svetovej vojne. Podmienky na vznik čs. vojenských jednotiek v zahraničí pre boj proti nacistickému Nemecku sa tak začali postupne vytvárať až po vypuknutí II. svetovej vojny 1. septembra 1939, keď Nemecko napadlo Poľsko.

obr.10136e obr.airfr obr.10136f

Fotografie jednotky čs. letcov vo Francúzsku v roku 1940

V Poľsku po jeho napadnutí Nemeckom a neskôr aj ZSSR v septembri 1939 zostalo asi 190 čs. letcov, z ktorých 93 vstúpilo do poľského letectva. Po rýchlej porážke poľskej armády sa mnohým zo zostávajúcich letcov podarilo dostať cez Rumunsko a Sovietsky zväz do Francúzska. Po porážke Francúzska Nemeckom v roku 1940, bola väčšina z nich transportovaná do Veľkej Británie, kde sa v službách RAF zapojili do leteckých bojov o Britániu. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť  >>>

obr.10141x obr.airaf obr.10141y

Stíhacie a bombardovacie lietadlá čs. letcov v službách RAF (1940-1945)

ZSSR a Nemecko boli od 23. augusta 1939 až do 22. júna 1941 "spojenci". Podmienky na vznik čs. vojenských jednotiek sa v ZSSR vytvorili až po napadnutí ZSSR nacistickým Nemeckom 22. júna 1941. Priaznivé podmienky na vznik čs. vojenských zahraničných jednotiek v ZSSR sa vytvárali až po jeho napadnutí Nemeckom na základe Dohody medzi exilovou vládou ČSR a vládou ZSSR o spoločnom postupe vo vojne proti Nemecku z 18. júla 1941, podpísanou v Londýne.Video o návrate čs. letcov z Británie je umiestnené na YouTube.

Prvá čs. letecká jednotka v ZSSR, 128. čs. samostatná stíhacia peruť, vznikla až 3. mája 1944 z 20 skúsených čs. stíhačov a jedného spravodajského dôstojníka, uvoľnených z RAF, prepravených z Veľkej Británie. Z perute bol sformovaný 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk, ktorý od 17. septembra do 27. októbra 1944 bojoval v Slovenskom národnom povstaní na území Slovenska. Po potlačením SNP preleteli jeho nepoškodené lietadlá späť na územie ZSSR, kde sa po doplnení stal základom 1. čs. zmiešanej leteckej divízie. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť  >>>

obr.10141a obr.airvvs obr.10141b
Lietadlá 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku

V marci a apríli 1945 boli 1. čs. stíhací a 3. čs. bitevný letecký pluk 1. ČSSLD a 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR nasadené do bojov pri Ostrave a Opave. Vznik a bojová činnosť čs. leteckých jednotiek na východnom fronte bola významným počinom k oslobodeniu Československa.


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 19.1.2010 - Aktualizované 16.9.2017