Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
Rastislav Cyril a Metod hlaholica Kopčany kostol Ducové hradisko

Pripomenutie si misie Konštantína a Metoda na hrade Branč

Tohtoročné stretnutie na hrade Branč (s.v. okresného mesta Senica) sa nieslo aj v znamení osláv 400. výročia Žilinskej synody, na ktorej bola ustanovená Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku. Na bohoslužbe kázal biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Herec Juraj Sarvaš predniesol Úryvok z prvej slovanskej básne Proglas - veršovaný predhovor ( Predslov ) Konštantína Filozofa ( Cyrila ) k staroslovienskemu prekladu Biblie. V mene Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku pozdravil prítomných aj biskup László Fazekas :  viac >>>

Zahájenie stretnutia prednes Proglasu delegácia OS-SR a OZ-SR
Zahájenie stretnutia na hrade Branč - po kliknutí sa foto zväčší

Na stretnutí si slovenskí evanjelici pripomenuli aj významných intelektuálov Milana Rúfusa, Jána Smreka či ďalších umelcov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenskej kultúry a duchovného života. S pietou a pripomenutím historického kontextu si uctili aj pamiatku evanjelických martýrov, kňazov, ktorí boli v čase protireformácie na hrade Branč väznení.

Delegácia z Austrálie Delegácia KVV Trenčín Otvoriť aktívnu mapu okolia hradu Branč
Účastníci stretnutia na hrade - kliknutie na obr. hradu aktivuje mapu

Na záver stretnutia vystúpili s pozdravmi ďalší hostia, napr. Rainer Stahl, generálny tajomník Spolku Martina Luthera ( Martin-Luther-Bund ) v Nemecku. Okrem detského spevokolu a spevokolu dospelých z cirkevného zboru ECAV v Modre zaspievali účastníkom stretnutia aj mládežníci zo slovenského cirkevného zboru v austrálskom Lavertone, ktorí tam prišli z Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže v Nitre. Zo stretnutia na Branči uskutočnil Slovenský rozhlas priamy prenos na Rádiu Slovensko :  otvoriť >>>

Súvisiace informácie :

Informácia č. 041/2008: Boli sme na hrade Branč
Informácia č. 103/2009: Oslavy sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda na Devíne
Internet. vysielanie - ČT: Dědictví otců zo dňa 4. 10. 2009 ( Cesty víry )


 <<< späť
Vložené 11. 7. 2010