Aktuálne informácie o aktivitách a činnosti KLubu priateľov Francúzska a Slovenska
Zvonica Lannurien znak KPFaS Ronciere Strečno 

Ocenenie akademického sochára Štefana Pelikána ministrom obrany

Na vyhodnotenie 13. ročníka prestížnej ankety "Vojenský čin roka" bol do kategórie Priateľ armády nominovaný akademický sochár Štefan Pelikán, prezident Klubu priateľov Francúzska a Slovenska. Ocenenie v kategórii Priateľ armády je udeľované Ministerstvom obrany SR civilnej osobe alebo kolektívu, ktorí prispeli k upevňovaniu civilno-vojenských vzťahov : viac  >>>

25.3.2010 na MO SR 25.3.2010 na MO SR 25.3.2010 na MO SR

Nominanti ankety "Vojenský čin roka" v kategórii "Priateľ armády" Foto: P. Dovina, MO SR)

Akademický sochár Štefan Pelikán bol nominovaný do kategórie Priateľ armády za významný prínos k umeleckému stvárneniu protifašistického odboja Slovákov, za veľký osobný prínos k rozvoju spolupráce medzi priamymi účastníkmi SNP a ich rodinami zo Slovenska a Francúzska a za dlhoročnú a nezištnú spoluprácu s ozbrojenými silami pri prezentovaní historických tradícií protifašistického odboja a za založenie Memoriálu Louisa Crosa, francúzskeho partizána, ktorý bojoval počas SNP na Slovensku : viac  >>>

Štefan Pelikán je od roku 2009 nositeľom Ceny Európskej únie umenia. V zhodnotení jeho práce pri príležitosti udelenia uvedenej ceny sa uvádza, že jeho tvorba vyrastá z identity národnej slovenskej kultúry a tým prispieva ku kultúre európskej, pričom je oceňovaná najmä jeho práca inšpirovaná protifašistickým odbojom : viac  >>>


<<< späť na hlavnú stránku
<<<  späť  na stránku KPFaS

Aktualizované 16. 5. 2010