Letci 1 . čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR bojovali proti Nemecku aj na území Slovenska
obr.10141a obr.10141b obr.10141d obr.10141e

Československí vojenskí letci v Sovietskom zväze v bojoch proti Nemecku ( 1941 - 1945 )
( modrý text je súčasne prepínač na viac informácií )

Mnoho rokov bola zamlčovaná a prekrúcaná skutočnosť, že Sovietsky zväz a Nemecko boli v rokoch 1939 až do leta 1941 spojenci, ktorí napadli Poľsko, rozdelili si jeho územie a postupne, nezávisle na sebe, okupovali ďalšie malé štáty v Európe. Umožnila im to aj nepochopiteľná zahraničná politika Veľkej Británie a do leta 1940 aj Francúzska. Do polovice roka 1941 sa im tak podarilo rozdeliť a okupovať veľkú časť kontinentálnej Európy. Keď 22. júna 1941 nacistické Nemecko napadlo aj Sovietsky zväz (ZSSR) bez vyhlásenia vojny, bývalí "spojenci" začali bojovať medzi sebou na život a smrť.

obr.10141g obr.10141z
Do roku 1942 bolo mnoho čs. dobrovoľníkov v ZSSR v internačných táboroch
alebo uväznených v povestných GULAG-och ( foto sa po "kliknutí" zväčšia )

Do napadnutia ZSSR nacistickým Nemeckom boli bývalí čs. občania, nachádzajúci sa na území ZSSR okupovaného Poľska, respektíve ktorí prekročili "už nové" štátne hranice ZSSR buď internovaní, alebo odsúdení za ich nelegálne prekročenie a špionáž na mnoho rokov nútených prác do povestných gulagov. Koľko ich v tej dobe zahynulo v ZSSR sa nedá už zistiť. Priaznivé podmienky na vznik prvých čs. vojenských zahraničných jednotiek v ZSSR sa vytvárali až po napadnutí Nemeckom na základe Dohody medzi exilovou vládou ČSR a vládou ZSSR o spoločnom postupe vo vojne proti Nemecku z 18. júla 1941, podpísanou v Londýne.

obr. 10141a obr. airvvs obr. 10141b
Lietadlá 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Prvá československá vojenská jednotka v ZSSR, 1. čs. samostatný poľný prápor, bola sformovaná až v roku 1942. Po jej úspešnom boji pri Sokolove bola v roku 1943 rozšírená na 1. čs. samostatnú brigádu. Neskôr bola sformovaná 2. čs. samostatná paradesantná brigáda, 1. čs. tanková brigáda a 3. čs. brigáda. Z uvedených čs. zväzkov vznikol 1. čs. armádny zbor v ZSSR. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>

1. čs. samostatný stíhací letecký pluk v ZSSR

Prvá čs. letecká jednotka v ZSSR, 128. čs. samostatná stíhacia peruť, vznikla až 3. mája 1944 z 20 skúsených čs. stíhačov a jedného spravodajského dôstojníka, uvoľnených z RAF a prepravených na územie ZSSR z Británie. Jednalo sa o skúsených letcov, pôvodne príslušníkov 310., 312. a 313. čs. stíhacích perutí. Čs. 128. peruť pod velením škpt. Františka Fajtla prešli na základni Ivanovo a Kubinka intenzívnym výcvikom na sovietskych stíhačkách Lavočkin La-5FN. Keď sa k nim pripojili ešte dvaja slovenskí piloti, ktorí prebehli na sovietsku stranu, bola 128. peruť 1. júna 1944 zreorganizovaná na 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk v ZSSR. Pluk sa presunul na letisko Stubno na Ukrajine, kde bol podriadený 2. leteckej armáde generála Krasovského a pripravoval sa na svoje prvé bojové nasadenie. Keď koncom augusta 1944 vypuklo na Slovensku povstanie, 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk bol od 17. septembra do 27. októbra 1944 nasadený na povstaleckom území Slovenska.

obr.10141c
Stíhačka typu La-5 FN - po "kliknutí" sa foto zväčší

Pluk preletel svojich 21. stíhačiek ( jedna havarovala ešte na území ZSSR pre technickú poruchu ) a 22 pilotov aj 84 príslušníkov leteckého personálu na letisko Zolná. Z letísk Zolná a neskôr Tri duby vybojoval na krátku dobu vzdušnú nadvládu nad povstaleckým územím. Okrem toho podporoval aj boj pozemných povstaleckých jednotiek paľbou palubných zbraní a bombardovaním nepriateľa. Pluk pôsobil na povstaleckom území 6 týždňov a 27. októbra 1944, po potlačení SNP odletel s polovicou lietadiel späť na územie ZSSR a Rumunska. Dejiny 2. svetovej vojny nepoznajú iný podobný prípad, kde by tak veľká letecká jednotka bojovala tak dlho a hlboko v tyle nepriateľa. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>Použité video je umiestnené na YouTube

1. čs. zmiešaná letecká divízia v ZSSR

Po potlačení povstania sa 1. čs. stíhací pluk presunul späť na územie ZSSR. V auguste 1945 prelietla z východného Slovenska do ZSSR tzv. skupina vzdušných zbraní, ktorá mala 108 slovenských pilotov a príslušníkov leteckého pozemného personálu, ktorí po doplnení počtov náborom u čs. pozemných jednotiek umožnili sformovať ďalšie dva čs. letecké pluky - 2. stíhací a 3. bitevný. Z uvedených troch čs. leteckých plukov 25. januára 1945 vznikla v ZSSR 1. čs. zmiešaná letecká divízia. Podrobnejšie externé informácie sú tu :  otvoriť >>>

obr.10141f
Tzv. "lietajúci tank" typu Il -2 ( po "kliknutí" sa foto zväčší )

1. československá zmiešaná letecká divízia (1. ČSSLD) v ZSSR bola zložená najmä z čs. občanov. Výraznú väčšinu (asi 70 %) lietajúceho personálu tvorili Slováci, ktorí však museli byť preškolení na sovietsku techniku a preto sa do bojov nad frontom proti ozbrojeným silám Nemecka zapojili až neskôr. Po sformovaní bola 1. ČSSLD podriadená 8. leteckej armáde genpor. N. V. Ždanova. V zostave 8. leteckej armády 4. ukrajinského frontu sa 1. ČSSLD zúčastnila oslobodzovania Československa.

obr.10141d obr.10141e
" Šturmoviky " ČA typu Il-2 nad Nemeckom - foto sú z Wikipédie
( foto sa po "kliknutí" zväčšia )

V marci a apríli 1945 boli 1. čs. stíhací a 3. čs. bitevný letecký pluk 1. ČSSLD a 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR nasadené do bojov pri Ostrave a Opave. 1. ČSSLD od 14. apríla až do 9. mája 1945 uskutočnila 567 bojových vzletov v trvaní 515 operačných hodín. Jej letci zostrelili celkom 19 lietadiel, 2 pravdepodobne a ďalších 7 poškodili. Ďalej zničili desiatky aut, povozov, železničných vagónov a veľké množstvo živé sily nepriateľa. Vznik a bojovú činnosť čs. leteckých jednotiek na východnom fronte bola významným počinom k oslobodeniu Československa.

( administrátor použil fotografie aj z Wikipédie )


<<<  späť na info-141
Vložené 19.1.2010 - Aktualizované 15.9.2017