V LIKVIDAČNOM TÁBORE OSVIENČIM ZAHYNULI AJ OBČANIA ZO SLOVENSKA
Vagónovanie Židov Tábor v Osvienčimi Niekoľkí prežili... Koniec v krematóriu

Oslobodenie koncentračného tábora Osvienčim - 2. časť
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

V bývalých poľských kasárňach neďaleko mesta Osvienčim bolo najskôr internovaných 728 poľských zajatcov. Väčšina z nich bola zadržaná na hraniciach so Slovenskom, ktorými sa pokúšali prejsť cez Maďarsko ďalej na západ, predovšetkým do Francúzska. V zime 1939-1940 poveril ríšsky vodca SS H. Himmler vyšších dôstojníkov polície a SS vypracovať plány na vybudovanie nových internačných táborov. Tábor pri Osvienčime otvorili 20. mája 1940 a slúžil až do roku 1942 na internáciu príslušníkov poľského odboja, Poliakov zatknutých pri pouličných raziách, ako aj pre sovietskych vojnových zajatcov a Rómov. Po roku 1942 sa stal hlavným likvidačným táborom pre Židov deportovaných z celej Európy.

Obr. 10154e Obr. 10154f

( Po kliknutí sa foto zväčšia )

Táborové stráže SS systematicky vyhľadávali v tábore chorých a posielali ich do plynových komôr. Spôsob vraždenia väzňov bol do detailov premyslený. Skupiny určené na likvidáciu nahnali pod sprchy, do ktorých pustili na miesto vody jedovatý kyanovodík. Vraždenie bolo tak rýchle, že obsluhy krematória už nestačili spáliť také množstvo tiel povraždených obetí. V niektorých dňoch SS zavraždili v plynových komorách takmer 1500 väzňov ! Vynášaním mŕtvol z plynových komôr poverili velitelia SS komandá židovských väzňov. Do októbra 1944 bolo popísaným spôsobom iba v tábore Osvienčim povraždených asi 2,5 až 4 milióny ľudí ...

7. októbra bol v tábore brutálne potlačený pokus o povstanie väzňov určených obsluhou krematória. Väzni sa totiž dozvedeli o plánoch SS na ich likvidáciu ako svedkov masového vraždenia. H. Himmler potom vydal rozkaz demontovať všetky „technické zariadenia" a odviesť ich do koncentračného tábora Gross-Rosen. Väzenské jednotky museli zasypať a zamaskovať aj jamy na spaľovanie mŕtvol a popol z krematória. Obrovské množstvá cenných predmetov a šatstva, odobraných Židom po ich príchode do tábora, odvážali potom nacisti do Nemecka. Tisícky väzňov, ktorí ešte živorili, vyhnali na pochody smrti, alebo ich prevážali do vzdialenejších táborov, aby ich nemohla oslobodiť k táboru postupujúca Červená armáda.

Súvisiace informácie :

  • V marci 1942 sa začali deportácie Židov zo Slovenska
  • Tragický osud Židov v Slovenskom štáte (1939 -1945)
  • ( administrátor použil foto z wikipedie )


    <<<  späť na 1. časť informácie č. 154
    Vymenené 28.01.2015 - Aktualizované 27.01.2020